Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

PEYGAMBERİMİZ’İ TANIMA VE O’NA İTTİBA-II-SEVGİ, İMAN, İTAAT BaşYazı...

PEYGAMBERİMİZ’İ TANIMA VE O’NA İTTİBA-II-SEVGİ, İMAN, İTAAT / Muzaffer YALÇIN

İmanın bir rüknü olan Peygamberimiz’e iman hususunda O’nu Kur’ân’ın tanıttığı gibi, dinin bir unsuru olarak tanımadaki bilgi eksikliğine geçen makalemizde değinmiştik. Bu makalemizde ise sevgi noksanlığına değinmeye çalışacağız. 2- Peygamberimiz’i tanımada sevgi noks... devamı...


3 AYLAR , ÜÇ AYLAR 3 AYLAR , ÜÇ AYLAR(Mustafa ULUM)
Cenâb-ı Hakk (c.c.) biz mü’minler için rahmeti, feyiz ve bereketi bol olan günler ve aylar halketmiştir. Nasıl ki haftanın günleri arasında Cuma günü faziletli bir gün ise, “üç aylar” olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları da fazileti büyük, feyiz ve bereketi bol, mübarek ay...

MODERN DÜNYA VE MUTLULUK KRİZİ MODERN DÜNYA VE MUTLULUK KRİZİ(Muhammed MASUM)
Allah’ın yarattığı ve dünyadaki yaptıklarıyla sorumlu tuttuğu insanoğlu, Kur'ân'a göre cüzî (sınırlı) bir iradeye sahiptir. İnsan bu sınırlı irade çerçevesinde kendi hareketlerinin hâkimidir. Bundan dolayı kişi hareketlerinden ve sahip olduğu yetenekleri iyi veya kötü yönde kullanmasından soru...

KÜFÜRDE ISRARIN NETİCESİ KÜFÜRDE ISRARIN NETİCESİ(Fadime KUSKU)
اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَ&...

MUHADDİSLER İNCİSİ İMÂM- I BUHÂRÎ MUHADDİSLER İNCİSİ İMÂM- I BUHÂRÎ(Cuma Ali KARA)
İslâm dininin iki ana kaynağı vardır. Birincisi; kitapların en güzeli olan Allah (c.c.)’nun kitabı Kur’ân-ı Kerim, ikincisi; yolların en güzeli, en pakı olan Rasûlullah (s.a.v.)’in yolu, sünnet-i seniyyesidir. Dinimizin ikinci temel unsuru olan Rasûlullah (s.a.v.)’in sünnetin...

ÂYETLERDEN BİR DEMET ÂYETLERDEN BİR DEMET(ÖzlenenRehber)
ÂYETLERDEN BİR DEMET اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪&...

HADİS EZBERLEYELİM HADİS EZBERLEYELİM(ÖzlenenRehber)
اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ ...

KIBLENİN HAKİKATİ, HAYIRDA YARIŞ VE ALLAH’IN KUDRETİ - I KIBLENİN HAKİKATİ, HAYIRDA YARIŞ VE ALLAH’IN KUDRETİ - I(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Âlemleri yaratan, bizleri yoktan var eden Cenâb-ı Hakk’a sonsuz hamdlerin en güzeli; O’nun Habîbi ve Edîbi Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.)’e, ashâbına, ezvâcına, evlâdına, ona tâbî olanlara, ehl-i beytine, annesine ve babasına dünya ve âhirette yaratılan her şeyin adedince tahiyye...

SIDK SIDK(Yakup YÜKSEL)
Sözlükte dürüstlük, doğruluk, gerçeklik, kalp temizliği, verilen hükmün var olana uygun bulunması, vakıa ve hadiseye mutabık haber, vefa, ahde bağlılık, hak olan; terim olarak ise söz, fiil ve davranışlardaki tutarlılık, iç ve dışın birbirine uygunluğu, olanı olduğu gibi anlatma demektir. Zıttı ise ...

ŞEHİTLER DİRİDİRLER ŞEHİTLER DİRİDİRLER(Mücahit HAŞİM)
Şehit kelimesi Arapça’da, ya meful anlamında kendisine şahitlik edi¬len (meşhûdun leh) veya fail anlamında şahittir. Meful anla¬mında alınırsa, ölüm anında yanında melekler hazır ve şahit oldukları veya Allah tarafından Cennet’e girme ile lehine şahitlik yapıldığı ya da ölmeyip diri oldu...

RAHMET GÜNLERİ YAKLAŞIRKEN RAHMET GÜNLERİ YAKLAŞIRKEN(Miyase ÖZCAN)
İçerisinde bulunduğumuz ayın son günleri, mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının ilk günlerine tevafuk gelmektedir. Recep ayının girmesiyle birlikte kavuşacağımız mübarek gün ve geceler, Cenâb-ı Hakk’a kulluk yolunda karşımıza çıkan önemli bir fırsattır. Bu mübarek gün ve geceler dünya haya...

SOĞUK YÜZÜYLE ÖLÜM SOĞUK YÜZÜYLE ÖLÜM(Cafer CEYLAN)
Soğuk, kapalı, kar tanelerinin uçuştuğu rüzgârlı bir havada; derme çatma, kerpiç ve taş kırıklarından kurulan bir ocağa konan büyük bir kazanda suyunuzun ısıtıldığını düşündünüz mü? Sonra gassalin bir kemik ve et yığını haline gelen cansız ve solgun bedeninizi; teneşir üzerinde bir sağa bir sola çev...

METROPOL HAYATI VE KAYBOLAN BİR KAVRAM SILA-İ RAHİM METROPOL HAYATI VE KAYBOLAN BİR KAVRAM SILA-İ RAHİM(H. İbrahim ŞEN)
Toplumda fertler arasındaki huzurun ana kaynaklarından birisi de sıla-i rahimdir. Sıla-i rahim; hısım akrabayı ziyaret etmek, görüşmek, mektuplaşmak, alakayı devam ettirmektir. Yüce dinimiz İslâm, sıla-i rahme çok önem vermiştir. Gerek âyetlerde, gerek hadîs-i şeriflerde, namaz, zekât gibi farz i...

HZ. ÂİŞE-İ SIDDIKA (R.ANHÂ) VALİDEMİZ HZ. ÂİŞE-İ SIDDIKA (R.ANHÂ) VALİDEMİZ(Döndü ERDAL)
Bizleri yaratıp, sayamayacağımız kadar çok ve çeşitli nimetlerle hayatımızı sürdürmemizi sağlayan Rabbimiz’i sevmek, kul olarak hepimizin birinci vazifesidir. Seven insan, sevdiğinin sevdiklerini de sever. Rabbimiz’i bize tanıtmasının yanı sıra, O’nun en sevdiği kulu olması hasebiy...

NEFSİN HASTALIKLARINDAN HASET VE MAHİYETİ NEFSİN HASTALIKLARINDAN HASET VE MAHİYETİ(osman şen)
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَال...

SORUMLULUK VE HAKLARIYLA  CENNET’İN ORTA KAPISI SORUMLULUK VE HAKLARIYLA CENNET’İN ORTA KAPISI(Yılmaz KOÇDOĞAN)
Yüce Rabbimiz’in Kur’ân-ı Kerimi’nde; “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarl...

FİAV’IN DÜZENLEDİĞİ KERMES BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ FİAV’IN DÜZENLEDİĞİ KERMES BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ(ÖzlenenRehber)
Kuruluşunda rahmetli Üstadımız Abdullah Fârukî el-Müceddidî Hazretleri’nin öncülük ettiği Fârukiye Zâhirî ve Bâtınî İlimler Araştırma Yayma ve Yardımlaşma Vakfı, geçtiğimiz ay bir kermes tertip etti. Tertip edilen bu kermesi dergimizin Haziran sayısında siz okurlarımıza duyurmuştuk. 1-2...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |