Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Günümüzün en yaygın hastalıklarından Fâiz ve yasaklanışındaki hikmetler BaşYazı...

Günümüzün en yaygın hastalıklarından Fâiz ve yasaklanışındaki hikmetler / Muzaffer YALÇIN

Faiz (ribâ) sözlükte fazlalık, ziyadelik anlamındadır. Istılâhî manada ise; yapılan bir akitte karşılıksız olarak alınan fazlalıktır. Faiz; Kitap, Sünnet ve İcmâ ile haram kılınmıştır. Cenâb-ı Hakk (c.c.) şöyle buyurmaktadır: “Faiz yiyenler, (kabirlerinden) ancak şeytanın dokunup çarptığı ... devamı...


Bir Tecdid Önderi AHMED FARUKÎ SERHENDİ (K.S) Bir Tecdid Önderi AHMED FARUKÎ SERHENDİ (K.S)(Cuma Ali KARA)
Kainâtın yegane mâliki ve yaratıcısı olan, yüce Allah (c.c.) tevhîdî inançtan uzaklaşan, şirklerle dolu hayat süren kullarına, hidayet rehberleri olarak peygamberlerini göndermiştir. Bütün peygamberlerin risaletlerinin ortak amacı ve gayesi; eşi, benzeri, ortağı, yardımcısı olmayan, yegâne Mâbud ola...

HZ. VEYSEL KARÂNÎ ve  İLÂHÎ AŞKIN TEZAHÜRÜ HZ. VEYSEL KARÂNÎ ve İLÂHÎ AŞKIN TEZAHÜRÜ(Mustafa ULUM)
Üveys el-Karânî hazretleri, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında yaşamış büyük bir Allah dostudur. İsmi Üveys b. Âmir el-Karnî'dir. Yemen’in Karn köyünde doğmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. 657 (h. 37) tarihinde şehit edilmiştir. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin sağlığında Müslüman olmuş; fakat...

KUTLU DOĞUMDAN BİZE KALAN KUTLU DOĞUMDAN BİZE KALAN(ÖzlenenRehber)
Hayatımıza kattığı mana ve bizlere kazandırdığı değer bakımından hatırımızdan hiç çıkmayan, gönül bağımızın kopmayıp aramıza giren zaman ve mekân farklarının bu bağı etkileyemediği kişiler vardır. Bizleri dünyaya getiren, en muhtaç olduğumuz zamanlarda şefkat ellerini üzerimizde bulduğumuz anne bab...

İSLÂM ÜMMETİNDE KAYBOLAN BİR DEĞER KARDEŞLİK İSLÂM ÜMMETİNDE KAYBOLAN BİR DEĞER KARDEŞLİK(Muhammed MASUM)
“Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurt...

PEYGAMBERİMİZİN HADİSLERİNİ NASIL OKUMALIYIZ? PEYGAMBERİMİZİN HADİSLERİNİ NASIL OKUMALIYIZ?(Eyüp ÖZBERK )
İnsan hayatındaki her şeyin belli şekillerle ıslah edilmesi, inanç sisteminin gereklerine uygun hâle getirilmesi çok önemlidir. Tevhit dini İslâm, insanların akıl, ruh ve nefis yönleriyle terbiye edilmesini, bunların içinde bulundukları hâllerden uzaklaşıp tevhîdî istikamete çekilerek kamil mü’min s...

İSTİAZE İSTİAZE(osman şen)
عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ ...

HADİS EZBERLEYELİM HADİS EZBERLEYELİM(ÖzlenenRehber)
اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ...

Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.) İle Yapılmış Bir Söyleşi Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.) İle Yapılmış Bir Söyleşi(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
“Tasavvuf; Mü’minin Terbiye, Tezkiye İle Toplumsal Hayata Problemsiz Kazandırılmasıdır.” -Tasavvuf deyince neyi anlamalıyız? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülilâhi Rabbi’l-Âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin ve eshâbihî ve ezvâcihî ve evlâ...

HZ. ABDULVÂHİD TEMÎMÎ (rh.a.) HZ. ABDULVÂHİD TEMÎMÎ (rh.a.)(Abdülcelal EMANET)
Abdulvâhid et-Temîmî Hazretleri, Tebe-i Tâbiîn devrinde Basra’da yetişen meşhur hadis, fıkıh âlimi ve evliyâlarındandır. Doğum ve vefat tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Abdulvâhid et-Temîmî Hazretleri Tâbiîn devrinde meşhur hadis ve fıkıh âlimlerinden ders alıp sohbetlerinde bulundu. Onlar...

RIZA RIZA(Yakup YÜKSEL)
Sözlükte murakabe, işi kolaylıkla kabullenmek, sızlanmamak, yakınmamak, dert yanmamak, hoşnut ve memnun olmak, beğenmek, boyun bükmek, izin, müsaade ve iyimserlik demektir. Rıza kelimesi ile birlikte kullanılan bir diğer tabir de rıza kapısıdır. Rıza kapısı, tasavvuf yolu ve tarikat anlamlarına kull...

EFENDİM EFENDİM(Murat GELEGEN)
Selâm sana Efendim, Selâm sana Sultanım, Ben ıssız çöllerde aşkınla yanan mecnun! Sen o çölde yanan yüreğime su serpen yârsın. Ben akşamın alacakaranlığında kaybolan biçare, Sen karanlığı dağıtıp etrafı aydınlatan aysın. Ve ben gül bahçesinin en nadidesini arayan biçare, Sen o bahçenin en nad...

FATİHLER VE FETİHLER FATİHLER VE FETİHLER(Ayhan ÖZKAN)
Dünyaya yön veren, adından uzun süre hayırla söz ettiren nadide insanlar tek yönleri ile incelenemezler, tek yönlü inceleme hem bizleri yanıltır, hem de bakış açımızı kısırlaştırır. İşte İstanbul’u fetheden, Rasûl-ü Kibriya Efendimizin mübarek dualarına mazhar olan Ulu Hakan Fatih Sultan Mehmet Han ...

HATİCE BİNT-İ HÜVEYLİD (r.anhâ) HATİCE BİNT-İ HÜVEYLİD (r.anhâ)(Yılmaz KOÇDOĞAN)
Hz. Hatice (r.anhâ), Hüveylid b. Esed b. Abdu’l-Uzzâ b. Kusayy’ın kızıdır. Hatice (r.anhâ)’nın nesebi, Rasûlullah (s.a.v.)’in nesebi ile Kusay’da birleşir ki, Rasûlullah (s.a.v)’in hanımlarının nesep yönünden kendisine en yakın olanı odur. Cahiliye devrinde ‘Hatice Tâhire’ diye çağrılırdı. Hz. Ha...

MUTLU AİLE YUVASININ PSİKOLOJİK TEMELLERİ MUTLU AİLE YUVASININ PSİKOLOJİK TEMELLERİ(Döndü ERDAL)
Bir kurum olarak aile yuvası, başta karı-koca olmak üzere o kurumun meyveleri olan çocukları ve nihayet bütün toplumu ilgilendirir. Dolayısıyla aile müessesesi kurulurken karı-koca, doğacak çocuklar ve toplum faktörleri bir bütün olarak ele alınmalı, bu üç unsuru da yerli yerine oturtacak şekilde ol...

YÖRÜNGELER YÖRÜNGELER(Cafer CEYLAN)
Dünya göğünü çekici yıldızlarla süsleyip donatan,(1) Güneş’i aydınlık, Ay’ı da bir nur kılarak her ikisini de buyruğuna boyun eğdiren, adı konulmuş bir süreye kadar gök cisimlerinin (yıldızlar, gezegenler, uydular) yörüngelerinde akıp gitmelerine müsaade eden, yılların sayısını bilmemiz ...

HATIRLAMAK İÇİN ÖZEL GÜNE İHTİYACIMIZ VAR MI? HATIRLAMAK İÇİN ÖZEL GÜNE İHTİYACIMIZ VAR MI?(Miyase ÖZCAN)
Her kadın için en güçlü duygudur annelik. Çünkü Cenâb-ı Hakk’ın merhametinden bahşedilmiş özel bir armağandır o. Annelik, bencilliği olmayan, kârcılık beklemeden yavrusuna hayatını adayıştır. Ana kucağı bebeğin sükûnet ve huzur bulduğu, mutluluk ve sevgiyi tattığı güvenli bir sığınaktır. Şu sö...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |