Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Editörden... (Izhâru’l-Hubb) BaşYazı...

Editörden... (Izhâru’l-Hubb) / Abdurrahman ÇALIŞKAN

Kul, şayet kalb-i selim üzere taatte bulunursa gönlü, istikametin ve sevginin tesiriyle bir derinlik kazanacak, hidayet nurlarının kalbe ilkâsıyla âhirette duyacağı sevincin bir numunesini daha dünyada tadacaktır. Bu sevgi başka sevgilerden farklıdır; âhiretlik de olsa ilk görünüşte bir çıkar ilişk... devamı...


Vuslatının 6. Yılında Abdullah Farukî el-Müceddidî Hz. Vuslatının 6. Yılında Abdullah Farukî el-Müceddidî Hz.(Muzaffer YALÇIN)
“Bir Âlim ve Ârif Olarak Hz. Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s)” Bismillâhirrahmânirrahim Elhamdü lillâhi Rabbi’l-âlemin ve’s-slâtü ve’s-slâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve eshâbihî ve ezvâcihi ve evlâdihi ve etbâihi ve ehlibeytihi ve ümmehâtihi ve ebîhi bi adedi kül...

Gündem... Gündem...(ÖzlenenRehber)
HAK DOSTU HZ. ABDULLAH FARUKÎ HOCAEFENDİ VUSLATININ 6. YILINDA DA BİNLER TARAFINDAN RAHMETLE ANILDI. Binlerin buluştuğu bu programda unutulması zor ve gönüllerde iz bırakan nice güzel tablolar vuku bulurken, programa katılan misafirlerimiz gözyaşlarıyla dolu bir üç saat geçirmiştir. Yakinen ...

MANEVÎ BİR YOLCULUK OLAN HACCIN HİKMETLERİ MANEVÎ BİR YOLCULUK OLAN HACCIN HİKMETLERİ(Döndü ERDAL)
Hac, sözlükte; “yönelmek, ziyaret etmek, kastetmek” anlamına gelmektedir. Istılahta ise; “belirli zaman içerisinde Arafat’ta vakfe yapmak, Kâbe’yi ve etrafındaki yerleri usulüne göre ziyaret etmek ve buralarda yapılması gereken diğer görevleri yerine getirmek” demektir. Hac, hicretin 9. yılında far...

BİR YAKINLIK VESİLESİ KURBAN İBADETİ BİR YAKINLIK VESİLESİ KURBAN İBADETİ(Eyüp ÖZBERK )
“Onların (kurbanların) ne etleri, ne de kanları (hiçbir zaman) Allah’a erişmez; fakat sizden O’na (yalnızca) takva ulaşır.” (el-Hacc, 22/37.) Kurban ancak, Allah’a yaklaşmak ve rızasını elde etmek için kesilmelidir. Riya ve gösterişten uzak, nefsin hevasına kapılmadan, ihlâsla kesilen kurban Rabb...

Erkan ve Âdâbıyla HACCIN İFASI Erkan ve Âdâbıyla HACCIN İFASI(Abdurrahman ÇALIŞKAN)
İbadetler öz ve amacı itibariyle; kulun yaratanı ve O’nun üstün kudreti karşısında aczini itiraf etmesi, kendini kuşatan sonsuz zaman dilimi, uçsuz bucaksız varlıklar âlemi içinde konumunu bilip ona göre tavır alması ve ruh hali içinde O’nunla iletişim kurması demek olduğundan neticede bireyin mutlu...

KURBAN İBADETİNİN TARİHÇESİ KURBAN İBADETİNİN TARİHÇESİ(Cuma Ali KARA)
Kurban ibadetinin tarihi oldukça eskidir. Hz. Âdem (a.s)’ın çocuklarının adakları ile ilgili olarak bizlere ulaşmış olan bilgiler kurban kesme ya da adamanın, adak sunmanın ilk insanla başladığını yani her ümmette olduğunu gösterir niteliktedir: “Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızk olarak ...

ÂYETLERDEN BİR DEMET ÂYETLERDEN BİR DEMET(ÖzlenenRehber)
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِ...

HADİS EZBERLEYELİM HADİS EZBERLEYELİM(ÖzlenenRehber)
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِ...

HACCIN ESRÂRI HACCIN ESRÂRI(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Elhamdülilâhi Rabbi’l-Âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin ve eshâbihî ve ezvâcihî ve evlâdihî ve etbâihî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi biadedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhireti ve kezâlik. Ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-Âlemîn. Hamd, in...

SIRRI SAKATÎ (K.S.) SIRRI SAKATÎ (K.S.)(Abdülcelal EMANET)
Evliyanın büyüklerinden ve meşhurlarındandır. Ramazan ayında H. 253 (M.867) yılında Bağdat'ta vefat etti. Ma’ruf-i Kerhî hazretlerinden feyiz aldı. Cüneyd-i Bağdadî hazretlerinin hocası ve dayısıdır. Tasavvufta, verâ ve takvada asrının bir tanesi idi. Hâris Muhâsibi ve Bişr-i Hafî’nin akranıdır. ...

TEVAZU TEVAZU(osman şen)
وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى &...

VERMEK [Deneme] VERMEK [Deneme](Ümmügülsüm BOZKURT)
Vermek, O’nun içinse vermektir; yoksa kayıptan başka bir şey değildir. Ne acı! Kâr edeyim derken zarar etmek. Hâlbuki Allah katında bizi en kârlı çıkaracak amellerden birisidir vermek. Hem de büyük küçük demiyor, Rabbimiz (c.c). ‘Gönülden verin de, ne verirseniz verin!’ buyuruyor adeta. İnsan...

LÂDİKLİ AHMED HÜDAİ HAZRETLERİ LÂDİKLİ AHMED HÜDAİ HAZRETLERİ(Mehmet KESİKHAL)
MENKIBELERİ VE DİVANI Kudret-i külliyesi ile âlemleri yoktan var eden, yarattığı mahlûkat içinde insan nevini en şerefli ve mükerrem kılan, Âdemoğlunu ilâhî halifesi olarak yaratıp akıl cevheri ile bezeyen, bu insan topluluğu içerisinde müstesna yaratıp seçtiği âlim, ârif, mürşid ve veli kulla...

HİCRET’İN SABIR VE CİHAD AÇISINDAN TAHLİLİ HİCRET’İN SABIR VE CİHAD AÇISINDAN TAHLİLİ(Mustafa ULUM)
Şüphesiz ki İslâm tarihinin en mühim hadiselerinden birisi de hicrî aylardan Muharrem’de vuku bulan “Hicret”tir. Bu yıl muharrem ayı 31 Ocak’ta başlamaktadır. Hz. Ömer (r.a) devrinde Sahabe-i Kiram’ın, Müslümanlar için bir takvim vaz‘ etme ihtiyacını duydukları vakit, takvimin başlangıç noktası ...

DİYABET (ŞEKER HASTALIĞI) DİYABET (ŞEKER HASTALIĞI)(Sultan YİĞİT)
Saygıdeğer Rehber okuyucuları! Bu ay sizleri, Allah’ın izniyle ve âcizane bilgilerimizle ‘‘Diyabet’’ halk dilinde “Şeker Hastalığı” konusunda bilgilendirmeye çalışacağız. Diyabet nedir? Vücudumuzda bulunan şeker oranını ayarlamakla görevli pankreasın insülini az ya da hiç salgılamayıp glukagonu ...

Şiir Şiir(Cafer CEYLAN)
EFENDİM Bu gözyaşlarım neden akar Efendim?! Evlâtlarının garipliği yürek dağlar Efendim?! Gülüm, goncam, reyhanım soldu, Efendim?! Bu gözyaşlarım neden akar Efendim?! Yaranla kanayan sineler merhem mi tutar? Güle vurgun gül Efendim, ruhumda yatar… Sensiz şu kötü âlemde ayım, güneşim batar...

Şiir Şiir(Mustafa ŞENTÜRK)
EFENDİM Yüce Rabbin lütfusun ahir zamanda Canlar kurban sen ki cana cansın Efendim Şahidiz yürüdün hakkın yolunda Rasûle evlad gönüllere sultansın Efendim Herkes hayran olurdu sendeki hâle Onca kişi sende erdi kemale Yüce sevgi besledin şah-ı Rasûle Sen öğrettin bize sevdayı Efendim ...

Şiir Şiir(H. İbrahim ŞEN)
EFENDİM Resul-ü Zişan’ın evladısın sen Ne olur bizlere bir nazar etsen Hasta ruhları hep, tedavi eden Sana çok muhtacız, güzel efendim. Rabbimin bizlere rahmeti olan Seninle Rabbine vuslatı bulan Nazarıyla gafletleri kaldıran Nazara muhtacız, şahım efendim. Ömrünü kulluğa vakfeden s...

Şiir Şiir(Selim USALAN)
BENİ DE AL HALAKAYA Özlemin kavurdu kavuşmak ne zaman Sensizlik bizi yoğurdu, bitsin artık bu hazan Biz seninle bahtiyardık sensiz bir viran Gönüllere tabipsin şifa sende ey sultan Sarmış bir gaflet, içimizde nefret Sanadır bu davet bir nazar et, bir himmet Boyandın envara, san...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 80 Toplam : 1959223                   Moderatör : Erol ŞEN |