Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Salât ve Selâm Sizedir Yâ Habîballâh BaşYazı...

Salât ve Selâm Sizedir Yâ Habîballâh / Abdurrahman ÇALIŞKAN

O, hep sevildi, hep sevilecek, hem de Zât-ı Bârî’nin lutfettiği kıymetle… Sevenlerin sevgisine muhtaç olmadan. O’nu seven sineler, yine b ir Kutlu Doğum arifesinde. Sevdiklerinden asırlarca uzak, sevdalarıyla an kadar yakın. Kimi gönüllerde sevgi buram buram; havuz başında Yâr’in mübarek elinden b... devamı...


Îman nazariyesi açısından Kelime-i Tevhid'de Hz.Muhammed Îman nazariyesi açısından Kelime-i Tevhid'de Hz.Muhammed(Muzaffer YALÇIN)
Yine o Kutlu Doğum arifesindeyiz… Dünya coğrafyasında hiçbir nokta yoktur ki O’nun (s.a.v.) ismi anılmasın ve sevgisi bulunmuş olmasın. Çünkü bu, tevhidin gereğidir. Arza vahyedilen son din İslâm; O dinin kitabı, kelâm-ı mutlak olan Kur’an; tebliğcisi ise, nübüvvet ve risaletinin s...

O’NUN ÂŞIKLARI O’NUN ÂŞIKLARI(Cuma Ali KARA)
Rasûl-i Kibriya (s.a.v.) Efendimiz, bütün mahlûkatın en faziletlisi ve Allah (c.c.)’ın Habîbi olma şerefine yükselmiş tek zâttır. Karanlıkları, nuruyla aydınlatan, kararmış gönüllere ışık saçan, Cenâb-ı Hakk’ın kullarına en büyük lütfu ve hediyesi olan Efendimiz (s.a.v.)’in gönderilişi, Kitâbullah’t...

İSLÂM DÜNYASINDAKİ HÜZÜN VE KUTLU DOĞUM İSLÂM DÜNYASINDAKİ HÜZÜN VE KUTLU DOĞUM(Abdülcelal EMANET)
Sahabe Efendilerimizin Rasûlullah (a.s.) ile olan ilişkilerinin en belirgin özelliği ‘sevmek’ti. Sevmek, öğrenmek ve yaşamak. Onlar, Efendimiz’i (a.s.) aşk derecesinde sevdiler; dinle, îmanla alâkalı her şeyi harfiyen öğrendiler ve aynı hassasiyetle yaşadılar. Onlar, İslâm ve Rasûlullah (a.s.) uğrun...

O'NDAN ÖNCESİ VE O'NDAN SONRASI O'NDAN ÖNCESİ VE O'NDAN SONRASI(Recep Faruk KARABAL)
Yüce Rabbimizin, "âlemlere rahmet" olarak vasıflandırdığı, kendisine Habîb kıldığı Rasûlullah (s.a.v.) Efendimizin bir tek vasfını, bir tek güzel ahlâkını bile anlatabilmeye ne ilimler ne de kelimeler kifayet eder. On dört asırdır Efendimiz (s.a.v.) hakkında yazılanlar, söylenenler toplansa, hatta ...

ADI GÜZEL KENDİ GÜZEL PEYGAMBERİM ADI GÜZEL KENDİ GÜZEL PEYGAMBERİM(M.Gülsüm ÇİNTAŞ)
İsim, bir nesneyi zihinde canlandıran alâmet ve nişan demektir. İsim ile müsemma, yani ad ve o adla adlanan arasında sıkı bir ilişki vardır. İsim, insan zihninde müsemmayı canlandıran bir irtibat vasıtası olduğu için olmalıdır ki, Peygamber Efendimiz insanlara güzel isim konulmasını istemiştir. Çocu...

BİR HAYAT ARKADAŞI OLARAK SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ BİR HAYAT ARKADAŞI OLARAK SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ(Miyase ÖZCAN)
Âile toplumun çekirdeğidir. Sağlıklı bir toplum için âile son derece önemlidir. Bu konuda bize örnek olan Peygamberimizin âile bağları; sevgi, saygı ve anlayış üzerine kurulmuştu. Makalemizde, kutlu doğumuyla bir kez daha gönüllerimize konuk olan Hz. Peygamber (s.a.v.)’in, eşleriyle olan ikili ilişk...

ALLÂH’IM!.. ÜMMETİM!.. ÜMMETİM!... ALLÂH’IM!.. ÜMMETİM!.. ÜMMETİM!...(Mücahit HAŞİM)
Eşref Ümmet, Hayırlı Ümmet, Şâhit Ümmet, Son Gelen İlk Ümmet, Vasat Ümmet, Âdil Ümmet, Teslîm Olmuş Ümmet, Mûtedil Ümmet, Duâlı Ümmet, Müjdeli Ümmet, Nûrlu Ümmet, Âşık Ümmet...: Ümmet-i MUHAMMED (s.a.v.)... Kâmus’ta “ümmet” maddesi şöyle tanımlanır: “Ümmet, kendilerine peygamber gönderilen cemaate ...

GÜL PEYGAMBERİM (Şiir) GÜL PEYGAMBERİM (Şiir)(H. İbrahim ŞEN)
‘Levlâke…’ sırrının sahibi olan Bütün âlemleri nurla dolduran Gelişiyle küfrü aciz bırakan Âlemlere rahmet, gül Peygamberim Öksüzdün, küçükken hem yetim kaldın Hira’da aylarca uzlete daldın İnsanlardan, ‘Emîn’ adını aldın Çağların Emîn’i, gül Peygamberim Sen’inle kâinat rahmete erdi Hür...

Sevgi... Sevgi...(Yakup YÜKSEL)
Nedir sevgi? Bir eşyaya, bir canlıya veya bir insana tutkuyla bağlanmak, karşılık beklememek midir? Yoksa bir evi, bir arabayı, bir toprak parçasını veya Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.)’in “Kıyamete yakın kadınlar çocuk doğurmak yerine kedi, köpek beslemeyi tercih edecekler” buyurduğu gibi bir hayvanı...

PEYGAMBER EFENDİMİZE YAKIN OLABİLMEK PEYGAMBER EFENDİMİZE YAKIN OLABİLMEK(osman şen)
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَال¡...

Ayetlerden Bir Demet... Ayetlerden Bir Demet...(ÖzlenenRehber)
اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ...

Hadis Ezberleyelim Hadis Ezberleyelim(ÖzlenenRehber)
اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ...

SÜNNET-İ SENİYYE VE RASÛL’E İTTİBA SÜNNET-İ SENİYYE VE RASÛL’E İTTİBA(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Sünnet-Ahlâk İlişkisi: Peygamber Efendimiz (s.a.v.), insanlığa gönderiliş sebebinin, “güzel ahlâkı tamamlamak” olduğunu bildirmiştir. Aşağıdaki âyet ve hadislerden de anlaşılacağı üzere, geniş anlamda din, güzel ahlâktan ibarettir. Bu sebeple Cenâb-ı Hak, Kur’ân’ı Kerim’inde Efendimiz (a.s.) hakkın...

PEYGAMBERİMİZİN İHYÂ EDEN ÖRNEKLİĞİ SÜNNET-İ SENİYYESİ PEYGAMBERİMİZİN İHYÂ EDEN ÖRNEKLİĞİ SÜNNET-İ SENİYYESİ(Eyüp ÖZBERK )
Allah (c.c.) insanı mükemmel bir varlık olarak yaratmış, dünyada imtihan gayesiyle ona belirli ömür tayin etmiştir. Bu müddet içerinde sadece kendisine kulluk etmesini istemiş ve bu kulluğun mahiyetini beyan etmek amacıyla kitaplar indirmiştir. İnsanoğlu yaratılışındaki mükemmelliğe rağmen, ilâhî hi...

ŞEFKAT PEYGAMBERİ ŞEFKAT PEYGAMBERİ(Fadime SARISAKALOĞLU)
Îman gibi bir nimeti bizlere bahşedip, kullukla şereflendiren Mevlâ’mıza sonsuz hamd olsun. Salât ve selâmların en güzeli, en ekmeli Habîb-i Kibriya Efendimiz ve Ashâbına olsun. Cenâb-ı Hak, Zât’ına yaklaşmanın mutlak ve tek yolunu, Rasûlü’ne tâbî olmaya ve O’nu sevmeye bağlamıştır. İtaat ve sevmed...

KLÂSİK (DİVAN) EDEBİYATIMIZDA ve ŞEYH GALİP’te PEYGAMBER SEVGİSİ KLÂSİK (DİVAN) EDEBİYATIMIZDA ve ŞEYH GALİP’te PEYGAMBER SEVGİSİ(Cafer CEYLAN)
ŞEYH GALİP’İN HAYATI: Edebiyat eleştirmenleri ve tarihçileri tarafından Klâsik (divan) Türk Edebiyatının son büyük şairi ve temsilcisi olarak kabul edilen, aynı zamanda büyük bir mutasavvıf olan Şeyh Galip; sanat, kültür ve bir ilim merkezi olan İstanbul’da 1757’de doğdu. Asıl adı...

SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUKLAR SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUKLAR(Mediha KALPAK)
Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.s.) çocukları çok severdi. Torunları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.anhümâ) Efendilerimizi omuzlarına alır gezdirdi. Onların üzülmelerine dayanamazdı. Günlerden bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.s.) torunu Hz. Hasan’ı (r.a.) öpüp kokladığı bir anda içeri bir adam g...

PEYGAMBERİMİZE MEKTUP PEYGAMBERİMİZE MEKTUP(ÖzlenenRehber)
Sevgili Peygamberim! Bu yazıya başlamadan sizin o mübarek ellerinizden öperim. Bu mektupta size duyduğum sevgi ve saygıyı belirtmek; sizin hayatınızdan ve bazı özelliklerinizden bahsetmek istiyorum. Bunları yazarken de çok duygulanıyorum. Siz, Allah (c.c.)’un en sevgili kulu, son ve en büyük peyga...

HİLM VE TEVAZU MEMBAI OLARAK FAHR-İ KÂİNÂT HİLM VE TEVAZU MEMBAI OLARAK FAHR-İ KÂİNÂT(Döndü ERDAL)
Cenâb-ı Hak kullarına bahşettiği nimetlerin en güzelini Habîb-i Edîbi, âlemlere rahmet olarak gönderdiği Rasûl-ü Kibriya Efendimize tahsis etmiştir. O, kulların en güzelidir. Güzelliğini Cemîl olan Allah’tan almıştır. O’nun ne denli eşsiz bir insan oluşunu, diller anlatmakla bitirememiştir ve kıyame...

PEYGAMBERİMİZ’İN SAĞLIĞA VERDİĞİ ÖNEM PEYGAMBERİMİZ’İN SAĞLIĞA VERDİĞİ ÖNEM(Mustafa ULUM)
Dinimiz, sağlıklı hayat üzerinde önemle durur, insanın en kıymetli servetlerinden birinin sıhhat olduğunu vurgular. Peygamberimiz (s.a.v.): “Hiçbir kimseye, ‘yakîn’den sonra, afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir.” buyurmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.)’e bir zat, “Hangi dua daha üstündür?”diye ...

EBU LEHEB’İN İKİ ELİ KURUSUN! KURUDU DA… EBU LEHEB’İN İKİ ELİ KURUSUN! KURUDU DA…(Faruk A.AYDIN)
Yâ Rasûlallah! Yetmemiş miydi ki yaşadığın dönemde Sana yapılan işkenceler… Yüreğimizi yakan o firkatinden asırlar sonra bile yine o dayanılmaz işkencelere devam ediyorlar, getirmiş olduğun hakikatlere boyun eğmek istemeyen Ebû Cehil karakterliler. Yine iş başındalar ey Gönlümüzün Sultan’ı. Onlar...

CANIM MUHAMMED MUSTAFA CANIM MUHAMMED MUSTAFA(Abdurrahman ŞEN)
571 yılında, Mekke diyârında Doğdu bir nur tanesi Adı Muhammed Mustafa (s.a.v) Annesi Âmine Hatun Babası Hazreti Abdullah Kendisi âlemleri aydınlatan tek bir nur Adı Muhammed Mustafa (s.a.v.) Kızlarından biri Sen’i daha çok sever Sen de onu seversin Adı Fatımatü’z-Zehra Canım Muhamme...

UTANIYORUM… UTANIYORUM…(Abdurrahman ÖZCAN)
Sevgili! Sen’i unuttu dillerimiz; utanıyorum Sevgili! Sen’i unuttu ellerimiz utanıyorum Sevgili! Sen’i unuttu kalplerimiz utanıyorum Sevgili! Sen’i unuttu hâllerimiz utanıyorum Sana acziyetimi dile getirmekten utanıyorum. Sana dil uzatan edepsizlerin kendilerinde bu cür’eti nasıl buldukları...

MÜBELLİĞ VE MÜBEYYİN OLARAK HZ. PEYGAMBER MÜBELLİĞ VE MÜBEYYİN OLARAK HZ. PEYGAMBER(Aysel KOCABAŞ)
Yüce Allah, Hz. Rasûlullah’ı elçi olarak seçmiş ve O’na birtakım vazifeler yüklemiştir. Hiç şüphesiz bu sorumlulukların başında Kur’ân-ı Kerîm’in tebliği ve âyet-i Celîlelerin içermiş oldukları mânâ deryalarının ümmete gerek sözlü olarak ve gerekse de yaşantı biçimiyle örnek olarak açıklanması gelm...

HZ. MUHAMMED SEVGİDİR HZ. MUHAMMED SEVGİDİR(Sümeyye ÖZDEMİR)
Dünyayı zulmetin kapladığı bir zaman… Kölelerin inim inim inleyip, Zalimlerin hükümran olduğu bir zaman… Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülüp, Kadınların hiçbir hakkı olmayıp, Para ila alınıp satıldıkları bir zaman… İnsanların elleriyle yaptıkları putlara, İlâhtır diye taptıkları...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |