Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

CUMA SOHBETLERİ – I ( Farukî Libası ) BaşYazı...

CUMA SOHBETLERİ – I ( Farukî Libası ) / Muzaffer YALÇIN

Bismillâhirrahmânirrahîm Rabbimize sonsuz hamd ü senâlar olsun, Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimize de salât ü selâmların en güzeli, en ekmeli olsun. Cenâb-ı Hak (c.c.), günler içerisinde diğer günlere nazaran üstün kıldığı, hususi bir âyet-i celîlesiyle de faziletli kıldığı mübarek cuma gecesinde... devamı...


Sünnet'in Sancaktarları Sünnet'in Sancaktarları(Mehmet YALÇIN)
“Allah’ın dostları onlardır ki görüldüğü vakit Allah hatıra gelir.”(1) Abdullah Farukî Hazretleri, görünüşüyle ve simasıyla görenlere Allah ve Rasûl’ünü hatırlatan nadide şahsiyetlerden biriydi. Yaşamış olduğu dönem içerisinde Cenâb-ı Allah’ın, gönlüne açmış olduğu aşkullah ve muhabbet-i Rasûlullah...

Hidayet'e Açılan Kapı ve Mürşid-i Kâmiller Hidayet'e Açılan Kapı ve Mürşid-i Kâmiller(Abdülcelal EMANET)
Her şeyi yerli yerince yaratan ve lâyık oldukları yerlere koyan yüce hikmet sahibi Rabbimize sonsuz hamd ve senâ olsun. O, ezelî ilmiyle yaratmış olduğu insanın kendi kendine yeterli olmadığını bildiği için, insanlık tarihine ışık tutucu, hedef belirleyici, yol gösterici ilâhî mesajlar indirmiştir. ...

Bir Alim Olarak Hz. Abdullah Farukî (k.s.) Bir Alim Olarak Hz. Abdullah Farukî (k.s.)(Seyfullah KILINÇ)
Abdullah Farukî el-Müceddidi Hz.leri ilmi ve âlimleri ale’l-hak anlayıp, idrak eden şahsiyetlerdendi. Onunla beraber hatıratı olanlar bunu açıkça müşahede etmişlerdir. İlme bakarken tek kanatlı çalışmaya bakmayıp, hem zâhirî hem de bâtınî ilimlerde taammuku kast eylemiştir. Hz. Pîr’in zâhirî ilimdek...

Bir Hadis & Bir Yorum / Peygamber Varisleri Âlimler Bir Hadis & Bir Yorum / Peygamber Varisleri Âlimler(osman şen)
عَنْ أَبيِ الدَّرْدَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ...

Ayetlerden Bir Demet... Ayetlerden Bir Demet...(ÖzlenenRehber)
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِ...

Hadis Ezberleyelim... Hadis Ezberleyelim...(ÖzlenenRehber)
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِ...

Üstad'ımızın Dilinden Farukiyye Yolu ve Anlayışları /  Konya Tv Röportajı 1995 Üstad'ımızın Dilinden Farukiyye Yolu ve Anlayışları / Konya Tv Röportajı 1995(ÖzlenenRehber)
“Bizim yolumuz Kur’an ve Sünnet yoludur.” - Hoş geldiniz Efendim. - Hoş bulduk, Allah razı olsun. - Konya’mıza şeref verdiniz. - Konya TV ailesine, cemaatine, mensuplarına teşekkür ediyorum, bu programı düzenlediğiniz için Allah sizlerden ve izleyicilerden razı olsun inşallah. - Efendim, bize...

Târikat-ı Fârûkiyye Târikat-ı Fârûkiyye(Yakup YÜKSEL)
KURUCUSU: Abdullah Farukî’dir. Miskin Şah, Hadimü’l-Fukara, Pir, Sultan, Evlâd-ı Kiram gibi isimleri de vardır. Aslen Siirt’in Verganis (yeni ismiyle Kasımlı) köyünden olup, 1936 yılında dünyaya geldi. Babası Muhammed Hamdi Efendi, Hz. Ömer’in soyundan ve Şeyh Varkanîsî diye bilinen Bitlis şehir m...

Varis-i Nebi nin Ehl-i Beyt Sevgisi Varis-i Nebi nin Ehl-i Beyt Sevgisi(Mustafa ULUM)
Yüce Rabbimiz kullarını kendi Zât’ına yakın kılmak için bazı vesileler halk etmiştir. Bu vesilelerin en mühimlerinden birisi de “Ehl-i Beyt-i Rasûl” sevgisidir. Ehl-i Beyt kavramının sözlük anlamı, “ev halkı”dır. Istılah olarak ise Rasûl-i Ekrem (s.a.v)’in ailesine denilir. Dar anlamda Ehl-i Beyt ...

O (Rh.A) Muttaki Bir Alimdi O (Rh.A) Muttaki Bir Alimdi(Cuma Ali KARA)
Cenâb-ı Hak (c.c.) ilâhî muradını, emir ve yasaklarını kullarına iletmek için peygamberler göndermiş, onları elçi ilan etmiştir. Gönderilen peygamberler ise, Allah’ın (c.c.) bildirilmesini emrettiği ilâhî düsturları insanlara tam manasıyla tebliğ etmişler, Allah’ı tanımalarına ve emirlerine yönelmel...

Seni Anlamak ve Seni Yaşamak... Seni Anlamak ve Seni Yaşamak...(Cafer CEYLAN)
Yaranla kanayan sineler merhem mi tutar? Güle vurgun gül Efendim, ruhumda yatar… Sensiz şu kötü âlemde ayım, güneşim batar… Bu gözyaşlarım neden akar Efendim?! Seni anlatmak ve yazmak o kadar zor ki!..... Heyhat! Hani derler ya: “Kelimeler boğazımda düğümleniyor, kifayetsiz kalıyor.” İşte öyl...

Gençlere Rehber Bir Hak Dostu Gençlere Rehber Bir Hak Dostu(Recep Faruk KARABAL)
Ergenlik, bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçişini sağlayan bazı özelliklerinden dolayı diğer gelişim evrelerinden farklı bir dönemdir. Gencin kendini, hayatı ve toplumu sorgulayarak eskisinden farklı bir şekilde dünyayı algılamaya başladığı bu dönemde en önemli sorunlarından biri, kendini tanıma v...

Bir Gönül Münşii Hz. Abdullah Faruki (Rh.A) Bir Gönül Münşii Hz. Abdullah Faruki (Rh.A)(H. İbrahim ŞEN)
Ne zaman, Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.) Hazretlerini anlatmak arzusu doğsa içimde, sanki tam anlatamayacakmış, eksik kalacakmış gibi bir hisse kapılırım. Onu kâmilen anlatmak benim için mümkün değildir. Ancak, kendilerini andığımız şu hüzünlü günlerde az da olsa ondan bahsetmek, kadr-ü kıymeti...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |