Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

RAHMETİM HER ŞEYİ KUŞATMIŞTIR BaşYazı...

RAHMETİM HER ŞEYİ KUŞATMIŞTIR / Abdurrahman ÇALIŞKAN

Biz Müslümanlara bu dâr-ı dünyada gamdan, kederden, dertten uzak bir hayat ve ebedî bir istirahatgâh yoktur. "İnsan oğlunun etrafını doksan dokuz çeşit bela çevirmiştir. Bunların hepsinden kurtulsa bile yakasını ihtiyarlığa kaptırır." buyurmaktadır Server-i Kâinât Efendimiz (s.a.v.). (Tirmizî, Kıyam... devamı...


İMTİHAN VE SORUMLULUKLARIMIZ İMTİHAN VE SORUMLULUKLARIMIZ(Muzaffer YALÇIN)
Cenâb-ı Hakk'ın, ahsen-i takvim üzere yaratıp, Kur'ân-ı Kerîm'de vasıflarını saydığı kulun, bu meziyetlerle insanlığını kemalât üzere muhafaza ederek, nihayetinde de din gününün Mâliki olan Hz. Allah'a teslim olmasının adıdır kulluk. Kulların her birini de, kemalâtlarını ortaya çıkaracak çok çeşitli...

EL-GAFFÂR (C.C.) EL-GAFFÂR (C.C.)(Sultan ÇALIŞKAN)
"Kullarının günahını örten, mağfireti bol, günahları çokça bağışlayan." Sözlükte "örtmek, gizlemek, kirlenmekten korumak için bir şeyin üstünü örtmek, ıslah etmek" anlamlarına gelen bu kavram, 'g(ğ)-f-r' (gufran, mağfiret) kökünden türemiştir. Istılahta ise, günahları örten, kusurları, h...

YÂ ĞAFFÂRÜ'Z-ZÜNÛB YÂ ĞAFFÂRÜ'Z-ZÜNÛB(Necati YÜKSEL)
Bağışla bizi, bağışla bizi!.. Rasûl'ün hürmetine bağışla bizi! Ruh verdin, Zât'ını tanıtmak için, Can verdin emrini yaşatmak için, Kur'an verdin, bize uymamız için, Kur'an hürmetine bağışla bizi! Nimetleri verdin, elhamdülillah, Sıhhati de verdin, eş-şükrülillah, Bir akıl verdin ki üst...

HZ. TALHÂ BİN UBEYDULLAH (R.A.) HZ. TALHÂ BİN UBEYDULLAH (R.A.)(Rahime KÖYLÜ)
Sahâbe-i Kirâm, İslâm'a sahip çıkmanın çok pahalıya mâl olduğu bir zamanda ona sahip çıkmışlardır. O öyle bir zamandı ki, Muhyiddin ibn-i Arabî bunu şöyle naklediyor: "Hz. Ebû Bekir, Ubeyde bin Cerrah'a Hz. Ali'ye ulaştırması için şunları söyler: 'Yâ Ali! Sen çocuktun… Biz ölümü birkaç defa göze alm...

...RASÛLULLAH'IN SÜNNETİNDE MİZAH -I... ...RASÛLULLAH'IN SÜNNETİNDE MİZAH -I...(Selma MERT)
İNSANIN MİZAHA OLAN İHTİYACI ve MİZAHIN FAYDALARI Melekler ve hayvanlar gibi tek yönlü olmayan insanın hem melekî hem de hayvanî yönleri vardır. Bunun için özellikleri, ihtiyaçları, tatmin yolları... çok değişik ve komplikedir. İnsanın devamlı bir hâl üzerinde kalması veya uzun süre aynı ...

İMAM ALİ NAKİ (R.A.) İMAM ALİ NAKİ (R.A.)(Abdülcelal EMANET)
Babası Muhammed El-Cevad (et-Taki), anneleri Seyyide Ümm'ül-Fazl diye anılan Semânet'ül-Mağrıbiyye'dir. 212/7 Mart 828'de Medine civarında doğmuştur. Hz. İmâm'ın künyeleri, "Ebül-Hasan"dır; "Ebül-Hasan-ı Sâlis" diye anılırlardı. Lâkapları "Nâsıh, Fettâh, Tayyib, Murtaza, Âlim, Fakîh, Emin, ...

GAYÛR SIFATININ ŞERHİ* GAYÛR SIFATININ ŞERHİ*(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Server-i Kâinat (a.s.) Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde: "Allah-u Zü'l-Celâl Gayûr'dur (Kıskançtır)."(1) buyuruyor. Muhakkak ki, Efendimiz (s.a.v.)'in hadis-i şeriflerinin, bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz birçok derin manaları vardır. İşte bu hadis-i şerifin de çok derin manaları bulunmaktadır. B...

EMANET EMANET(Aysel KOCABAŞ)
Arapça'da, "güvenmek, korku ve endişeden emin olmak" manasındaki "E-M-N" mastarından gelen 'emanet' kelimesi hıyanetin karşıt anlamlısı olarak kullanıldığı gibi, "güvenilir olmak ve güvenilen bir kimseye koruması için geçici olarak tevdî edilen şey" manasında da kullanılır. Bu son kullanım daha yayg...

KARA KALBİM KARA KALBİM(Ali KOCABAŞ)
Kara kalbim, çirkin yüzümle geldim, Günahımla dergâhınıza girdim. Yalvarıyorum ben size Efendim! Bu kölenizi de kabul eyleyin! Nefsim dolmuş emmârenin hâliyle, Karalar sürüyor kalbim üstüne, Acizim şaşırdım, geldim ben size. Ne olur Efendim bana bir çare! Yetmiyor nefsime gücüm Efendim...

İBADETLER VE RUH SAĞLIĞI İBADETLER VE RUH SAĞLIĞI(Döndü ERDAL)
İnsanın şahsiyeti şekillenirken ona etkide bulunan çevresel, psikolojik faktörlerin en önemlilerinden biri de şüphesiz dindir. Oldukça değişik tanımları yapılmış olmakla beraber dini, sosyolojik açıdan; bir inançlar sistemi, toplumsal bir kurum, psikolojik açıdan da insana yapması ve yapmaması husus...

HAPŞIRMANIN TIBBİ AÇIDAN FAYDALARI HAPŞIRMANIN TIBBİ AÇIDAN FAYDALARI(Mustafa ULUM)
Hapşıran bir Müslümanın 'elhamdülillah' demesi, orada bulunanların da hapşıran kişiye, 'yerhamükellah / Allah sana rahmet etsin.' diyerek mukabelede bulunması, hapşıran kişinin de tekrar, 'yehdînâ ve yehdîkümullah / Allah (c.c.) bize ve size hidayet etsin.' demesi, Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimizin...

KUR'AN'DA MÜ'MİNLERİN VASIFLARI KUR'AN'DA MÜ'MİNLERİN VASIFLARI(Fadime SARISAKALOĞLU)
- Mü'minûn Sûresi 1-4. Âyetler - Rasûlullah Efendimiz kıbleye dönüp ellerini kaldırıyor: "Yâ Rabbi! Artır, eksiltme; ikram et, bizi küçük düşürme; bize ver, mahrum etme; bizi tercih et, bizim üzerimize başkalarını tercih etme; bizden razı ol ve bizi razı kıl." diye dua etti, sonra da: "Ba...

AŞÛRE GÜNÜ ve ÖNEMİ AŞÛRE GÜNÜ ve ÖNEMİ(Abdurrahman ÇALIŞKAN)
Soru: Aşûre günü nedir? Cevap: Cenâb-ı Allah'ın, on peygamberine verdiği on nimetin kendisine denk geldiği ve dinimizce de önemine binaen saygı duyulan günün adıdır. Soru: Aşûre hangi ayın, hangi günüdür? Cevap: Hicrî aylardan muharremin 10. günüdür. Soru: Bu güne...

GÜNÜMÜZ MESELELERİNE ÇÖZÜMLER - II GÜNÜMÜZ MESELELERİNE ÇÖZÜMLER - II(Miyase ÖZCAN)
Soru: Banyo ve tuvaletin birarada olduğu yerde abdest alınabilir mi? Cevap: Şayet uygun bir yer varsa, orada alınmalıdır. Uygun bir yer yoksa, banyo ve tuvaletin bir arada bulunduğu bu yerde abdest alınabilir, ancak abdest duaları okunmaz. Soru: Hasta olmaksızın uyumak için ya da i...

PARMAKSIZ ÇOCUKLAR PARMAKSIZ ÇOCUKLAR(Cafer CEYLAN)
Gecenin ağırlığının omuzlarınıza bindiği kasvetli bir vakti. Bir ses, yabancısı olmadığınız, içinizi yakan, şefkât duygularınızı kabartan bir ses... Bu ses, daha yaşını doldurmamış; her şeyi ile korunmaya ve bakılmaya muhtaç olan, tebessümü cihan değen, tertemiz, günahsız bebeğinizin sesidir. Hemen ...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 80 Toplam : 1959223                   Moderatör : Erol ŞEN |