Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

SAĞNAK RAHMET YAĞMURLARI İNERKEN EY GÖNLÜM, GEL GAFLETTE KALMA SEN! BaşYazı...

SAĞNAK RAHMET YAĞMURLARI İNERKEN EY GÖNLÜM, GEL GAFLETTE KALMA SEN! / Abdurrahman ÇALIŞKAN

İnşallah bu hafta içerisinde rahmet ve bereket dolu "üç aylar"ın ilki olan receb-i şerife kavuşmuş olacağız. Rabbimize hamdolsun ki bizlere ömür bahşetti de, içerisinde iki büyük tecelli gecesinin bulunduğu bu rahmet ve müjde mevsimine bizleri ulaştırdı. Receb-i şerif yani Allah'ın mağfir... devamı...


HAREMEYN SOHBETLERİ-I HAREMEYN SOHBETLERİ-I(Muzaffer YALÇIN)
Medine... Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun, Peygamber (s.a.v.) Efendimize de salât ve selâmların en güzeli olsun. Sahabe-i kiram, Rasûlullah (s.a.v.) Efendimize, sevgisi de hasreti de büyük olan insanlardır. Onlar Peygamber (s.a.v.) Efendimizi öyle çok sevdiler ki, O'na olan h...

MÜBAREK ÜÇ AYLAR RECEB-İ ŞERİF VE REGAİP KANDİLİ MÜBAREK ÜÇ AYLAR RECEB-İ ŞERİF VE REGAİP KANDİLİ(Seyfullah KILINÇ)
Yüce Allah'ın, insanlardan, yerlerden ve diğer şeylerden seçip ayırdığı varlıklar bir takım hususi sıfatlara haizdirler. O zâtları, o varlıkları bu sıfatlarla üstün yapan Subhan Hakk'ın kendisidir. "Ve Rabbin dilediğini yaratır ve seçer."(el-Kasas, 28/68.) Allah Teâlâ'nın bazı günleri ve ayları diğe...

YAZ TATİLİ VE YAVRULARIMIZIN KUR'AN EĞİTİMİ YAZ TATİLİ VE YAVRULARIMIZIN KUR'AN EĞİTİMİ(Miyase ÖZCAN)
"Kur'an okuyan mü'min narenciye gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mü'min ise hurma gibidir. Tadı hoştur ama kokusu yoktur..."(1) Yazın, tatil mevsiminin başlaması, çocuklarımız için eğitimin sona erdiği anlamına gelmez. Eğitim sadece örgün eğitimle sınırlı değildir. Bu eğ...

MESCİD ÂDÂBI VE NAMAZ İBADETİNDE EN ÇOK GÖZDEN KAÇIRILANLAR MESCİD ÂDÂBI VE NAMAZ İBADETİNDE EN ÇOK GÖZDEN KAÇIRILANLAR(Mustafa ULUM)
Bütün ibadetlerde olduğu üzere namaz ibadetinin de kendine has, namaz öncesi hazırlık safhası, kılma özellikleri, erkân ve âdâbı vardır. İbadetleri usulüne uygun olarak yerine getirebilmek ve bu esnada bizleri huşuya kavuşturacak âdâbına riayet etmek, ibadetlerin kabulü noktasında büyük önem taşır. ...

ÇOCUK ve ARKADAŞ ÇOCUK ve ARKADAŞ(Recep Faruk KARABAL)
Arkadaş, başkalarıyla oyun oynamayı öğrenir öğrenmez, yani henüz 2-3 yaşlarındayken çocuklarımızın hayatına giren bir kavramdır. Ve bu kavram çocuğumuzun hayatına girdikten sonra her geçen gün bizleri daha fazla meşgul edecek, çocuğumuzun ağzından daha fazla dökülmeye başlayacaktır. Arkad...

MİRAÇ GECESİ MİRAÇ GECESİ(Seyfullah KILINÇ)
İsra ve miraç mucizesi, Peygamberimiz (s.a.v.)'in en büyük mucizelerinden olup zâhirde ve bâtında bir dönüm noktasıdır. Rasûlullah (s.a.v.)'in Mescid-i Haram'dan alınıp Mescid-i Aksa'ya götürülmesine isra, Mescid-i Aksa'dan alınıp yedi kat semavata yükselmesine ise miraç diyoruz. Miraç ha...

SİYER-İ NEBÎ (17. Bölüm) SİYER-İ NEBÎ (17. Bölüm)(Ayhan ÖZKAN)
Âlemlerin Efendisi, Sevgili Peygamber'imiz (s.a.v.), Taif'te seviyesiz ve çirkin muamelelere maruz kalmıştı. Ancak O (a.s.) hak davasını yine de olanca kuvvetiyle yaymaya gayret gösteriyordu. Bu gayretlerinin bir başka safhası da Mekke'ye dışardan gelen kabileleri ve şahısları İslâm dinine davet etm...

KANDİL SOHBETLERİ -Üç Aylar ve Regâib- KANDİL SOHBETLERİ -Üç Aylar ve Regâib-(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
İçinde bulunduğumuz bu ay, mübarek receb-i şerif ayıdır. Tabi bununla ilgili hadisler okuyacağız ki bu ayda nasıl ibadetler yapacağımızı Peygamberimiz'in lisanıyla inşallah alışacağız ve ona göre hareket edeceğiz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) receb-i şerif hakkında şöyle buyurmuşlardır: İ...

HASAN-I BASRÎ (K.S.) HASAN-I BASRÎ (K.S.)(Abdülcelal EMANET)
Tâbiînin büyüklerindendir. Zâhid, muhaddis, fakîh ve müfessirdir. Adı, Ebû Sâid el-Hasan b. Ebi'l-Hasan Yesâr el-Basrîdir. Basrî nisbetiyle şöhret bulmuştur. Babası, Ashâb-ı Kirâm'dan Zeyd bin Sâbit el-Ensârî'nin kölesi, annesi ise, sevgili Peygamber'imizin temiz zevcelerinden, Ümmü Selem...

KUR'ÂN-I KERİM'İ ÖĞRENMEK VE OKUMAK KUR'ÂN-I KERİM'İ ÖĞRENMEK VE OKUMAK(osman şen)
Osman İbn-i Affan (r.a.)'den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir."(1) AÇIKLAMA: Kur'an: "Hz. Muhammed (s.a.v.)'e vahiy yoluyla Arapça olarak indirilen, Allah (c.c.)'den geldiği, ezberden ve yazılı olarak aynıyla ...

LEZZETLERİ KESİP YOK EDEN ÖLÜM LEZZETLERİ KESİP YOK EDEN ÖLÜM(Cuma Ali KARA)
Kâinatı yoktan yaratan Rabb'imiz Teâlâ, bütün zîruhlara fanilik libasını giydirmiştir. Yarattığı her şey fanidir, zamanı gelince ölümü tadacaktır. Ölmeyen, bâkî olan yalnızca Allah'tır (c.c.). "Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak (her şey fanidir); ancak celâl (azamet) ve ikram sahibi olan Rabb...

BAL ARISINI TANIYOR MUSUNUZ? BAL ARISINI TANIYOR MUSUNUZ?(Hüsamettin BOLAT)
İç savaşlar, toplu katliamlar, gözünü kırpmadan adam öldüren insanlar, sokaklarda yatan çocuklar, evi barkı olmadığı için soğuktan donan insanlar, çocuk yaşta cinayet işleyenler, aile içinde yaşanan problemler, gençlik çeteleri, yolsuzluklar... Günlük yaşamın bir parçası haline gelen bu g...

MÜ'MİNİN DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ MÜ'MİNİN DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ(Döndü ERDAL)
İnsanı, yeryüzündeki temsilcisi olarak yaratan Allah (c.c.), ona dünya hayatında geniş bir salahiyet vermiş ve kâinattaki her şeyi onun hizmetine sunmuştur. İyi ile kötüyü potansiyel olarak bir arada bulunduran insanın, bu üstünlük ve ayrıcalığını ahirette de devam ettirebilmesi, dünya hayatındaki i...

İSLÂM'LA ŞEREFLENEN İLK MÜSLÜMAN KADINLAR İSLÂM'LA ŞEREFLENEN İLK MÜSLÜMAN KADINLAR(Selma MERT)
Rasûlullah (s.a.v.) Efendimizin ilk hanımı olan Hz. Hatice annemizin İslâm'ı kabul eden ilk kişi olduğu kesindir.(1) Kur'an'da, peygamber olan kocalarına inanmamış, îman etmemiş kadınların varlıklarının zikredilmesi(2) ve ekonomik yönden Hatice annemizin sevgili eşi olan Rasûlullah Efendimize bağıml...

PEYGAMBERİN UYGUN GÖRDÜĞÜ PEYGAMBERİN UYGUN GÖRDÜĞÜ(Sümeyra ÇAKMAK)
Yoksul Cüleybib'in dış görünüşü de yoksuldu. Boyu oldukça kısa, yüzü bir hayli çirkindi. Görünüşe değer vermek bütün insanların zaafı olduğu için, o da pek kimseden iltifat görmezdi. Bu yüzden de bir türlü evlenememişti. Cüleybib'in derdini ve değerini iyi bilen Rasûl-i Ekrem Efendimiz on...

GÜNÜMÜZDE TESETTÜR GÜNÜMÜZDE TESETTÜR(Fadime SARISAKALOĞLU)
Giyinme, insanı sıcak soğuk gibi tabi etkilerden korumak, şekil ve güzellik kazandırmak gibi çeşitli amaçlara yönelik olarak kullanılmakla birlikte, giyinmeden asıl maksat ise örtünmedir. Örtünme, insanı hayvanlardan ayıran hususlardandır. Örtmek anlamındaki Arapça "str" mastarından gelen...

SAĞNAK RAHMET YAĞMURLARI İNERKEN EY GÖNLÜM, GEL GAFLETTE KALMA SEN! SAĞNAK RAHMET YAĞMURLARI İNERKEN EY GÖNLÜM, GEL GAFLETTE KALMA SEN!(Abdurrahman ÇALIŞKAN)
İnşallah bu hafta içerisinde rahmet ve bereket dolu "üç aylar"ın ilki olan receb-i şerife kavuşmuş olacağız. Rabbimize hamdolsun ki bizlere ömür bahşetti de, içerisinde iki büyük tecelli gecesinin bulunduğu bu rahmet ve müjde mevsimine bizleri ulaştırdı. Receb-i şerif yani Allah'ın mağfir...

HAREMEYN SOHBETLERİ-I HAREMEYN SOHBETLERİ-I(Muzaffer YALÇIN)
Medine... Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun, Peygamber (s.a.v.) Efendimize de salât ve selâmların en güzeli olsun. Sahabe-i kiram, Rasûlullah (s.a.v.) Efendimize, sevgisi de hasreti de büyük olan insanlardır. Onlar Peygamber (s.a.v.) Efendimizi öyle çok sevdiler ki, O'na olan h...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |