Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

KÂİNATA RAHMET GELDİ CİHAN MURADINA ERDİ BaşYazı...

KÂİNATA RAHMET GELDİ CİHAN MURADINA ERDİ / Abdurrahman ÇALIŞKAN

14 ASIR EVVEL DÜNYAYA TEŞRİFİYLE İNSANLIĞI, KÜFRÜN KARANLIĞINDAN ÎMANIN NÛRUNA KAVUŞTURAN, ÂLEMLERE RAHMET EFENDİMİZ (S.A.V.)'İN KUTLU DOĞUM YILDÖNÜMÜ BÜTÜN MÜSLÜMANLARA HAYIRLI VE MÜBAREK OLSUN. REHBER Şurası muhakkak ki Efendimiz (a.s.)'ın kadr ü kıymetini her kul, her ümmet aynı ... devamı...


RASÛLULLAH'SIZ DİN OLMAZ! RASÛLULLAH'SIZ DİN OLMAZ!(Muzaffer YALÇIN)
Hamd, bütün noksanlıklardan münezzeh olan Zât'ı Akdes'e, salât ü selâm da içerisinde bulunduğumuz bu ayda dünyaya teşrifleriyle bizleri sevince gark eden yaratılmışlardaki bütün hayır, bereket ve güzelliklerin kendisinde cem edildiği Habib-i Emced'e olsun. Allah katında son ve tek makbul ...

KUTLU DOĞUM KUTLU DOĞUM(Ayhan ÖZKAN)
Doğum, tatlı bir heyecan... Doğum her evde, her gönülde hissedilen derin bir özlem. Her zaman tatlı bir telaşla karşılanan güzel an. İşte o anlardan biri, hatta en güzeli Abdulmuttalib'in oğlu Abdullah'ın evinde; ama ne acı ki Abdullah bu güzel güne şahit olamayacak. Peki, kimler şahitti? Abdurrahma...

RASÛLULLAH EFENDİMİZİ SEVMENİN ALÂMETLERİ RASÛLULLAH EFENDİMİZİ SEVMENİN ALÂMETLERİ(Mehmet YALÇIN)
"Andolsun size, kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Üstünüze çok düşkündür. O, cidden bütün mü'minleri esirgeyici ve bağışlayıcıdır."(1) Doğduğu günden vefatına kadar olan süre içerisinde Cenâb-ı Hak'tan hep ümmetini dilemiş, gözyaşları içind...

CİHAN GÜNEŞİ, ÖNCEKİLERİN VE SONRAKİLERİN EFENDİSİ RASÛL-Ü KİBRİYA (S.A.V.) EFENDİMİZİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE FAZİLETİ CİHAN GÜNEŞİ, ÖNCEKİLERİN VE SONRAKİLERİN EFENDİSİ RASÛL-Ü KİBRİYA (S.A.V.) EFENDİMİZİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE FAZİLETİ(Cuma Ali KARA)
İnsanları cehaletten, kötü itikattan, manevî karanlıklardan, Habîb-i Edîbi'ne risalet tacını giydirerek kurtarıp ebedî aydınlığa, iman nuruna sevk eden Rabbimiz Teâlâ'ya sonsuz hamd ü senalar olsun. En güzel tahiyyeler salât ü selâmlar hidayet güneşi Rasûl-i Kibriya (s.a.v.) Efendimizin, ashabının, ...

GÜLLERİN EFENDİSİ GÜLLERİN EFENDİSİ(Ümmügülsüm BOZKURT)
Esselâmü aleyke yâ Rasûlallah! Esselâmü aleyke yâ Habîballah! Esselâmü aleyke yâ Nebiyyallah!.... Yâ Rasûlallah! Übeyy b. Kâb (r.a.) bir gün Sana şöyle bir soru soruyor: "Ey Allah'ın Rasûl'ü! Ben Sana çok salâvat-ı şerife getiriyorum. Bunun ne kadarını Senin için yapayım? Şöyle buyuruyo...

SEVME İDDİASI VE SALÂVAT SEVME İDDİASI VE SALÂVAT(Mücahit HAŞİM)
"Seni seviyorum ya Rasûlallah!" deriz, kâinatın en Sevgilisi için. Cenâb-ı Hakk'ın mahlûkat içerisinde en ziyade sevdiği Sevgili (Habibi) hakkında, bu sözü söylemek elbette bir cesaret işidir. Peki, bizi bu cesarete götüren hâlimiz nedir? Bu sözümüzde ne kadar samimiyiz? Yoksa bu sözü Rasûlullah sev...

RAUF VE RAHİM RASÛL RAUF VE RAHİM RASÛL(Fadime SARISAKALOĞLU)
Îman gibi bir nimeti bizlere bahş edip dostuna ümmet olmayı nasip ettiği için Cenâb-ı Mevlâ'ya sonsuz hamd, Rasûl-i Kibriya Efendimize de salât ve selâmların en güzeli en ekmeli olsun. "Andolsun içinizden size öyle bir peygamber geldi ki gayet izzetli ve şereflidir. Sıkıntıya düşmeniz O'n...

HİKEM-İ FÂRÛKİYYE'DE SERVER-İ KÂİNAT HİKEM-İ FÂRÛKİYYE'DE SERVER-İ KÂİNAT(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Ey sâlik! Din demek Hazreti Muhammed (s.a.v.)'e ve sahabesine uymaktır. İslâm'da gedik açıp onu savunanlar ise -onlar- fasık ve facirlerdir. Tevhit, "lâ ilâhe illallah Muhammedü'r-Rasûlullah" kelime-i tayyibesi öyle bir nûrdur ki bütün kötülükleri eritir. -Cenâb-ı Hakk'ın müsaadesi olmadı...

MUZAFFER YALÇIN HOCAEFENDİ'den İNCİLER MUZAFFER YALÇIN HOCAEFENDİ'den İNCİLER(Muzaffer YALÇIN)
vvvvvvvv

ÂLEMLERE RAHMET ÂLEMLERE RAHMET(Abdurrahman ÖZCAN)
Ve Cenâb-ı Hak (c.c.) ahsen-i takvim üzere insanı yarattı. Sonra yarattığı o en güzel olan insanın gönlüne nazar etti de kendine en yakın, en sadık, en itaatkâr gönlü En Sevgili (Habîb) seçti. O Habîb ki, Cenâb-ı Hakk'ın yarattıklarına "Elestü bi Rabbiküm" diye hitab ettiğinde, ilk önce "En...

PEYGAMBER EFENDİMİZİN EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KULLANDIĞI METOTLAR PEYGAMBER EFENDİMİZİN EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KULLANDIĞI METOTLAR(Recep Faruk KARABAL)
Peygamberler, hem dünyada hem de ahirette insanlığın mutluluğa erişmelerini sağlamak amacıyla Yüce Allah tarafından gönderilmiş elçilerdir. Onların temel görevleri, Allah'tan aldıkları mesajları insanlara ulaştırmak, onlara hakikat yollarını göstermek, bu uğurda bilfiil önderlik ve örneklik yapmaktı...

ÂRİFLERİN SELÂMI ÂRİFLERİN SELÂMI(Sultan ÇALIŞKAN)
Dergimizin bu ayki yazılarında Efendimiz (s.a.v.)'e salât ü selâm getirmenin önemi, fazileti ve kazandırdığı derecelerden haber veren çalışmalara yer verilmiştir. Efendimiz (s.a.v.)'e salât ü selâm okumak, bilindiği üzere Cenâb-ı Hakk'ın bizzat kendi ahlâkındandır. "Allah ve melekleri, P...

BİR BABA OLARAK ALLAH RASÛL'Ü (S.A.V.) BİR BABA OLARAK ALLAH RASÛL'Ü (S.A.V.)(Döndü ERDAL)
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yaptığı her davranışla ve her yönüyle inananlar için en güzel örnektir. Rasûlullah Efendimizin de bir ailesi vardı ve Efendimiz peygamberliğinin yanı sıra, nasıl ki İslâm toplumunun başkanı, ordu komutanı, anlaşmazlıklarda hüküm veren hâkim ise, aynı zamanda bir aile rei...

BİR KOMUTAN OLARAK EFENDİMİZ BİR KOMUTAN OLARAK EFENDİMİZ(Seyfullah KILINÇ)
Rasûlullah Efendimiz diğer peygamberlerden ayrı olarak savaş (cihat) peygamberiydi.(1) O, kılıçla gönderilmişti. Yine O'nun buyurduğu gibi; "Cennet kılıçların gölgesi altında"(2) idi. Ümmetine bu konuda da en güzel örneği sergilemişti. Rahman Celle Şânühû bu hususta da: "Şanım hakkı için size Rasûlu...

EN İYİ EŞ: RASÛLULLAH (S.A.V.) EN İYİ EŞ: RASÛLULLAH (S.A.V.)(Nilüfer TANIŞ)
Kutlu doğum haftasına tekabül eden dergimizin bu sayısında güzel ahlâk timsali olan Rasûlullah Efendimizin (s.a.v) örnek aile hayatından bahsetmeye çalışacağız. Biliyoruz ki; Rasûlullah (s.a.v.) mükemmel bir insan, insanların en şereflisi ve üstünü, Rabbimizin Sevgilisi idi. Hiçbir kalem O'nu layıkı...

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)'İN SÜNNETİNDE HAYVANLARIN YERİ PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)'İN SÜNNETİNDE HAYVANLARIN YERİ(Mustafa ULUM)
Kur'ân-ı Kerim hayvanların da insanlar gibi birer ümmet olduklarını bildirir. Âyet-i Kerime'de Cenâb-ı Hakk (c.c.): "Yerde yürüyen hayvan ve iki kanadıyla uçan kuşlardan hepsi, ancak sizin gibi ümmetlerdir. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Sonra ancak Rabbine toplanıp getirilirler."(1) buy...

RİSALET PENÂH'INDAN LATİFELER RİSALET PENÂH'INDAN LATİFELER(Selma MERT)
Peygamberlerin görevleri ilâhî emirleri insanlara tebliğ etmek, açıklamak, öğretmek, örnek olmak, kabul ettirmek için her türlü gayreti sarf ettirmektir. Risalet görevini başarıyla îfâ edebilmek için insanlar tarafından sevilmesi ve sevimli olmaları gereklidir. İlâhî bir rahmet olarak verilen bu yum...

NAAT-I ŞERİF NAAT-I ŞERİF(Cafer CEYLAN)
Arşın kubbelerine adı nurla yazılan, İsmi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, Yedi katlı göklerde Hak cemalini bulan, Evvel ahir yolcusu, ya Hz. Muhammed! Sağanak nur yağmurları inerken yedi kattan, O gece Sendin gelen ezel kadar uzaktan. Melekl...

ONA UYAN KURTULUR ONA UYAN KURTULUR(Necati YÜKSEL)
Hz. Allah kullarını yaratmış ve seviyor. Sevdiği için de başıboş bırakmıyor. Yaratıcı olarak terbiye ediyor, eğitiyor, öğretiyor. Bütün bunları Rabb'imiz peygamberlerine gönderdiği ilâhî emirleriyle yapıyor. O'nun güzel Habibi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) de biz ümmetine bu ilâhî kurtuluş reçeteler...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 80 Toplam : 1959223                   Moderatör : Erol ŞEN |