Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

HAKK SEÇİNCE... BaşYazı...

HAKK SEÇİNCE... / Abdurrahman ÇALIŞKAN

Efendimiz (s.a.v.): "Kula teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz" (Ebû Dâvûd, Edeb 11) buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifin açık hedefi, âlemlerin Rabbine gereğince şükür edilmesini sağlamak olduğu ortada olmakla beraber, hakiki şükrün husule gelebilmesi için, önemli bir ön şart olan Allah'ın kulları... devamı...


BİR GÖNÜL ERİ HZ. ABDULLAH FÂRUKÎ EL-MÜCEDDİDÎ (K.S.) BİR GÖNÜL ERİ HZ. ABDULLAH FÂRUKÎ EL-MÜCEDDİDÎ (K.S.)(Muzaffer YALÇIN)
Muttakîler... Hz. Allah'ın, cennette nimetlerini ve onun fevkinde rızasını kendilerine vaat ettiği seçkin kullar... Kur'ân-ı Mübîn'de isimleri ve kendilerine hazırlanan nimetler müteaddit defalar zikredilen ve diğer bütün insanların da onların nezdinde aynı ahlâk ve istikamete davet edild...

EFENDİM EFENDİM(Muzaffer YALÇIN)
Acizim geldim kapına biçare, gördüm! Hakkın nuru tecelli etmiş nur cemaline Takatim kalmadı, haya ettim, bakamadım gül yüzüne Hakkın nuruna mahzar, güzeller güzeli Efendim Cana can hasta ruhlara şifa olan Efendim Hakkın aşkından kapandı secdeye Yaşlar, ah yaşlar sicim sicim indi feryâd-u ...

TEVHİD VE HZ. İSA (A.S.) - II - TEVHİD VE HZ. İSA (A.S.) - II -(Cuma Ali KARA)
Hz. İsa (a.s.)'ın Doğumu Yaklaşıyor: Hz. Meryem annemiz doğum vakti yaklaşınca Beytü'l-Makdis'te daha fazla kalamayacağını anladı ve insanların olmadığı ıssız bir yere gidip doğum anını beklemeye başladı. Bekleyişi uzun sürmedi. Onu doğum sancısı tutuverdi. Yanında kimseler yokken karnınd...

RAHMET-İ RASÛL RAHMET-İ RASÛL(Döndü ERDAL)
Rahmet, 'merhamete muhtaç olana iyilik etmeyi gerektiren şefkat duygusu' olarak tarif edilmiştir. Bu kelime, bazen mücerret bir şefkat, bazen de şefkatten mücerret bir iyilik duygusu manasına kullanılmaktadır. Yani rahmette hem şefkat, hem de iyilik etmek manaları vardır. Rahmet Allah'tan...

RASÛLULLAH EFENDİMİZ (S.A.V)'İN AHLÂKINDA MÜLAMEYET (YUMUŞAKLIK) RASÛLULLAH EFENDİMİZ (S.A.V)'İN AHLÂKINDA MÜLAMEYET (YUMUŞAKLIK)(Mustafa ULUM)
Beşeri münasebetlerin iyi bir istikamette gelişmesinde mülayemet (yumuşak olmak) çok önemli bir yer tutar. Âyet-i Kerîme'de: "(Ey Rasûl'üm) Sen Allah'tan bir rahmet (ve lütuf olarak) onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar etrafından muhakkak dağılıp gitmişlerdi bile. Artık...

YA BEN...! YA BEN...!(Abdurrahman ÖZCAN)
Yâ Rasûlallah! Size nice methiyeler dizilmiştir, her birinden inci tanesi sözler parlayan. Size nice övgüler yazılmıştır, hiçbirinin sizi anlatmaya kâfi gelemeyeceği. Size nice şiirler yazılmıştır, vezinlerinde, kafiyelerinde buram buram hasret kokan; ama ben... Ben ki bu acizliğimle size s...

