Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

KULLUĞUMUZ SANA'DIR ALLAH'IM BaşYazı...

KULLUĞUMUZ SANA'DIR ALLAH'IM / Abdurrahman ÇALIŞKAN

İbadetlerden hakkıyla istifade edebiliyor ve onlardan murad edilene kavuşabiliyor muyuz? Her yıl hac ve kurban mevsimi geldiği zaman bu soruyu kendime sorarım. İslâm'ın temelde beş esası vardır. Bunlar: 'Kelime-i tevhidi gönülden söylemek ve inanmak, namazı kılmak, zekatı vermek, haccetme... devamı...


HACC-I MEBRÛR'E GİDEN YOL HACC-I MEBRÛR'E GİDEN YOL(Muzaffer YALÇIN)
"Şüphesiz ki, insanlar için ilk kurulan ev, Mekke'deki o çok mübârek ve âlemler için hidayet olan Beyt-i Muazzama'dır. Orada, apaçık nişaneler, (ayrıca) İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin (hacca gidip gelmeye muktedir olanların) Kâbe'yi haccetmesi, Allah'ın ...

SÜBHÂNALLAH SÜBHÂNALLAH(Necati YÜKSEL)
Seher vakti kalkan başlar Secdelerde akan yaşlar Yeryüzünde dağlar, taşlar Daim söyler sübhânallah. Gökyüzünde uçan kuşlar Zikirde sallanan başlar Şimdi buradaki kardeşler Daim söyler sübhânallah. Ağlar dağlarda dervişler Kâbe'de şeyhler, mürşidler Yeryüzünde bütün işler Daim söyler s...

EL-MUSAVVİR (C.C.) EL-MUSAVVİR (C.C.)(Sultan ÇALIŞKAN)
"Tasvir eden, her şeye ayrı bir şekil ve husûsiyet veren" Sözlüklerde "bir şeye suret vermek, şekillendirmek, resmini yapmak, boyamak, fotoğrafını çekmek" anlamlarına gelen 'Musavvir' terim olarak "yarattığı her şeye uygun bir şekil veren, özellikle insanların her ferdi için çok özel ve e...

SİYER-İ NEBÎ AY YARILMASI MUCİZESİ SİYER-İ NEBÎ AY YARILMASI MUCİZESİ(Ayhan ÖZKAN)
Hz. Ali (r.a.), Huzeyfe b. Yeman (r.a.), Abdullâh b. Mesut ve birçok büyük Sahabe Efendilerimizin bildirdiklerine göre: Peygamber Efendimiz (s.a.v.), müşriklerin istekleri üzerine Mina'da, "Ay yarılma mucizesini" göstermiş ve bu olayı görenleri 'Şahit olunuz!' diye tanık tutmuştur. Olay ş...

ÜMMETİN EMÎNİ EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH (R.A.) ÜMMETİN EMÎNİ EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH (R.A.)(Rahime KÖYLÜ)
Kâinatın Efendisi'nin nazarlarıyla yetişen bir gül de Ebû Ubeyde bin Cerrâh'tır. Genç yaşta İslâmiyet'e girip Allah Rasûl'ünün elinden âb-ı hayat içmiştir. Ömrünün her bir anını bu yolda dolu dolu yaşayarak geçirmiştir. Ebû Ubeyde b. Cerrâh (r.a.) ilk Müslümanlardandır. Mekke'de doğmuştu...

HACCIN ESRÂRI* HACCIN ESRÂRI*(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Elhamdülilâhi Rabbi'l-Âlemîn. Ve's-salâtü ve's-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin ve eshâbihî ve ezvâcihî ve evlâdihî ve etbâihî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi biadedi külli şey'in fi'd-dünyâ ve'l-âhireti ve kezâlik. Ve'l-hamdü lillâhi Rabbi'l-Âlemîn. ...

KURBAN HAKKINDA MUHTELİF HUSUSLAR KURBAN HAKKINDA MUHTELİF HUSUSLAR(Emine KARA)
- KURBAN KESMENİN HİKMETİ - Yüce Allah'ın nimetlerine karşı şükretmek, hak yolunda fedakarlıkta bulunmak, maddî imkanları elvermeyen kimselerin belli zamanlarda da et yemelerini sağlamak, bunun sonucunda da Rabbimizin rızasına ermektir. - KURBAN ETİNİ DAĞITMAK - Kişinin kurban etini üçe ayırıp, bi...

KURBAN HAKKINDA MERAK EDİLEN BAZI SORU VE CEVAPLAR KURBAN HAKKINDA MERAK EDİLEN BAZI SORU VE CEVAPLAR(Cuma Ali KARA)
- KURBAN KESMEK YERİNE BEDELİNİN BİR FAKİRE VEYA BİR HAYIR KURUMUNA VERİLMESİ CAİZ MİDİR? - Caiz değildir. Çünkü kurban kesme yükümlülüğünün kalkması ancak ve ancak Allah rızası için kanın akıtılmış olması ile gerçekleşir. Ancak, kurbanın bedelini alan kurum veya fakir kimse, üzerine kurban vacip o...

HASRETİM HASRETİM(Münevver YILDIR)
Bilmem ki nedir bu hâle tahammül? Senin terini alan şu gül, Sabah akşam şakıyan bu bülbül, Benden daha şanslı ey Rasûl! Ey misk kokulu Nebî! Mescidine çağır beni, Kanayan yürek arar seni, Duyunca mübarek Medîne'yi... Hakk Teâlâ nasip etse, Medîne-i Münevvere'ye, Hiç durmadan gündüz ge...

..Tasavvufî Ahlâk.. HUŞU VE TEVAZU ..Tasavvufî Ahlâk.. HUŞU VE TEVAZU(Yakup YÜKSEL)
Kelime anlamı olarak huşu; sakin ve saygılı duruş, derin bir hürmet hissi ile boyun eğerek el pençe durmak, itaat etmek, itaatkâr uysal ve muti olmak, mutmain olmak, boyun eğmek, başını öne eğmek, mütevazi olmak, tevazu göstermek, alçak gönüllü olmak, kibirli ve gururlu olmamak, kendini beğenmemek, ...

KURBAN İBADETİ KURBAN İBADETİ(Cuma Ali KARA)
Kurban, lügatte; Cenâb-ı Hakk'a yaklaşmak maksadıyla kesilen hayvana verilen addır. Islahatta yani terimde ise; Yüce Allah'ın rahmetine yaklaşmak için, belli şartlara haiz, ibadet niyeti ile kesilen özel hayvandır. Kurban Bayram'ı günlerinde (ilk üç günde), böyle Allah rızası için kesilen kurbana ud...

İMAM MUHAMMED TÂKÎ (R.A.) İMAM MUHAMMED TÂKÎ (R.A.)(Abdülcelal EMANET)
Ehl-i Beyt-i Rasûlulâh'tan On İki İmamların dokuzuncusu İmam Hz. Muhammed Tâkî (r.a.)'dır. Hicrî 195'de recep ayının onunda ya da ramazan ayının on dokuzunda Medine'de dünyaya geldi. Babası Hz. İmam Rıza, annesinin adı ise Sebike'dir. İmâm Muhammedü'l-Cevâd'ın künyesi, "Ebû Câfer"dir. Muhammed Takî...

KAPINA GELDİM KAPINA GELDİM(Ali KOCABAŞ)
Hatalıyım yâ Rabb'i! Biliyorum suçumu, Kapına geldim senin, Al içeri bu kulunu!.. Dilim varmaz af demeye, Şu suçluya bak demeye, Dönerim af diye diye... Kapına geldim Allah'ım! Söz verdim de tutmadım, Bazen emre uymadım, Hatamı bildim utandım, Kapına geldim Allah'ım! Nefsin sözünü...

NAMAZ ABDESTİ VE GUSL'ÜN (BOY ABDESTİNİN) TIBBÎ AÇIDAN FAYDALARI NAMAZ ABDESTİ VE GUSL'ÜN (BOY ABDESTİNİN) TIBBÎ AÇIDAN FAYDALARI(Mustafa ULUM)
Rabb'imizin emirlerinde birçok hikmetler ve insan sağlığına tesir eden tıbbî birtakım faydalar vardır. Yasaklarında ise, bir çok zararların olduğu muhakkaktır. Rabb'imizin emirlerinin en üstünü ise şüphesiz ki namazdır. Cenâb-ı Hakk (c.c.) bizlere Kur'ân-ı Kerîm'de: "Sana yakîn (ölüm) gelin...

GÜNÜMÜZ MESELELERİNE ÇÖZÜMLER - I Abdest ve Namaz GÜNÜMÜZ MESELELERİNE ÇÖZÜMLER - I Abdest ve Namaz(Miyase ÖZCAN)
Bu çalışmayı hazırlamamızdaki amacımız, özellikle ibadetle ilgili olarak tartışma gündeminde bulunan konular hakkında bilgi vermektir. Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyuruyor: "Sizin fetvaya en cüretkâr olanınız ateşe de en cüretkâr olanınızdır." Biz de bunu göze alamayacağımız için âli...

Edebiyat Köşesi Edebiyat Köşesi(Cafer CEYLAN)
Ne varlığa güvenirim, Ne yokluğa yerinirim, Âşkın ile avunurum... Bana, Seni gerek Seni! Yunus Emre Allah bizleri bu sırra erenlerden eylesin. Gönül ehli Yunus'un yukarıya aldığımız dörtlüğünü muhteva (içerik) açısından incelemek niyetindeyim; lâkin bunu, hakkını vererek yapamayacağ...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |