Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

PEYGAMBERİMİZ’İ TANIMAVE O’NA İTTİBA -I- BaşYazı...

PEYGAMBERİMİZ’İ TANIMAVE O’NA İTTİBA -I- / Muzaffer YALÇIN

Sözlük anlamı olarak iman; kesin olarak inanmak, herhangi bir şeyi kabul edip onaylamak, tasdik etmektir. Terim olarak ise; Allah (c.c.) ve Rasûlü’nün koymuş olduğu hükümlerin kalp ile tasdik edilmesi ve dil ile ikrar edilmesidir.(1) İmanın altı şartı vardır. Bunlar; Allah’tan başka i... devamı...


KUR’ÂN’IN TEDVİNİ KUR’ÂN’IN TEDVİNİ(Mustafa ULUM)
Kur’ân-ı Kerîm, Allah (c.c.) tarafından Cebrail (a.s.) vasıtasıyla Peygamberimiz (s.a.v.)’e nâzil olunan ilâhî bir kitaptır. Allah Teâlâ, bir âyette: “Muhakkak ki zikri (Kur’ân’ı) biz indirdik, onu muhafaza edecek de biziz.”(1) buyurmaktadır. Böylece Allah Teâlâ K...

BAKARA SÛRESİ 152. Âyet Tefsir BAKARA SÛRESİ 152. Âyet Tefsir(Fadime KUSKU)
فَاذْكُرُون۪يٓ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا ل۪ى وَ&#...

TASAVVUF VE CİHAD TASAVVUF VE CİHAD(Muhammed MASUM)
İslâm’ın deruni bir boyutu olan tasavvuf, tarih boyunca takvaya ve zühde önem verenlerin gönüllerinde farklı bir kıymete sahip olmuştur. Zaman içerisinde bazı ayrıntılar konusunda farklılıklar arz etmiş olsa bile tasavvuf hayatı, Allah’ın yaktığı bir kandil gibidir ve bu kandil kıyamet k...

HZ. OSMAN-I ZİNNÛREYN (R.A.) HZ. OSMAN-I ZİNNÛREYN (R.A.)(Ayhan ÖZKAN)
Osman (r.a.) Efendimiz, Hulefâ-i Râşidîn'in üçüncüsüdür. Fil Vakası'ndan altı yıl sonra Mekke'de dünyaya gelmiştir. Soyu Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile birleşmektedir. Büyükannesi, Rasûlullah Efendimizin halası, Abdulmuttalib'in kızı Beydâ'dır.(l) Yaratılışı itibariyle dürüst, mazbut, doğru, ha...

TEVHİT ÇAĞRISI EZAN TEVHİT ÇAĞRISI EZAN(Cuma Ali KARA)
Ezan; Arapça bir kelime olup, bildirmek, ilan etmek demektir. Dinî bir terim olarak ise ezan; Müslümanlara, günde beş kez belli bir yerde namaz kılmalarını ve namaz için toplanma vaktinin geldiğini ilan etmek üzere yapılan çağrıya verilen addır. Yüksek bir yere çıkıp gür sesiyle tüm insanlara yer...

DİNİMİZİN ASLINDA OLMAYAN YANLIŞ İNANIŞ VE HURAFELERSİHİR, KEHANET VE FALCILIK DİNİMİZİN ASLINDA OLMAYAN YANLIŞ İNANIŞ VE HURAFELERSİHİR, KEHANET VE FALCILIK(osman şen)
عَنْأَبِىهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ #1593;َنْهُ قَال...

Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.) İle Bazı Zâhirî ve Bâtınî Edepler Üzerine Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.) İle Bazı Zâhirî ve Bâtınî Edepler Üzerine(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
-Efendim, uyulması gereken zâhirî ve bâtınî edepler, elbette ki bir röportajın sınırlarını aşacaktır. Fakat hiç değilse bazıları hakkında sizden konuy¬la ilgili bilgiler almak istiyoruz. Sormak ilmin anahtarıdır. Bize ilk olarak Allah'a karşı edeplerimizin başında hangi hususun geldiğini açık...

İHLÂS İHLÂS(Yakup YÜKSEL)
Sözlükte; temiz ve katışıksız yapmak, seçmek, samimiyet, içtenlik, gönülden bağlılık, hulûs-i kalp ile yapılan iş ve eylem, iyi niyetli olmak, içten pazarlıklı olmamak anlamlarına gelir.(1) İhlâs kelimesi ile birlikte anılan diğer kavramlar, ‘muhlis’ ve ‘muhlas’...

HZ. EBU’L-FERAC YÛSUF ET-TARSÛSÎ (RH.A.) HZ. EBU’L-FERAC YÛSUF ET-TARSÛSÎ (RH.A.)(Abdülcelal EMANET)
Evliyanın büyüklerinden olan Ebu’l-Ferrâh Mehmed Tarsûsî (rh.a.) Hazretlerinin künyesi “Ebu’l-Ferac Yûsuf et-Tarsûsî”dir. Ebu’l-Ferrâh Hazretlerinin doğum tarihi ve doğum yeri kaynaklarda bildirilmemektedir. Hicrî 3 Şaban 447 tarihinde Bağdat’ta vefat ...

MUTLU BİR YUVA MUTLU BİR YUVA(H. İbrahim ŞEN)
İnsanı, canlı ve cansız bütün mahlûkatı yaratan ve yaşatan, “Tekvîn” sıfatının ve “Hâlık” isminin sahibi Allah (c.c.)’dur. O, insanı ahsen-i takvim üzere yaratmakla kalmamış, dünya ve âhiret saadetini temin için ilâhî kitaplar ve bu kitapları örnek yaşayışları...

HİCRET YURDUNUN İMAMI İMAM- I MÂLİK HİCRET YURDUNUN İMAMI İMAM- I MÂLİK(Aysel KOCABAŞ)
Müslümanlar arasında en çok yayılan dört fıkıh mezhebinden birinin imamı olarak bilinen İmam-ı Mâlik (rh.a.)’in tam adı Mâlik ibn-i Enes ibn-i Mâlik ibn-i Ebû Âmir el-Asbahî’dir. Arap asıllı olan Mâlik bin Enes Hazretleri hicrî 93 yılında Medine’de doğmuştur. Tebe-i Tâbiîn...

İMAN-AMEL-AHLÂK BİRLİKTELİĞİ İMAN-AMEL-AHLÂK BİRLİKTELİĞİ(Mücahit HAŞİM)
İman nedir? Bu soruya, birçok yorumlar yapılarak değişik cevaplar verilmiştir. İmânı, en geniş ve genel manasıyla Allah’ın Nebi’si; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kaza ve kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmaktır, şekli...

ALLAH İÇİN SEVMEK ALLAH İÇİN BUĞZETMEK ALLAH İÇİN SEVMEK ALLAH İÇİN BUĞZETMEK(Abdurrahman ÖZCAN)
Allah için sevip Allah için buğzetmek, Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz ‘in biz ümmetine bizzat yaşayarak göstermiş olduğu Peygamberî ahlâkın içerisinde çok önemli bir yer teşkil eder. İnanan insanlar olarak her hususta ona tabi olması gereken bizlerin yakınlarımıza ve diğer insanlar...

VESİLE VESİLE(Embiya KIMIŞOĞLU)
Lügatte; bir şeye ulaşmayı mümkün kılan yol, vasıta, sebep(1) manalarına gelen vesile (tevessül), İslâm müfessirleri tarafından Allah’a yakınlaşmak ve O’na yakın olmaya sebep olacak şeyleri aramak şeklinde tefsir edilmiştir.(2) İman ve amel ile tevessülde bulunmak, bunları vesi...

SİVRİSİNEĞİ  TANIYOR MUSUNUZ? SİVRİSİNEĞİ TANIYOR MUSUNUZ?(Hüsamettin BOLAT)
Binlerce kilometre göç eden kuşların hatasız yön bulma yetenekleri, örümceklerin mimarlık harikası ağlar inşa etmesi, karınca kolonilerindeki mükemmel işbirliği ve görev dağılımları, binlerce arının birlikte yaptıkları geometri harikası petekler ve buna benzer sayısız örnek... Bu hay...

ÇEVREMİZ VE GÖREVLERİMİZ ÇEVREMİZ VE GÖREVLERİMİZ(Miyase ÖZCAN)
Çevre, insan ve canlı varlıklar üzerinde etkide bulunabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve sosyal etkenlerin tümüdür. İnsanın insanla ve diğer canlı ve cansız varlıklarla olan ilişki ve etkileşimleri, yani genel olarak, üzerinde yaşadığımız dünya ve bu dünya üzerindeki olaylardır. İnsanlar ça...

HADİS EZBERLEYELİM HADİS EZBERLEYELİM(ÖzlenenRehber)
اَعُوذُبِاللّٰهِمِنَالشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ @...

AYETLERDEN BİR DEMET AYETLERDEN BİR DEMET(ÖzlenenRehber)
اَعُوذُبِاللّٰهِمِنَالشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ ...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |