Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

AHLÂK-I  HAMİDİYE’DE MERHAMET BaşYazı...

AHLÂK-I HAMİDİYE’DE MERHAMET / İsmail TANIŞ

Muktedir olmadığımız halde biz aciz ve günahkar kullara alemlere rahmet olarak göndermiş olduğu Habib’i Kibriya’sının güzel ahlaklarından bir tenisini Rahmet Peygamberinin merhametini yazabilme imkanı verdiği için rabbimize sonsuz hamd ediyor ve o güzel şefkat, merhamet Peygamberine &#... devamı...


ALLAH(C.C.)’YE İMAN VE ÖNEMİ ALLAH(C.C.)’YE İMAN VE ÖNEMİ(Abdülcelal EMANET)
Şüphesiz ki bu dünyaya gelen her insan için ilk olarak elde etmesi gereken en önemli şey, imandır. Dünya ve ahiret saadetini kazanmanın tek yolu; ancak bu imanla yaşayıp bu imanla ölmeye bağlıdır. Allah (c.c) kendisine şirk koşulmasını asla affetmeyeceğini; ancak şirkin dışındaki ...

HADİS EZBERLEYELİM HADİS EZBERLEYELİM(ÖzlenenRehber)
 &#...

RESULULLAH’I VE SÜNNETİ ANLAMADA GÜNÜMÜZ PROBLEMLERİ RESULULLAH’I VE SÜNNETİ ANLAMADA GÜNÜMÜZ PROBLEMLERİ(Nilüfer TANIŞ)
Günümüzde Resulullah (S.A.V) ve sünnet gerek bilerek ve art niyetli olarak veya sünnetin dinimizde ki yeri ve önemini bilmeden sünnet Kuran’dan ayrı bir unsurmuş gibi gösterilip, insanlar nazarından düşürülmeye çalışılıyor. Bu yazımızda sünnet ve Kuran’ın nasıl ayrılmaz bir bütün olduğ...

TASAVVUFUN MENŞEİ VE TOPLUMSAL HAYATA ETKİSİ TASAVVUFUN MENŞEİ VE TOPLUMSAL HAYATA ETKİSİ(Erol KILIÇ)
İslâm dinî, asırlar boyunca çeşitli yöntemlerle anlaşılıp hayata tatbik edilmeye çalışılmıştır. Her metot ya da sistem, bir bakış açısına göre dini yorumlama yoluna gitmiştir. Bu farklı bakış açıları dinimizin ve güzel Peygamber’imizin farklı yönlerinden mülhemdir. Nitekim Kur’a...

TELEVİZYON VE GETİRDİKLERİ TELEVİZYON VE GETİRDİKLERİ(Muzaffer YALÇIN)
Cennette Cemalullahı müşahade etmeye namzet gözleri Haram bakışların zehirli okları ile söndürmeyin Muzaffer YALÇIN Hoca Efendi Bilgi ve teknolojinin çok hızlı geliştiği bir çağdayız. Bu teknolojik ilerlemeye bizleri muvaffak kılan, kudreti sonsuz olan Hz. Allah’tır. Allah...

AHLÂK-I  HAMİDİYE’DE MERHAMET AHLÂK-I HAMİDİYE’DE MERHAMET(İsmail TANIŞ)
Muktedir olmadığımız halde biz aciz ve günahkar kullara alemlere rahmet olarak göndermiş olduğu Habib’i Kibriya’sının güzel ahlaklarından bir tenisini Rahmet Peygamberinin merhametini yazabilme imkanı verdiği için rabbimize sonsuz hamd ediyor ve o güzel şefkat, merhamet Peygamberine ...

ALLAH(C.C.)’YE İMAN VE ÖNEMİ ALLAH(C.C.)’YE İMAN VE ÖNEMİ(Abdülcelal EMANET)
Şüphesiz ki bu dünyaya gelen her insan için ilk olarak elde etmesi gereken en önemli şey, imandır. Dünya ve ahiret saadetini kazanmanın tek yolu; ancak bu imanla yaşayıp bu imanla ölmeye bağlıdır. Allah (c.c) kendisine şirk koşulmasını asla affetmeyeceğini; ancak şirkin dışındaki ...

HADİS EZBERLEYELİM HADİS EZBERLEYELİM(ÖzlenenRehber)
 &#...

SUNUŞ SUNUŞ(ÖzlenenRehber)
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ __________________________ SUNUŞ ________________________ Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin eshâbihî ve ezvâcihî ve evlâdihî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi-adedi kül...

RESULULLAH’I VE SÜNNETİ ANLAMADA GÜNÜMÜZ PROBLEMLERİ RESULULLAH’I VE SÜNNETİ ANLAMADA GÜNÜMÜZ PROBLEMLERİ(Nilüfer TANIŞ)
Günümüzde Resulullah (S.A.V) ve sünnet gerek bilerek ve art niyetli olarak veya sünnetin dinimizde ki yeri ve önemini bilmeden sünnet Kuran’dan ayrı bir unsurmuş gibi gösterilip, insanlar nazarından düşürülmeye çalışılıyor. Bu yazımızda sünnet ve Kuran’ın nasıl ayrılmaz bir bütün ol...

TASAVVUFUN MENŞEİ VE TOPLUMSAL HAYATA ETKİSİ TASAVVUFUN MENŞEİ VE TOPLUMSAL HAYATA ETKİSİ(Erol KILIÇ)
İslâm dinî, asırlar boyunca çeşitli yöntemlerle anla?ılıp hayata tatbik edilmeye çalı?ılmı?tır. Her metot ya da sistem, bir bakı? açısına göre dini yorumlama yoluna gitmi?tir. Bu farklı bakı? açıları dinimizin ve güzel Peygamber’imizin farklı yönlerinden mülhemdir. Nitekim Kur’...

TELEVİZYON VE GETİRDİKLERİ TELEVİZYON VE GETİRDİKLERİ(Muzaffer YALÇIN)
Cennette Cemalullahı müşahade etmeye namzet gözleri Haram bakı?ların zehirli okları ile söndürmeyin Muzaffer YALÇIN Hoca Efendi Bilgi ve teknolojinin çok hızlı geli?tiği bir ça?dayız. Bu teknolojik ilerlemeye bizleri muvaffak kılan, kudreti sonsuz olan Hz. Allah’tır. Allah(c.c.)’...

AHLAK VE DAVRANIŞ OLARAK MUNAFIKLAR I AHLAK VE DAVRANIŞ OLARAK MUNAFIKLAR I(Abdülcelal EMANET)
Allah'ın dinini ve güzel ahlakı yaşamakla ve bunu diğer insanlara anlatmakla vazifeli olan mümin, hayatI boyunca farklı insanlarla ve onlardan gelebilecek farklı tepkilerle kar?ıla?acaktır. Kimileri onu dinleyecek, kimileri ona kar?ı çıkacaktır. Kuran-I Kerim’de tüm bunlar anlatılır ve Müsl...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |