Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

İTAAT DOLU RAMAZANLARDAN HUZUR DOLU BAYRAMLARA... BaşYazı...

İTAAT DOLU RAMAZANLARDAN HUZUR DOLU BAYRAMLARA... / Abdurrahman ÇALIŞKAN

Hayır ve bereket dolu günlerin sonuna yaklaştık. Efendimiz (s.a.v.)'in 'işçinin ücreti' diye tabir ettiği, ramazan ayı içerisindeki kazançlarımızın çok olması, hepimizin temennisidir elbette. Bu ay içerisinde inşallah, ramazan ayının son on beş gününü idrak edeceğiz. Efendimiz (s.a.v.), r... devamı...


EFENDİMİZ (S.A.V.)'İ SEVMEK VE FAKİRLİK EFENDİMİZ (S.A.V.)'İ SEVMEK VE FAKİRLİK(Muzaffer YALÇIN)
Abdullah İbnu Muğaffel (r.a.) anlatıyor: "Bir adam gelerek "Ey Allah'ın Rasûlü! Ben seni seviyorum" dedi. Rasûlullah: "Ne söylediğine dikkat et!" diye cevap verdi. Adam: "Vallâhi ben seni seviyorum!" deyip, bunu üç kere tekrar etti. Rasûlullah (s.a.v.) bunun üzerine adama: "Eğer beni seviyorsan, fak...

İSLÂM'IN DÜNYAYA VE DÜNYA MALINA BAKIŞI İSLÂM'IN DÜNYAYA VE DÜNYA MALINA BAKIŞI(Mustafa ULUM)
Peygamberimiz (s.a.v.) dünyayı ve dünyaya ait bir kısım tezahürleri pek çok hadis-i şeriflerinde bizlere beyan etmişlerdir. Dünyanın birçok yönü vardır, hatta her insana göre bir dünya vardır bile denilebilir. Dindar bir kimse için dünya bir mabet gibidir, ibadet yapılan bir yerdir. Yanke...

BİN AYDAN DAHA HAYIRLI OLAN KADİR GECESİ VE FAZİLETİ BİN AYDAN DAHA HAYIRLI OLAN KADİR GECESİ VE FAZİLETİ(Cuma Ali KARA)
Hamd âlemleri yoktan var eden, Zât-ı Akdes olan Hz. Allah (c.c.)'a mahsustur. Salât-ü selamların en güzeli, en ekmeli Habib-i Kibriya Efendimiz'e, âline, ehl-i beytine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan bütün zürriyetine olsun. Kainatı yoktan halk eden, zamanları ve mekanları yaratan ...

SANA HAYRANIZ YÂ RASÛLALLAH SANA HAYRANIZ YÂ RASÛLALLAH(Mücahit HAŞİM)
O, bir tane idi... O, şahane idi... O, güzel idi... O, güzeller güzeli idi... O, mükemmel idi... O, eşsiz idi... O, "nûr" idi... O, "duâ" idi... O, "müjde" idi... O, "rüyâ" idi... O, "Muhammed" idi... O, "Ahmed" idi... O, "el-Emîn" idi... O, "kul" idi... O, "Rasûl" idi... O, "Habîb" idi... O "Halîl"...

RÜ'YET-İ HİLÂL İLE BAYRAM YAPMAK * RÜ'YET-İ HİLÂL İLE BAYRAM YAPMAK *(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Peygamberimiz (s.a.v) bir hadîs-i şerîflerinde; "Ramazan hilâlini gördüğünüz zaman oruç tutunuz ve Şevval hilâlini gördüğünüz zaman iftar ediniz (bayram yapınız). Eğer bulut (veyâ toz) hilâli görmenize engel olursa, Ramazan hilâli için (otuz günü doldurmayı) takdîr ve hesap ediniz. (Ramazanı otuz gü...

GENÇ SAHÂBE MUS'AB BİN UMEYR GENÇ SAHÂBE MUS'AB BİN UMEYR(Rukiye TAŞDEMİR)
Hamd Allah'a, salât-ü selâm Hz. Muhammed (s.a.s.)'e ve O'nun âl-ü Ashâb'ına ve Etbâı'na olsun! "İnandığını yaşamayan, yaşadığı gibi inanmaya başlar." düşüncesinden hareketle; Hz. Mus'ab b. Umeyr (r.a.)'in hayatını mevzu edindik ki bu genç Sahâbe'nin hayatını, yaşayışını, İslâm'a yaptığı h...

İSLÂMÎ DAYANIŞMAYI AYAKTA TUTAN UNSURLARDAN... -I İSLÂMÎ DAYANIŞMAYI AYAKTA TUTAN UNSURLARDAN... -I(Eyüp ÖZBERK )
Allah Teâlâ (c.c.) "Muhakkak ki, müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'tan korkun ki merhamet olunasınız."(1) buyurmaktadır. Bu âyet-i kerîmede İslâm, îman kardeşliğini ikrar etmekte ve bu kardeşliğin nesep bağıyla kayıtlanamayacağını ifade etmektedir. Nes...

TERAVİH NAMAZI TERAVİH NAMAZI(Sultan ÇALIŞKAN)
Ramazan ayına mahsus olan teravih namazı, kadın erkek her müslüman için sünnet-i müekkededir. Bir mazereti dolayısıyla oruç tutamayanlar da teravih namazı kılarlar. Rasûlullah (s.a.s) Efendimiz, ramazan gecelerini ihya etmek için teravih namazını teşvik etmiştir. Bu konuda; "Her kim inan...

Tasavvufî Ahlâk SAMT Tasavvufî Ahlâk SAMT(Yakup YÜKSEL)
Lügatte; dili tutmak, killet-i kelâm (az konuşmak), sükut, susmak, hamûş olmak, yani ihtiyaçtan fazla lâf etmemek anlamlarına gelir. Tasavvufta; sükut etmek ve kendine bir mecburiyet bulunmadıkça konuşmamak, konuşunca da ihtiyaç miktarı söz etmemek, susarak hakikâti kavramaya çalışmak, düşünmek için...

İMAM MÛSÂ KÂZIM (R.A.) İMAM MÛSÂ KÂZIM (R.A.)(Abdülcelal EMANET)
Ashâb-ı Kirâm'ın sohbetinde bulunmakla şereflenen, Tâbiîn devrinin yüksek âlimlerinden, On İki İmâm'ın yedincisi ve evliyânın büyüklerindendir. Câfer-i Sâdık'ın oğlu, İmâm-ı Ali Rızâ'nın babasıdır. Annesi, Humeyde-i Berberiyye'dir. Rasûlullah Efendimiz'in torunu olup, Hz. Ali ile Hz. Fâtımâ (r.anhüm...

İTİKÂF VE EHEMMİYETİ İTİKÂF VE EHEMMİYETİ(Abdurrahman ÇALIŞKAN)
Mübarek ramazan ayı içerisinde bulunan mühim ibadetlerden biri de itikaftır. İtikaf, Allah'ın rızasını kazanmak için, âdâbına riayet ederek bir müddet tefekkür, tesbih, tehlil, namaz, Kur'an tilaveti vs. ibadetlerle meşgul olmak maksadıyla bir mescitte kalmaktır. Kur'an ve Sünnet ile sabit olan bir ...

Kadrini Bil Âlimlerin Kadrini Bil Âlimlerin(Mücahit HAŞİM)
Rabbim kolay eder cennet yolunu. İlim için yola çıkan kulunu, İlme taliplere gelir melekler, Sevdikleri için kanat gererler. Semada ve yerde bütün zerreler! Deryada ve suda cümle semekler! Hepsi âlim için dua ederler. Yüce Hakk'tan bağışlanma dilerler. Bir âlimin abide fazileti, Rasûl'ü...

OSMANLI'DA BAYRAM OSMANLI'DA BAYRAM(Ayhan ÖZKAN)
Bayram Hazırlıkları: XIX. y.y.'da bayram hazırlıkları, bayramdan 10-15 gün önce başlardı. Ramazanın on beşinden sonra konaklarda dikiş işleri hazırlanır, konaktaki genç halayıkların (hizmetçi) bayramlıklarının, evvelâ, alınması sonra da dikilmesi işlemi, yılın en önemli olayı olurdu. ...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 260 Toplam : 1959039                   Moderatör : Erol ŞEN |