Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

HAKK'I BULMAK İÇİN İRŞAT OLMAK BaşYazı...

HAKK'I BULMAK İÇİN İRŞAT OLMAK / Abdurrahman ÇALIŞKAN

HAKK'I BULMAK İÇİN İRŞAT OLMAK devamı...


TASAVVUF TASAVVUF(Muzaffer YALÇIN)
Cenâb-ı Hakk'ın, varlığından haberdar ettiği her kul, kendisine hibe edilen îmanı muhafaza etme yolunda büyük çaba ve gayretler ortaya koymuştur. Îmanı muhafaza edememenin, nihayetinde insanı ne elem verici azaplara gark edeceği, her ehl-i îman tarafından bilinmektedir. Rehber-i mutlak, muhbir-i sad...

HZ. HAMZA HZ. HAMZA(Hamza GÜNDOĞMUŞ)
Uhud meydanına geldin ey şahım Öyle güzel cenk ediyordun ki Zalimler senden hep korktular Attılar mızrağı seni vurdular Parça parça ettiler benim şahımı Rasûlullah gördü dayanamadı Öyle üzüldü ki konuşamadı Nasıl kıydınız pehlivan Hamz...

ALLAH'A (C.C.) NASIL İNANMALIYIZ ALLAH'A (C.C.) NASIL İNANMALIYIZ(Yasin ÖZCAN)
İnsanlığın Allah anlayışı ve inancı tarih boyunca çeşitli durumlar arz etmiştir. Geçmişte ve günümüzde insanlığın sahip olduğu Allah inancını ve anlayışını dört bölümde toplamak mümkündür: a- Allah'ın (c.c.) mülkünde yaşayıp onun nimetleriyle nimetlenmelerine rağmen Allah'ın varlığını az ...

ÇANAKKALE ÇANAKKALE(Yılmaz KOÇDOĞAN)
Gazete sayfalarını karıştırırken gözüne ilişmişti: "Çanakkale, Zafer Haftası." Gazete, bir sayfasını bu konuya ayırmıştı. Bir solukta sayfayı okudu. Çanakkale'ye götüren sebepler, savaşlar, kahramanlık hikayeleri vardı sayfada. Daha önce de birkaç yazı okumuştu Çanakkale hakkında ama o kadar. ...

GENÇLİK DÖNEMİNDE DİNÎ ŞÜPHENİN KAYNAKLARI GENÇLİK DÖNEMİNDE DİNÎ ŞÜPHENİN KAYNAKLARI(Recep Faruk KARABAL)
Gençlik, bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçerken pek çok biyolojik, psikolojik ve sosyal değişim yaşadığı ve sürekli olarak geliştiği bir dönemdir. Ancak gençlik bir yönüyle çocukluğa, bir yönüyle de yetişkinliğe açılan, yapısı ile her zaman daha fazla ilgi çekmiş ve pek çok psikolojik araştırmanı...

TARÎKATLAR VE MEZHEPLER* TARÎKATLAR VE MEZHEPLER*(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
'Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında tarîkat ve mezhep var mıydı?' diye çokça sorulmaktadır. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz zamanında Cenâb-ı Hakk'ın emirleri Peygamberimiz (a.s.) ve O'nun sahâbîlerinin nefislerinde tatbik edilip yaşanıyordu. Ashâb-ı Kiram, ilâhî mesaj olarak gelen âyetleri onar on...

HZ. PEYGAMBER'İN TASARRUFLARI -I HZ. PEYGAMBER'İN TASARRUFLARI -I(Döndü ERDAL)
Peygamberler, hem dünyada hem de ahirette insanlığın mutluluğa erişmelerini sağlamak amacıyla Yüce Allah tarafından gönderilmiş elçilerdir. Onların temel görevleri, Allah'tan aldıkları ilâhî mesajları insanlara ulaştırmak, onlara hakîkât yollarını göstermek, bu uğurda bilfiil önderlik ve örneklik ya...

KUR'AN'DA MÜ'MİNLERİN VASIFLARI KUR'AN'DA MÜ'MİNLERİN VASIFLARI(Fadime SARISAKALOĞLU)
- Mü'minûn Sûresi 5-11. Âyetler - Geçen sayımızda Mü'minûn sûresinin 1-4. âyetlerinin tefsirlerini işlemeye çalıştık. İşte bu sayımızda da firdev cenneti ile müjdelenecek salih mü'minlerin Mü'münûn sûresinde zikredilen on bir özelliğinden geriye kalan yedi vasfını anlatmaya çalışacağız. ...

HASED HASED(Yakup YÜKSEL)
Kelime olarak "kıskanmak, hırs, bir şeyin veya durumun yok olmasını istemek, çok görmek, güdülemek, çekememezlik" demektir. Hased* edene hâsid, hasedi huy haline getirene ise hasûd adı verilir. Tasavvufta ise, haset edilenin elindeki maddî-manevî imkanlar ve hasletlerin yok olmasını hırsla arzulamak...

Çanakkale Zaferi'nden Bir Başarı Tablosu Çanakkale Zaferi'nden Bir Başarı Tablosu(Ayhan ÖZKAN)
Milletimizin, 20. yy başlarında karşılaşmış olduğu en büyük felaketlerden ve yıkımlardan biri de Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesi olmuştur. Bu savaş döneminin en önemli hadiselerinden ve övünç kaynaklarımızdan birisi ise Çanakkale Zaferi'dir. İki yüz elli bin askerimizin şehit olmasına...

RASÛLULLAH'IN SÜNNETİNDE MİZAH -II RASÛLULLAH'IN SÜNNETİNDE MİZAH -II(Selma MERT)
MİZAH NEDİR VE NASIL OLMALIDIR? M-z-h kökünden türemiş olan mizah kelimesi; ciddiyetin zıddı, şaka anlamındadır. Şaka, gülüşmeye vesile olsun diye karşısındakini kırmaksızın şaşırtmak veya aldatmak üzere söz veya yapılan davranıştır. Mizahta muhatabın sevgi ve şefkat duyguların...

HURMA AĞACININ MEYVESİ HURMA AĞACININ MEYVESİ(Derya DAĞ)
Abbasi halifesi Harun Reşit, bir ramazan günü veziri Cafer Bermeki ile birlikte Dicle nehri boyunca gezintiye çıkmıştı. Bu sırada, ihtiyar bir adamın hurma ağacı diktiğini gördü ve yanına sokularak: "- Ey yaşlı zat! Hurma ağacı kırk yılda yemiş verir, sen ise ihtiyarsın, bunu dikip de ne ya...

İSTİKLÂL MARŞI'MIZIN KABULÜNÜN 84. YIL DÖNÜMÜ ANISINA İSTİKLÂL MARŞI'MIZIN KABULÜNÜN 84. YIL DÖNÜMÜ ANISINA(Cafer CEYLAN)
Mukaddesatın, soysuzların ayakları altında çiğnendiği Millî Mücadele yıllarıdır. Müslüman Türk milleti; vatanını dört bir yandan saran, adeta bir canavar sürüsünü andıran vahşî, emperyalist düşmanlarla karşı karşıyadır. Yediden yetmişe, kadını ve erkeği ile aziz, izzetli büyük millet, vatanını işgal...

GÜNÜMÜZ MESELELERİNE ÇÖZÜMLER - III GÜNÜMÜZ MESELELERİNE ÇÖZÜMLER - III(Miyase ÖZCAN)
Soru: Bir kimse yolculukta iken 4 rekâtlı bir namazı kazaya kalır ve mukim iken kaza etmek isterse nasıl kaza edecektir? Cevap: Hanefi'ye göre yolculukta olduğu gibi ikamette de 2 rekât olarak kaza edecektir; fakat mukim iken kazaya kalmış 4 rekâtlı bir namazı yolculukta iken kaza ederse 4 rekât ...

KENDİMİZİ DENEYELİM KENDİMİZİ DENEYELİM(Rukiye TAŞDEMİR)
Mini test - FIKIH 1- İftitah tekbirinde "Allah" lafzını söylemenin hükmü nedir? a) Farz b) Vacip c) Sünnet d) Müstehap 2- Secdede alnın 4/3'ünü yere koymanın hükmü nedir? a) Farz b) Vacip c) Sünnet d) Müstehap 3- Secde müddetince, ayakların ikisi birden yerden kesilirse, namazın hükm...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |