Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Editörden... BaşYazı...

Editörden... / Abdurrahman ÇALIŞKAN

Kıymetli Rehber okurları! Hamdolsun ki, bu sayımızda da dopdolu bir içerikle siz okurlarımızla birlikteyiz. Büyük bir rahmet ayının bitiminde ve yine diğer bir mağfiret mevsiminin gölgesindeyiz. Affa muhtaç olan bizlere, merhameti bol olan Yüce Zât'ın mağfiret kapılarını istemeyenler müstesna her... devamı...


Haremeyn sohbetleri - II Haremeyn sohbetleri - II(Muzaffer YALÇIN)
Zikrullah'ın Hakîkati ve Hakîki Kulluğa götüren Nefsin Tezkiyesi Mekke 2004... Zikrullah, Allah'ı zikretme, Cenâb-ı Hakk'ın kullarına emrettiği ibadetlerden bir tanesidir ve onu vasfederken Hz. Allah (c.c.) buyuruyor ki: "Vele zikrullahi ekber - Allah'ın zikri en büyüktür." Zikir...

Berat Gecesi ve Fazileti Berat Gecesi ve Fazileti(Amine KARA)
Dinimizde özel bir yeri olan mübarek gecelerin ihyası, biz Müslümanların, Rabb'imize karşı kulluk vazifelerini kâmilen yapıp yapmadığımız hususunda kendimizi bir muhasebeye çekme fırsatı ve görevlerimizi yeniden hatırlatma imkânı bulmamız noktasında büyük bir öneme haizdir. Bu gecelerden birisi de ş...

Çocuk ve İbadet Çocuk ve İbadet(Recep Faruk KARABAL)
İslâmî literatürde ibadetin biri genel, diğeri özel olmak üzere iki anlamı vardır. Genel anlamda ibadet, mükellefin Allah'a karşı duyduğu sevgi ve saygının bir sonucu olarak O'nun rızasına uygun davranma çabası ve bu şekilde yapılan iradî davranışları ifade eder. Böylece tamamen dinî olan görevlerde...

Mezheplerde ki Bazı Farklı Uygulamalar ve Nedenleri Mezheplerde ki Bazı Farklı Uygulamalar ve Nedenleri(Erol KILIÇ)
Peygamber Efendimizin sünnetleri üç kısımdır: Biz dinimizi Fiilî Sünnet, Kavlî Sünnet ve Takrirî Sünnet diye ifade edilen bu sünnetlerden öğreniyor ve Peygamber Efendimizin dini anlayıp yaşadığı gibi hayatımıza tatbik etmeye çalışıyoruz. Peki, o zaman çeşitli mezheplerdeki çeşitli uygulamalar neden ...

ŞÂBAN-I ŞERİF ve BERAT KANDİLİ ŞÂBAN-I ŞERİF ve BERAT KANDİLİ(Seyfullah KILINÇ)
Şaban ayı, ramazan-ı şerifin ikinci müjdecisidir. Berat Gecesi ile şereflendirilmiştir. Şaban kelimesinde beş harf vardır. "şın" harfi şerefi, "ayn" harfi ulûhiyeti ve yüksekliği, "be" harfi birr ve ihsanı, "elif" harfi ülfeti, "nun" harfi ise nuru temsil etmektedir. Bu lütuf ve ihsanlar ...

KİTAP-HİKMET-İRFAN KİTAP-HİKMET-İRFAN(Necati YÜKSEL)
Hz. Allah (c.c.) insanı mükemmel bir varlık olarak yaratıp (1) meleklerine tasdik ettirdi. Onu yeryüzünde kendi adına bütün işleri yürütecek halife tayin etti. İlk insan Hz. Âdem'i (a.s.) peygamberlikle görevlendirdi.(2) Ona on sahifelik bir kitap halinde emirlerini bildirdi ve bu emirleri uygularke...

SİYER-İ NEBÎ (18. Bölüm) SİYER-İ NEBÎ (18. Bölüm)(Ayhan ÖZKAN)
Medinelilerden İlk Müslüman Olanlar Bî'setin (Peygamberliğin) 11. senesi, Medîneli Hazreç Kabilesi'nden altı kişilik küçük bir kâfile hac mevsiminde Mekke'ye gelmişti. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Mina'da Akabe yakınında konaklayan bu kafilenin yanından geçerken, onlara; "Siz kimlersiniz...

KANDİL SOHBETLERİ KANDİL SOHBETLERİ(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
- Şâban-ı Şerif ve Berat Kandili - Elhamdülillahi Rabbi'l-Âlemin, ves-salâtü ves-selâmü alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin ve eshabihi ve ezvacihi ve evlâdihi ve etbaihi ve ehl-i beytihi ve ümmehatihi ve ebihi biadedi külli şeyin fi'd-dünya ve'l-âhireti ve kezalik. V...

HABÎB-İ ACEMÎ (K.S.) HABÎB-İ ACEMÎ (K.S.)(Abdülcelal EMANET)
Evliyanın büyüklerinden, Hasan Basrî'nin talebesi, müridi ve Davûd-u Tâî'nin mürşididir. Künyesi Ebu Muhammed'dir. Kendisi Hz. Hasan-ı Basrî, İbni Sirin, Abdullah el-Müzenî, Ebî Temime el-Huceymî gibi büyüklerden hadis rivayet etmiştir. Hz. Süleyman el-Teymî, Hammad b. Seleme, Mutemir b. Süleyman, O...

MÜBELLİĞİN ÖZELLİKLERİ MÜBELLİĞİN ÖZELLİKLERİ(Döndü ERDAL)
Bir önceki yazımızda mü'minin davranış özelliklerini ele almış ve mü'minin özelliklerinden birinin de iyiliğin yayılması, kötülüğün ortadan kaldırılması (el-emr-u bi'l-ma'ruf, ve'n-nehy-u ani'l-münker) için çalışmak olduğunu ifade etmiştik. İyiliğin tarifi Kur'ân-ı Kerim'de şu şekilde yapılmaktadır:...

ÖLÜM TEFEKKÜRÜ ÖLÜM TEFEKKÜRÜ(Cuma Ali KARA)
Kulluğumuza en çok fayda veren şeylerden birisi de akıbetimizi, ölümümüzü ve ölümümüzün sonrasını düşünerek, nefse, şeytana, dünyaya karşı devamlı teyakkuz halinde olmamızdır. İnsan ölümü hatırlayınca, dünya lezzetlerine, oyunlarına, eğlencelerine meyli azalır, dünyaya olan bakış açısı de...

MEVSİMLERİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ!? MEVSİMLERİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ!?(Cafer CEYLAN)
Nasrettin Hoca'ya gelen bir meçhul kişi: "Hoca'm bu insanlar ne kadar da garip!" demiş. Tâbi ki Hoca, bu durumun sebebini merakla: "Neden?" diye sormuş. O da: "Kış gelir, yazı ararlar; yaz gelir, kışı ararlar." diye insanların, kendine göre, garip oluşunun sebebini ifade etmiş. Hoca da bu kişiye cev...

ELFÂZ-I KÜFÜR ELFÂZ-I KÜFÜR(Miyase ÖZCAN)
Elfâzın tekili olan lâfız; söz, sözcük ve ifade demektir. Küfür ve küfr ise "kefera" fiilinden mastar olup sözlükte, bir şeyi örtmek anlamına gelir. Kalbindeki îmanını örten kimseye de bu yüzden "münkir" veya "kâfir"(1) denilmiştir. Bir terim olarak kişiyi küfre düşüren ve dinden çıkmasına sebep ola...

HAYATIMIZI NASIL MUTLU KILABİLİRİZ? HAYATIMIZI NASIL MUTLU KILABİLİRİZ?(Nermin KAYA)
Dünya hayatının akışını, kontrol potansiyelini taşıyan insan, çok kapsamlı ve kapasiteli bir varlıktır. Ancak o, özelliklerini tanıyıp geliştirme yolunda çoğu kez bilinçsiz davranmaktadır. İnsanoğlu, kendindeki gizli cevherleri keşfedip maddî ve manevî yönden gelişmeye çalıştığı ölçüde yükselebilece...

KARDEŞLERİME BİR MEKTUP KARDEŞLERİME BİR MEKTUP(Zuhal BOZKURT (Aksaray))
Geceyi, gündüzü; ayı, yıldızı; küçücük bir sıvıyken kocaman bir insanı yaratan; arıda balı, yılanda zehri, kuru daldan kırmızı gülü, file rızk verip karıncayı unutmayan el-Vehhab (c.c.) olan Allah'ım! Sana hamd ü senalar olsun!.... Ey Allah'ım biliyoruz ki Sen bizleri de unutmuyor ve her ...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 257 Toplam : 1959036                   Moderatör : Erol ŞEN |