Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

PEYGAMBERİMİZ’İ TANIMA VE O’NA İTTİBA -III- BaşYazı...

PEYGAMBERİMİZ’İ TANIMA VE O’NA İTTİBA -III- / Muzaffer YALÇIN

Sevgi, iman, itaat… Peygamberimiz (s.a.v.)’e, Cenâb-ı Hakk’ın emrettiği ve razı olduğu hal üzere iman etmenin gerekleri ve emareleri olan “O’nu tanımak ve sevmek” hususlarında ümmet olarak eksikliklerimize geçmiş makalelerimizde değinmiştik. Bu makalemizde ise ... devamı...


MİRÂC-I NEBİ MİRÂC-I NEBİ(Mustafa ULUM)
Miraç lügatte; yükseğe çıkmak ve merdiven manalarındadır. İslâm ıstılahında ise; Peygamber Efendimiz'in yüce makamlara çıkartılma vasıtasıdır. Miraç, Hicret'ten bir buçuk sene evvel Recep ayının 27. ge¬cesi meydana gelmiştir. Cenâb-ı Hakk, Kur'ân-ı Kerim'inde bu hususla alakalı olarak şöyle buyur...

ALLAH’IN GAZABINA UĞRAYAN YAHUDİLER ALLAH’IN GAZABINA UĞRAYAN YAHUDİLER(Cuma Ali KARA)
Ahsen-i takvim olarak yaratılan insan, Allah’a ve Peygamberi’ne isyan edip, şeytan ve nefsin buyruğuna girmekle esfel-i sâfilîne, yani hayvanlardan daha aşağı bir konuma düşebilmektedir.(el-A’râf, 7/179.) Kâinatın eşsiz yaratıcısı olan Allah (c.c.)’ya inanmayan; verdiği ...

KUDÜS KUDÜS(Perihan ULUM)
M.Ö. 1030 yılında İsrâiloğulları'nı monarşik bir yapıda toplayan ilk İsrail Kralı Şaul ile ilk yerleşimler başlar, daha sonra Hz. Dâvûd ve oğlu Süleyman (a.s.) zamanında İsrâiloğulları’nın yerleşimi genişler. Hz. Süleyman zamanında dönemin en büyük mabedi inşa edilir. M.Ö. 931 yılında Hz. Süle...

HZ. ALİ KUREYŞİYYÜ’L-HAKKÂRÎ (RH.A.)… Silsile-i Fârukiyye – Kâdiriyye Kolu… HZ. ALİ KUREYŞİYYÜ’L-HAKKÂRÎ (RH.A.)… Silsile-i Fârukiyye – Kâdiriyye Kolu…(Abdülcelal EMANET)
Irak ve Doğu Anadolu evliyasının büyüklerinden, künyesi “Ebu’l-Berekât” olup ismi “Ali Kureyşiyyü’l-Hakkârî”dir. Aslen Lübnan’da Baalbek yakınlarında Beyt-i Far beldesinde doğdu. İlim aşkıyla yanan bir ailenin evladı olan Aliyyü’l-Hakkârî Hazretleri kü...

İSLÂM’IN IŞIĞINDA  …Bir Hadis & Bir Yorum… İSLÂM’IN IŞIĞINDA …Bir Hadis & Bir Yorum…(osman şen)
عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَ...

FIKIH KÖŞESİ FIKIH KÖŞESİ(Seyfullah KILINÇ)
Soru: Bir kimse ikamet ettiği beldeden ayrılarak sefere niyet etmeden 90 km veya daha fazla yol kat ederse namazlarını kaç rekât kılar? Cevap: Bir kimse bir yere gitmek üzere yola çıkar da böylece bütün dünyayı dahi dolaşsa, şayet üç günlük bir mesafeye gitmeye niyet etmemişse, bu kimse namazları...

ÂYETLERDEN BİR DEMET ÂYETLERDEN BİR DEMET(ÖzlenenRehber)
ÂYETLERDEN BİR DEMET اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪&...

KIBLENİN HAKİKATİ, HAYIRDA YARIŞ VE ALLAH’IN KUDRETİ -II-….Mevhîbe-i Ledünniyye…. KIBLENİN HAKİKATİ, HAYIRDA YARIŞ VE ALLAH’IN KUDRETİ -II-….Mevhîbe-i Ledünniyye….(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Âlemleri yaratan, bizleri yoktan var eden Cenâb-ı Hakk’a sonsuz hamdlerin en güzeli; O’nun Habîbi ve Edîbi Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.)’e, ashâbına, ezvâcına, evlâdına, ona tâbî olanlara, ehl-i beytine, annesine ve babasına dünya ve âhirette yaratılan her şeyin adedince tahiyye...

…Tasavvufî Ahlâk… HAYÂ …Tasavvufî Ahlâk… HAYÂ(Yakup YÜKSEL)
Hayâ; sözlükte diri ve canlı olma, hicap, utanma, ar, sıkılma, koruma, kontrol etme, hatırda tutma demektir. Istılahta ise; insanı zarardan men eden duygu, rahat ve rehavetten alıkoyan saygı hissi, utanılan bir şey veya kişi, göründüğü zaman sıkıntı ve değişiklik gerektiren hâl ve sıfat, kınanma en...

MALAZGİRT ZAFERİ MALAZGİRT ZAFERİ(Ayhan ÖZKAN)
Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071 tarihinde Alparslan tarafından yönetilen Selçuklular ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşmiş, Bizans İmparatorluğu'nun yenilgisi ve İmparator 4. Romen Diyojen'in esir düşmesiyle sona ermiştir. Türkler, Orta Asya’da varlıklarını sürdürürken, artan nüf...

TARİHTEN GÜNÜMÜZE MİSYONERLİK - I TARİHTEN GÜNÜMÜZE MİSYONERLİK - I(Recep Faruk KARABAL)
Misyon kelimesi sözlükte; görev, yetki, vekâlet, bir kimseye bir işi yapması için verilen özel vazife; dînî literatürde ise; inanan bir kimseye, bir işi tamamlaması için verilen ilâhî emir anlamına gelmektedir. Günümüzde kazandığı anlamıyla bir kimsenin öteki insanlara kendi dinî görüşlerini anlatar...

YAZ TATİLİ VE KUR’AN TALİMİ YAZ TATİLİ VE KUR’AN TALİMİ(Miyase ÖZCAN)
“İki nimet vardır. İnsanların çoğu onlar hususunda aldanmıştır: Sıhhat ve boş vakit!”(Buhârî, Rikâk 1) Zaman, her saniyesi istesek de istemesek de hiç aksamadan geçip giden, tekrarı olmayan ve azlığından yakındığımız bir kaynak. İyi değerlendirilirse lehimize olan, kullanılmazsa ve bo...

SIDDÎKİYET VE GÖRMEDEN İMAN ETMEK SIDDÎKİYET VE GÖRMEDEN İMAN ETMEK(Mücahit HAŞİM)
Üzerimize rahmet yağmurlarının sağanak sağanak yağdığı mübarek üç aylar iklimi içerisine sayısız güzellikler gizlenmiştir. Cenâb-ı Mevlâ anlayışımızı artırsın da bu güzelliklerden istifade etme bahtiyarlığına kavuşalım inşallah. Bu güzel ayların ilki Receb-i Muhtar’dır. Peygamber buyruğuyla &#...

MÜPTELÂYIM BİR ÜMİTSİZ GİZLİ DERDİN ZEHRİNE MÜPTELÂYIM BİR ÜMİTSİZ GİZLİ DERDİN ZEHRİNE(Cafer CEYLAN)
“Hasta gönlüm çok zamandır iftirakından harap... Olmadım bir lâhza rahat geçti devranım benim... Müptelâyım bir ümitsiz gizli derdin zehrine... Bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim... Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana! Etmeyin bunca eziyet az mı hicranım benim…&...

AİLE HUZURU VE EŞLERİN GEÇİMİ AİLE HUZURU VE EŞLERİN GEÇİMİ(Elif KILINÇ)
Hamd-ü senâlar Rabbu’l-âlemîn’edir. O ki, akıllar O’nun sanatının hikmetleri karşısında şaşkın olarak dönerler. Sudan beşer yaratmak, aralarında nesep ve hısımlık bağlarıyla yakınlık kurmak, O’nun lütuflarındandır. Şehvet denilen bir kuvveti yaratarak, onun vasıtasıyla mahlûk...

APARTMAN HAYATININ BİR HANDİKAPI:KOMŞULARIMDAN EMİN DEĞİLİM YA DA TANIMIYORUM! APARTMAN HAYATININ BİR HANDİKAPI:KOMŞULARIMDAN EMİN DEĞİLİM YA DA TANIMIYORUM!(H. İbrahim ŞEN)
İnsanlar, önceden göçebe hayatı yaşarlardı. Kuşlar gibi istediği mekâna yuva kurar, sonra da bir başka mekâna taşınırlardı. Tabiat şartlarının acımasızlığına karşı bir o kadar da mutluydular. Toplu olarak daha iyi şartlar altında yaşayabilmek için gösterilen çabalar neticesinde göçebe hayatı bırakıl...

KENDİMİZİ DENEYELİM DİNİMİZİ ÖĞRENELİM KENDİMİZİ DENEYELİM DİNİMİZİ ÖĞRENELİM(Muhammed DEMİR)
1. Bir kişinin Müslüman olması için ne lazımdır? a) Müslümanların yaşadığı bir ülkede doğması b) Sünnet olması c) Allah'a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e inanması. d) Annesinin ve babasının Müslüman olması. 2. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'e iman etmediğini söyleyen kişini...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 80 Toplam : 1959223                   Moderatör : Erol ŞEN |