HZ. ABDULLAH FÂRUKÎ EL-MÜCEDDİDÎ (K.S.)'YU TANIYALIM HZ. ABDULLAH FÂRUKÎ EL-MÜCEDDİDÎ (K.S.)'YU TANIYALIM(ÖzlenenRehber)
Abdullah Fârukî el-Müceddidi Hazretleri'nin dedesi Muhammed Hamdi Efendi, Hz. Ömeru'l-Faruk (r.a.) soyundan, aslen Siirt'in Varkanısî köyünden Şeyh Fethullah Varkanısî (k.s.)'nin akrabalarından Hasan Ağa adı ile maruf zât ile Mahbube Hatun'un izdivacından dünyaya gelmiştir. Muhammed Hamdi Efendi, Di...

HZ. ZÜBEYR BİN AVVÂM (R.A.) HZ. ZÜBEYR BİN AVVÂM (R.A.)(Rahime KÖYLÜ)
Rasûl-i Ekrem Efendimiz: "Yıldızlar gök ehli için emandır. Ashabım da ümmetim için emandır." buyurarak, ashabının, ümmeti içindeki yerini vurgulamıştır. Rasûlullah'ın bu can dostlarından biri de Hz. Zübeyr b. Avvâm (r.a.)'dir. Rasûlullah'ın hala oğlu ve havarisidir Hz. Zübeyr efendimiz. ...

İSLÂMÎ DAYANIŞMAYI AYAKTA TUTAN UNSURLARDAN... -II İSLÂMÎ DAYANIŞMAYI AYAKTA TUTAN UNSURLARDAN... -II(Eyüp ÖZBERK )
Müslümanlar kardeştir. Onların bu kardeşliği, dinimizce nesep bağından dahi üstün tutulmuştur. Geçen sayımızda, birbirleriyle kardeş ilan edilen müslümanların, din kardeşleriyle güzel ilişkide bulunmaları ve lakap takma, alay etme gibi zahiri fenalılarla oları rahatsız etmelerinin İslâmî dayanışmayı...

İMAM ALİ ER-RIZA (R.A.) İMAM ALİ ER-RIZA (R.A.)(Abdülcelal EMANET)
On İki İmam'ın sekizincisi, Muhammed Cevâd Tâkî'nin babasıdır. Nesebi, Ali Rızâ b. Mûsâ Kâzım b. Câfer-i Sâdık b. Muhammed Bâkır b. Ali Zeyne'l-Âbidîn b. Hüseyin b. Ali b. Ebî Tâlib'dir. 11 Zilkade 148/29 Aralık 765 tarihinde Medîne'de doğmuştur. Babası Mûsâ el-Kâzım, annesi Şehd, Neciyye, Necme vey...

BEDÎÜZZAMAN ve TASAVVUF ADLI KİTAP ÜZERİNE BEDÎÜZZAMAN ve TASAVVUF ADLI KİTAP ÜZERİNE(Tugay ALPAGUT)
Gelenek Yayınları arasında çıkan "Bediüzzaman ve Tasavvuf" adlı kitap daha evvel neşrolunmuş kimi bildirilerin/makalelerin toplamından müteşekkil. Yazarlar ise -en azından ilgililerin pek yabancı olmadığı-tanıdık isimler... Hamid Algar (Berkley Üniversitesi, İran-İslâm Edebiyatı uzmanı), S. Hayri Bo...

BİR MENKİBE BİR MENKİBE(Müzeyyen KANBUR)
Muhammed bin İshak bin Huzeyme (r.a.) anlatıyor: Kardeşim Ahmet, çok ibadet eden, zahit bir kimse idi. Dünya malından hiçbir şeyi yoktu. Bu halde iken kendini zorlar, her sene kurban keserdi. Ne kadar sıkıntı çekerse çeksin, bu ibadeti terk etmezdi. Bu kardeşim, bir gün fani olan bu dünyada...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |