Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Editörden BaşYazı...

Editörden / Abdurrahman ÇALIŞKAN

İnsan, doğup büyümeye başladığı andan itibaren sürekli bir öğrenme süreci içerisinde bulunur. Çevresine uyumluluğu, etrafında olup bitenlerden yeterince haberdar olması ve hareketlerini bu yöne sevk etmesiyle yakından ilgilidir. Dış dünya ile olan münasebetlerindeki tutarlılık ve başarısı, nasıl ki ... devamı...


RASÛLULLAH'A HİCRET RASÛLULLAH'A HİCRET(Muzaffer YALÇIN)
"Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: "Herc zamanında ibadet, tıpkı Bana hicret gibidir."(1) Bu hadis-i şerifin manasına vukûfiyet sağlamak için hadiste zikredilen üç temel kavramı mana ve mefhum yönüyle birbiriyle bütünlük içerisinde anlamaya çalışmak gerekir. Çünkü Rasûlullah Efendimizin ...

DOST BULABİLMEK DOST BULABİLMEK(Mehmet YALÇIN)
Velilerine isim ve sıfatlarını ve sonsuz âyetlerini bildirmek suretiyle, yarattıklarına Zât'ının vahdaniyetini bildiren Allah'a sonsuz hamd ü sena ederiz. Hamd ve tevekkülümüz ancak O'nadır. Kalplerimizle O'ndan başka ilâh olmadığına, şeriki ve naziri bulunmadığına şahadet ederiz. Yine şahadet ederi...

ŞİİR ŞİİR(Sizden Gelenler)
EFENDİM! Aysemin KOCA Salât ü selâmlarımı unutmuşken, Seccadeye kapanışlarımı terk etmişken, Kaç zamandır dualarımı yastığa kefenlemişken, Mecnun cesaretiyle huzuruna gelemem; Gelemem be...

KUR'ÂN-I KERÎM'DE ÇEKİRGE KUR'ÂN-I KERÎM'DE ÇEKİRGE(talha)
Kainata ibret nazarıyla baktığımızda, bizi Allah'ın büyüklüğüne ulaştıracak, bize dersler almamızı sağlayacak, Allah'ın yaratmadaki marifeti ve ilminin sonsuzluğu karşısında bizleri hayrete düşürecek nice canlılar var ettiğini görürüz. Aslında bunların her biri Allah'ın birer âyeti olup O'nun kudret...

KURBİYET-İ İLÂHÎYYE YOLUNDA SABIR KURBİYET-İ İLÂHÎYYE YOLUNDA SABIR(Mustafa ULUM)
Sabır 'ağrı, acı, tahammülü güç ve katlanması zor hadise ve vakalar karşısında dişini sıkıp dayanma' manalarına gelir. Kur'ân-ı Kerîm'de sabır, muhtelif âyet-i kerîmelerde çeşitli manalarda zikredilir: "Sabırla yardım isteyiniz."(1), "Sabredin ve sabırda yarışın."(2) âyetlerinde if...

MAARİF-İ NEFS (NEFSİ BİLMEK) VE TERBİYESİ MAARİF-İ NEFS (NEFSİ BİLMEK) VE TERBİYESİ(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Allah'ü Zülcelâl Hazretleri Kur'ân-ı Kerîm'inde insanoğluna nefsini terbiye etmesi için emirler vermiş, insanların ancak nefsinin terbiyesiyle kurtuluşu ve felahı bulacaklarını yoksa hüsranda olduklarını ve nefsini terbiye etmeyen insanın diğer insanlara faydalı olamayacağını, onlara doğru yolu göst...

SİYER-İ NEBİ (16. Bölüm) SİYER-İ NEBİ (16. Bölüm)(Ayhan ÖZKAN)
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), nice zorluklarla İslâm'ı tebliğe başlayalı henüz on yıl geçmemişti ki, iki büyük zorlukla daha karşılaştı. Bu dönemde kendisine en fazla yardım ve destek veren sevgili annemiz, sadık eş Hz. Hatice'yi (r.anhâ) ve amcası Ebû Talib'i kaybetti. Bu yıla hüzün yılı denildi....

MİN ESBÂT'IN-NEBÎ İMAM HASAN el-ASKERÎ (R.A.) MİN ESBÂT'IN-NEBÎ İMAM HASAN el-ASKERÎ (R.A.)(Abdülcelal EMANET)
adccac

ÇOCUKLUKTA ALINAN DİN EĞİTİMİ ÇOCUKLUKTA ALINAN DİN EĞİTİMİ(Hasan KOYUNCU)
İdeal İslâm toplumunu, şuurlu bir şekilde din eğitimi almış ve bunu bütün ruhî hakikatine sindirmiş nesiller oluşturacaktır. Bu mevzuda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kültürel alışkanlıkların ötesinde insanın şuur altına yerleşmesi gereken hakikat aşkıdır. Bu hakikat aşkı çocuklara hiç şüp...

DİNLER ARASI DİYALOG NEDİR? ÖLÇÜSÜ NE OLMALIDIR? DİNLER ARASI DİYALOG NEDİR? ÖLÇÜSÜ NE OLMALIDIR?(Recep Faruk KARABAL)
Diyalog, genel olarak, iki veya daha fazla kişinin karşılıklı konuşması, farklı ırk ve kültürlerden, farklı inanç ve kanaatlerden, farklı siyasi anlayıştan insanların bir araya gelerek, medeni ölçüler içerisinde birbirleriyle görüş alışverişi yapmalarıdır.(1) Dini alanda ise diyalog, hem aynı dinden...

GIYBET GIYBET(Yakup YÜKSEL)
Gıybet, kelime olarak gizli yapılan, saklı, görünmeyen, çekişme, çekiştirme, koğuculuk, birinin arkasından konuşma anlamlarında kullanılır. Tasavvuf ıstılahında ise bir kimsenin yüzüne karşı söylendiği zaman hoşlanmayacağı, kalbinin kırılacağı bir sözünü, hâlini veya hareketini, arkasından,...

ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR VE HAK DİNİ KUR'AN DİLİ TEFSİRİNİN ÖZELLİKLERİ ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR VE HAK DİNİ KUR'AN DİLİ TEFSİRİNİN ÖZELLİKLERİ(Erol KILIÇ)
Muhammed Hamdi Yazır (1878-1942), yakın dönem Türk fikir ve ilim hayatında müstesna yere sahip şahsiyetlerden bir tanesidir. Hamdi Yazır, dinamik bir din ve İslâm anlayışı ile fikrî ve ilmî yönden İslâmiyet'i yeniden yorumlayarak çağımızda Müslümanlara yeni ufuklar açmaya çalışmış, kafalard...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 80 Toplam : 1959223                   Moderatör : Erol ŞEN |