Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

TECELLİGÂH VE TEYAKKUZ BaşYazı...

TECELLİGÂH VE TEYAKKUZ / Muzaffer YALÇIN

Okumuş olduğunuz bu yazı, makale niteliğinde hazırlanmamış olup, Hocaefendi’nin doğrudan nefislere hitap eden sohbetlerindeki konuşmalarından derlenmiştir. Yazının, bu hususu göz önünde bulundurularak okunması, istifade açısından önemlidir. Allah (c.c.) hayır ve güzellikleri, kendisine dost... devamı...


ALLAH YOLUNDA HİZMET ALLAH YOLUNDA HİZMET(Abdurrahman ÖZCAN)
Hizmet, Mü’min’in aynasıdır. Hizmet, imanın ve güzel Müslümanlığın ölçüsüdür. Hizmet, Cenâb-ı Hakk’ın ahlâkının kulda yansımasıdır. Kul, Rahmân ve Rahîm olan Rabbi’ni tanıdığı ölçüde O’nun kullarına merhametli, faydalı ve yakın olur. Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz...

RAMAZANVE SONRASINDA DEĞİŞEN KULLUK ANLAYIŞI RAMAZANVE SONRASINDA DEĞİŞEN KULLUK ANLAYIŞI(Muhammed MASUM)
Receb ve şâban aylarından sonra ramazan gibi, rahmet kapılarının açıldığı kıymetli günlere kavuştuk. Rabbim nasip ederse yakında Mü’minlere bir hediye olarak bahşedilen bayrama da kavuşacağız. Cenâb-ı Hakk yaptığımız ibadetleri, sâlih amelleri ve teberruları en güzel şekilde kabul buyursun! Mu...

YÂ RABBİ! YÂ RABBİ!(Beyazıt YILDIRIM)
Merhameti sonsuz Rahmân Rahmet eyle Yüce Sultan! Canımız yoluna kurban Yâ Rabbi yâ Rabbi! Sensin güzeller güzeli Âlemlerin tek sahibi El-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir Ente’l-Ğanî ve ene’l-fakîr Yâ Mütekebbir yâ Musavvir Yâ Rabbi yâ Rabbi! Sensin güzeller güzeli Âlemlerin tek sah...

GAVSU’L-Â’ZAM İMÂM-I SAKALEYN HZ. ŞAH ABDULKÂDİR GEYLÂNÎ (K.S.) - I GAVSU’L-Â’ZAM İMÂM-I SAKALEYN HZ. ŞAH ABDULKÂDİR GEYLÂNÎ (K.S.) - I(Abdülcelal EMANET)
Doğumu, Zâhirî ve Bâtınî İlimlerdeki Mertebesi Güney Azerbaycan'ın (bugün İran) Geylân şehrinde 1078 (H.471)’de doğdu. Künyesi Ebû Muhammed'dir. Muhyiddîn, Gavsu’l-Â’zam, Kutb-u Rabbânî, Sultânu’l-Evliyâ, Kutb-u Â’zam gibi lakapları vardır. Babası Ebû Sâlih bin Mûsâ Ce...

BAŞKASINI SEVEBİLMEK ( …Bir Hadis & Bir Yorum… ) BAŞKASINI SEVEBİLMEK ( …Bir Hadis & Bir Yorum… )(osman şen)
عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىّ...

ÂYETLERDEN BİR DEMET ÂYETLERDEN BİR DEMET(ÖzlenenRehber)
اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ ...

HADİS EZBERLEYELİM HADİS EZBERLEYELİM(ÖzlenenRehber)
اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ ...

DÜNYA HAYATININ GEÇİCİ NİMETLERİ DÜNYA HAYATININ GEÇİCİ NİMETLERİ(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
(Âl-i İmrân Sûresi 14. Âyetin Tasavvufî Tefsiri) Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve ashâbihî ve ezvâcihî ve evlâdihî ve etbâihî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi-adedi külli şey’in fi&#...

TARİHTE PAPALIĞIN SEBEP OLDUĞU FACİALARHAÇLI SEFERLERİ TARİHTE PAPALIĞIN SEBEP OLDUĞU FACİALARHAÇLI SEFERLERİ(Ayhan ÖZKAN)
Gün geçmiyor ki diğer dinlerin lider ve mensuplarından Hz. Peygamber (s.a.v.)’e, İslâm’a ve Kur’ân’a dil uzatılmasın, çirkin laflar edilmesin. Onlar hakikatte iftiradan ibaret olan bu tür çirkin sözleri sarf ederken kendi tarihlerinden ve bu günde olduğu gibi geçmişte sebep o...

MAHREMİYET VE TESETTÜR MAHREMİYET VE TESETTÜR(Elif KILINÇ)
Hiçbir yardıma muhtaç olmadan kendi zatında kusursuz, hâli ve zamanı değiştiren, Cenâb-ı Vâcibü’l-Vücûd hazretlerine sosuz hamd-ü senâlar olsun! Salât ve selamın en mükemmeli Efendimiz (s.a.v.)’e, O’nun âline ve ashâbına olsun! Cenâb-ı Hakk, kullarına çok merhametlidir. Kullarına ...

MEDÂİN VALİSİ HUZEYFETÜ’L-YEMÂNÎ MEDÂİN VALİSİ HUZEYFETÜ’L-YEMÂNÎ(ÖzlenenRehber)
Muhammed b. Sîrîn anlatıyor: Ömer b. el-Hattâb (r.a.) bir yere bir vali gönderdiğinde (o yörenin halkına hitaben) tayin emrine şöyle yazardı: “Size adil davrandığı sürece bu valinizi dinleyiniz, kendisine itaat ediniz.” Huzeyfe’yi (r.a.) Medâin’e vali olarak atadığında o...

ÂH OSMANLI! ÂH OSMANLI!(Ferhat ÇETİN)
Hiç özlemediniz mi o günleri? Bir âh çekip içinizden, "hey gidi günler hey!" demediniz mi hiç? Övünmediniz mi hiç o tarihle? Hiç özlenmez mi o günler? Erdemliydik, fazilet sahibiydik, dürüsttük, itibarlıydık, dindardık, hayırseverdik, hoşgörülüydük, dosdoğruyduk, Kur'an ve Sünnet ışığında cihana ...

UYAN EY GÖZLERİM!... UYAN EY GÖZLERİM!...(Cafer CEYLAN)
Uyan ey gözlerim gafletten uyan!... Uyan uykusu çok gözlerim uyan… Azrail’in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim gafletten uyan!... Uyan uykusu çok gözlerim uyan… Seherde uyanırlar cümle kuşlar... Dill-u dillerince(1) tesbihe başlar... Tevhid eyler dağlar taşlar ağaçlar&...

Sağlık...Hepatit   C Sağlık...Hepatit C(Uzm.Dr. Candan OFLUOĞLU)
TANIMI: Hepatit C, “Hepatit C Virüsü”nün neden olduğu, karaciðeri etkileyen ciddi bir enfeksiyon hastalıðıdır. Enfeksiyon, insan vücudunda hastalıða yol açan bir mikrobun gelişmesi ve yayılmasıdır. Hepatit C, virüslerle bulaþan hepatitler arasında kan yolu ile en s...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 80 Toplam : 1959223                   Moderatör : Erol ŞEN |