Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

RAMAZANIN İHYASI BaşYazı...

RAMAZANIN İHYASI / Muzaffer YALÇIN

Yaratan ve yaratılan arasında arzu edilen ünsiyetin meydana gelmesi, kulluk ile doğrudan alâkalıdır. Kulluğumuzdaki tezahürler de bu ünsiyetin kuvvetini ve derecesini ortaya çıkarır. Kulluğu şekillendiren, evvelde tam bir teslimiyettir. Kul olmamız hasebiyle üzerimize tevdi edilen emir... devamı...


VATİKAN’IN GERÇEK YÜZÜ VE DİNLER ARASI DİYALOGDA VARILAN NOKTA VATİKAN’IN GERÇEK YÜZÜ VE DİNLER ARASI DİYALOGDA VARILAN NOKTA(Muhammed MASUM)
Dünyaya yön veren etkili güçler, yıllardır İslâm’ı şiddetle ve terörle ilişkili, Müslümanları da barbar olarak göstermek için olağanüstü çaba harcıyorlar. Bugün yeryüzünde bizatihi Rasûlullah (s.a.v.)’in tebliğ edip, sahabesine öğrettiği İslâm ile insanların kafalarında şekillenip algılanan ...

RAMAZAN’IN ÖĞRETTİKLERİ HATIRLATTIKLARI… RAMAZAN’IN ÖĞRETTİKLERİ HATIRLATTIKLARI…(Recep Faruk KARABAL)
Ramazan ayı akıl ve gönüllerde pek çok güzel kavramla birlikte hatırlanır. “Oruç ayı”, “Kur’an ayı”, “zekât ve sadaka ayı”, on bir ayın sultanının zihinlerdeki vasıflarından sadece birkaçıdır. Ramazan ayı denince zihnimizde oluşan kavramlardan biri de Ramazan’ın rahmet ayı oluşudur. Esasın...

NAMAZDAN SONRA DİNİN EN ÖNEMLİ RÜKNÜ;  ZEKAT NAMAZDAN SONRA DİNİN EN ÖNEMLİ RÜKNÜ; ZEKAT(Seyfullah KILINÇ)
El-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Dinimizin emirlerinin hafife alınıp göz ardı edildiği, maddiyat uğruna her şeyden taviz verildiği günümüzde zekât mevsimine girmiş bulunmaktayız. Şeriatın emirlerine ittibâ...

SÜNNET’İN YAŞANMASI BİDATLERİ ORTADAN KALDIRIR SÜNNET’İN YAŞANMASI BİDATLERİ ORTADAN KALDIRIR(osman şen)
…Bir Hadis & Bir Yorum… عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَس...

ÂYETLERDEN BİR DEMET ÂYETLERDEN BİR DEMET(ÖzlenenRehber)
ÂYETLERDEN BİR DEMET اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪...

HADİS EZBERLEYELİM HADİS EZBERLEYELİM(ÖzlenenRehber)
HADİS EZBERLEYELİM اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪&...

KUR’ÂN MUCİZESİ KUR’ÂN MUCİZESİ(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
…….Rahle-i Edeb……. Şirkin Karanlığından Tevhidin Aydınlığına Kur’ân, Değişmeden Bugüne Ulaşan Tek İlâhî Kitap Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Peygamber’e vahiy yolu ile gelmiş ve tevâtürle bize nakledilmiş ilâhî bir hitaptır. O, iner inmez yazılmış ve ezberlenmiş ve hiç ...

RAMAZAN’DA TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE SEVİNÇ RAMAZAN’DA TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE SEVİNÇ(Mücahit HAŞİM)
On Bir Ayın Sultanı Ramazan, Allah (c.c.)’nun emirlerinin sağanak sağanak semadan arza yağdığı ve yayıldığı bir ay... Peygamberler Halkasının Mührü’ne (s.a.v.), mührünün tevdi edildiği bir ay... İçerisinde bin aydan daha hayırlı bir gecenin gizlendiği bir ay... Rabbimiz’in, “mükâfatı b...

ORUCUN FİZYOLOJİK VE SOSYOLOJİK FAYDALARI ORUCUN FİZYOLOJİK VE SOSYOLOJİK FAYDALARI(Mustafa ULUM)
Orucun Fizyolojik Faydaları Orucun bize kazandıracağı şeyler şüphesiz ne yalnız dünya ile, ne de sadece âhiretle sınırlandırılabilir. “Oruç tutun, sıhhat bulursunuz”(Müsned) nebevî tavsiyesine karşın, orucun maddî faydaları Müslümanlar için hep ikinci planda gelmiştir. Bunun sebebi, Ramazan ayı...

LÜTUF VE İHSAN DOLU KADİR GECESİ LÜTUF VE İHSAN DOLU KADİR GECESİ(Amine KARA)
Cenâb-ı Hakk’ın mahlûkatına lütuf, ihsan ve rahmetini sağanak halinde yağdırdığı ve Mü’minlerin kalplerini bu rahmetle suladığı gecelerden birisi de mübarek Kadir gecesidir. Kur’ân-ı Kerim’in inmeye başladığı Kadir gecesi, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. K...

HZ. EBÛ SAÎDİ’L-MUBÂREKİ’L-MAHZÛMÎ (RH.A.) HZ. EBÛ SAÎDİ’L-MUBÂREKİ’L-MAHZÛMÎ (RH.A.)(Abdülcelal EMANET)
… Silsile-i Fârukiyye – Kâdiriyye Kolu… Evliyanın ve ilimde söz sahibi olan imamların büyüklerindendir. Hüseyin bin Ali bin Ebû Tâlib (r.a.)’ın evladından olduğu için Seyyid’dir. Irak’ın Nehrü’l-Melik kasabalarından biri olan Kaylaviye’de doğdu. Doğum tarihi kesin olarak belli değildir. Ebû...

KULLUK TALİMİNDE İTİKÂFIN ÖNEMİ KULLUK TALİMİNDE İTİKÂFIN ÖNEMİ(Mustafa BATAK)
İtikâfın Anlam ve Mahiyeti İtikâf kelimesinin kökü olan “a-k-f”; bir şeye yapışmak, tutunmak, ondan ayrılmamak; kendini bir şeye vermek, hasretmek, vakfetmek; bir şeyle meşgul olmak, vaktini onunla doldurmak; bir şey içinde sürekli kalmak; bir yerde inzivaya çekilmek manalarına gelmektedir....

RAMAZAN BAYRAMIYLA İLGİLİ SÜNNET ve EDEPLER RAMAZAN BAYRAMIYLA İLGİLİ SÜNNET ve EDEPLER(ÖzlenenRehber)
Bayram günlerine has olarak Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz’den bizlere nakledilen bir takım sünnet ve edepler vardır. Bunlardan Ramazan bayramıyla alakalı olanları kısaca şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Arefe gecesi ve sair bayram gecelerini ibadet, taat, dua ve zikrullahla ihya etmek. Eb...

ESKİ RAMAZANLAR,ESKİ BAYRAMLAR ESKİ RAMAZANLAR,ESKİ BAYRAMLAR(Yılmaz KOÇDOĞAN)
Eskiler… Eski, kelime manası olarak; kullanılmış, yeniliğini kaybetmiş, kullanılamaz hâle gelmiş, başlıktaki ifadesiyle de geçmiş zaman manalarını ifade eder. İnsanoğlunun geçmişe olan özlemi, geçmişin çekiciliği ve gizemi hep var olagelmiştir. Geleceğe ait planlar ve tasarımlar çoğu kez...

TOPLUMUMUZDA DİNÎ DEĞERLER AZALIYOR MU? TOPLUMUMUZDA DİNÎ DEĞERLER AZALIYOR MU?(H. İbrahim ŞEN)
Allah (c.c.) biz insanların nasıl bir ahlâka sahip olmamız, nasıl bir hayat yaşamamız gerektiğini bildirmiştir. Gerçek din ahlâkını yaşamak, Allah'ın emirlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesiyle ve Peygamberimiz’in (s.a.v.) sünnetine tam olarak uymakla mümkündür. Kimileri tam olarak ...

MÛTE GÜNÜ MÛTE GÜNÜ(Cafer CEYLAN)
………….ASR-I SAADET’TEN TABLOLAR…….. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), üç bin kişilik bir orduyu Zeyd bin Hârise (r.a.) komutasında Gassanlılara gönderdi. Eğer Zeyd (r.a.) şehit edilirse Câfer (r.a.), o da şehit edilirse Abdullah bin Revâhâ (r.a.) İslâm ordusuna kumanda edecekti. Eğer Abdullah ...

BAL İLE TEDAVİ BAL İLE TEDAVİ(Hüsamettin BOLAT)
……..Tıbbı’n-Nebev.. Bir hadîs-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Sizin için şifa iki şeydedir: Bal ve Kur’an.”(İbn-i Mâce, Tıbb 7) Bal ile tedavi konusunda Kütüb-i Sitte kitaplarında birçok hadis varit olmuştur. Nitekim konu ile ilgili olarak Müslim, Ebû Saîd el...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 80 Toplam : 1959223                   Moderatör : Erol ŞEN |