Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Sunuş ( Editörden ) BaşYazı...

Sunuş ( Editörden ) / Eyüp ÖZBERK

Cenâb-ı Hakk’a sonsuz hamd ü sena olsun, Mirâc-ı Nebi’nin tahakkuk ettiği mübarek Receb ayına ve tevbekâr kullara beratlarının verildiği Şaban ayına ermeyi nasip eyledi. Adım adım yaklaşan Kur’an ayı Ramazan’a da erip ondan hakkıyla istifade eden kullardan olmayı Yüce Zat’ından niyaz ediyoruz. Maks... devamı...


Günümüzün en büyük ihtiyacı Rabbanî âlimler yetiştirmektir Günümüzün en büyük ihtiyacı Rabbanî âlimler yetiştirmektir(Muzaffer YALÇIN)
Bismillâhirrahmânirrahîm. Rabbimize sonsuz hamd ü senalar, Peygamber Efendimize salât ve se-lâmların en güzeli olsun. Çocuklarımızı Allah’ın razı olduğu ilimlerle yetiştirmek, ebeveyn ola-rak bizlerin asli vazife-lerinden bir tanesidir. Bu çalışmalara hepimizin ihtiyacı var. Bu hususta gayret göster...

Ramazan Ayında İftar ve Sünnetleri Ramazan Ayında İftar ve Sünnetleri(osman şen)
Oruç, niyet ederek tan yerinin ağarmaya başlamasından itibaren güneş batıncaya kadar yememek, içmemek ve cinsi ilişkiden uzak durmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. İftar, oruçlu kimsenin vakti gelince orucunu açması manasına gelmektedir. İslâm’ın beş esasından biri olan orucun, ...

Kutlu Aya Hazırlık Kutlu Aya Hazırlık(Mehmet Ali DEVRİM)
Kutlu bir iklime adım adım giderken, Kur’an ayının geleceğinin müjde-cisi hepimizin malumu mübarek üç aylardır. Bu aylar kıymeti bilinmesi gereken o kutlu atmosfere hazırlık aylarıdır. Hazırlık ayları diyoruz, çünkü gelen on bir ayın sultanıdır, şahıdır. Kur’an, iman ayıdır. Tabi ki böyle bir ay içi...

Ramazan İklimini Soluklarken Ramazan İklimini Soluklarken(Cafer CEYLAN)
Dün gecenin bir vaktinde yıldızlara baktım. Sonra: “Ey Ayın, Güneş’in, yıldız-ların, yıldız kümelerinin, bitkilerin, hayvanların, insanların, cinlerin, canlı ve cansız varlıkların Rabbi, bana yardım et! Ben kendime mâlik ve hâkim değilim ve nefsimin oyuncağı olmuşum; Sen ise âlemlerin sahibisin, mal...

Kâsım b. Muhammed b. Ebûbekir (k.s.) - Silsile-i Farukiyye Kâsım b. Muhammed b. Ebûbekir (k.s.) - Silsile-i Farukiyye(Abdülcelal EMANET)
Tâbiînin büyüklerinden, Medînei Münevvere’deki yedi büyük âlim-den biri. İnsanları Hakk’a davet eden onlara doğru yolu gösterip, haki-kî saadete kavuşturan ve kendilerine “silsilei âliyye” denilen büyük âlim ve velilerin üçüncüsüdür. Kâsım b. Muhammed (k.s), Hicrî 32 yılında Hz. Osman’ın (r.a.) hilâ...

Evlerinizde Oturun - (Bir ayet tefsiri) Evlerinizde Oturun - (Bir ayet tefsiri)(Eyüp ÖZBERK )
???????? ??? ???????????? ????? ??????????? ????????? ??????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ????????? ?????????? ?????????? ??????? ???????????? ???????? ??????? ??????? ?????????? ???????? ????????? ?????? ????????? ??????????????? ??????????? “Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dö...

Peygamberimizin dilinden dualar Peygamberimizin dilinden dualar(Seyfullah KILINÇ)
اَللّٰهُمَّ إِنّ۪ي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُ&...

Mürşid Hem Zâhirî Hem de Bâtınî İlimlere Vâkıf Olmalıdır (Söyle?i) Mürşid Hem Zâhirî Hem de Bâtınî İlimlere Vâkıf Olmalıdır (Söyle?i)(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Kırıkkale Radyo-Televizyonu’nda Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.) ile Yapılan Sohbet - II “Mürşid Hem Zâhirî Hem de Bâtınî İlimlere Vâkıf Olmalıdır.” Efendim, kadından mürşid olur mu? Ki günümüzde basından da iz-liyoruz, duyuyoruz da, kadınlar mürşid olduklarını iddia ediyorlar, müridlerine ...

Fıkıh Köşesi (Oruç Hakkında) Fıkıh Köşesi (Oruç Hakkında)(Seyfullah KILINÇ)
Soru: Bir kimse oruçlu iken orucunu bozsa veya eşiyle cima yapsa, sonra acil bir telefonla 90 km uzağa gitmesi gerekse hükmü ne olur? Geceden yolculuğa ve oruca niyet edilse veya edilmese, sonra bir şey yenip içilse hükmü nedir? Cevap: • Bir kimse yolculuğa geceden niyet ederse ve güne oruçlu b...

Ramazan ve Biz Ramazan ve Biz(Mustafa ULUM)
Mü’minin geçmişe olan özlemi, geçmişin çekiciliği ve gizemi hep var olagelmiştir. Bu özlem kimi zaman ferah bir iklim, temiz bir çevre ya da safiyetini koruyan bir kültür özleminden kaynaklanırken, kimi zaman da en baskın motivesiyle, hiç eskimeyen ve eskimeyecek olan, tazeliğini ve diriliğini hâlâ ...

Veli Velayet - I (Tasavvufi Ahlak) Veli Velayet - I (Tasavvufi Ahlak)(Yakup YÜKSEL)
Kıymetli arkadaşlar! İnşallah dergimizin Eylül ve Ekim sayılarında Tasavvufî Ahlâk köşemizde sizlerle tasavvufun temel değerlerinden Velî-Velâyet kavramlarını paylaşacağım. Konunun hacimli olması münasebetiyle Velâyet kavramının ‘anlamı, alâmetleri, çeşitleri ve velâyetle nübüvvet arasındaki ilgi ve...

Çölleşen Kim! Dünyamız mı ? İnsanlık mı ? Çölleşen Kim! Dünyamız mı ? İnsanlık mı ?(Muhammed MASUM)
Milyarlarca yıldan bu yana, muazzam bir denge içerisindeki yeryüzü ekosistemi, insanoğlunun sınır tanımaz ve açgözlü davranışları ile büyük değişmelere uğramakta ve bozulmaktadır. Özellikle 150-200 yıldan bu yana yapılan yanlış ve ölçüsüz uygulamalar ile yeryüzünün atmosferi ve su kaynakları çoğu ye...

Hâlid İbn-i Zeyd EBÛ EYYÛB EL-ENSÂRÎ (R.A.) Hâlid İbn-i Zeyd EBÛ EYYÛB EL-ENSÂRÎ (R.A.)(Abdurrahman ŞEN)
Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a.) Medineli müslümanlardan olup hicret sırasında Hz. Peygamber’i evinde misafir eden büyük sahabedir. Rasûlullah (s.a.v.)‘e yedi ay mihmandarlık yapan Ebû Eyyûb (r.a.), Bedir, Uhud, Hendek ve diğer bütün gazvelerde Rasûlullah’ın yanında bulunmuştur. Rasûlullah’ın vefatından s...

Zikri Kalbe İndirmek Zikri Kalbe İndirmek(Rukiye TAŞDEMİR)
İbadetlerin, dünya işlerinin faydalı ve mübarek olması, yalnız Allah için yapılmasına bağlıdır. İşlerimizi yalnız Allah için yapabilmek; Allah’ı (c.c.) hakkıyla sevmek ve O’na hakkıyla itaat etmekle, sevdiklerini de yalnız Allah için sevmekle mümkündür. Bu sevgiye kulu en çabuk kavuşturacak nimetler...

YÂ RABB (Şiir) YÂ RABB (Şiir)(Mustafa ŞENTÜRK)
Yaşatan Sen, öldüren Sen Ağlatan Sen, güldüren Sen Yoktur Sen’den ümit kesen Ayırma rahmetten yâ Rabb Kulunu affeden yâ Rabb Her şey Sen’in, Mâlik Sen’sin Yaratansın, Hâlık Sen’sin Rahmân, Rahîm, affedensin Şanı yüce ulu yâ Rabb Merhameti dolu yâ Rabb Koy bizleri cennetine Daldır ...

SANATÇI (Şiir) SANATÇI (Şiir)(Osman YILDIRIM)
Topraktan yarattığı Âdem’in bitti saçı Ona akıl, ruh ve can verdi eşsiz Sanatçı. Kendi bilinsin diye, murad etti Âdem’i Baştan hesap yapmıştı, kâinatı, âlemi. “Kün” emri mutlak hüküm, anında mutlak olur Gece gündüze gebe, şafak güneş doğurur. Gerçek sanatı görür kelebeği görenler Sır fırç...

Veren Sen’sin Alan Sen, Şâfî Olan Allah’ım Veren Sen’sin Alan Sen, Şâfî Olan Allah’ım(Hüsamettin BOLAT)
İnsanoğlu bir yolcu gibidir. Ruhlar âleminden gelir, çocukluğunu, gençliğini, yaşlılığını yaşar ve kabre girer. Tıp ve diğer bilimler ne kadar ilerlerse ilerlesinler insanlar sünnetullâhın gereği olan bu yolculuğa mani olamazlar. Şu var ki bunun berisinde bütün dertlere deva vardır. Yeter ki bu konu...

Sağlık...Boğulmalar Sağlık...Boğulmalar(Uzm.Dr. Candan OFLUOĞLU)
Boğulma, çeşitli nedenlerle solunum yollarının kapanması ile havanın akciðerlere ulaþamamasıdır. Bunun neticesinde, normalde havayla taþınan ve tüm dokulara daðılmak üzere akciðerlere ulaþan oksijen; akciðerlere gidemediðinden dokular oksijensiz kalır ve...

MSN Şifresi Çalınırsa… & Ramleri Tanıyalım (Teknoloji) MSN Şifresi Çalınırsa… & Ramleri Tanıyalım (Teknoloji)(Erol ŞEN (Moderatör))
MSN Şifresi Çalınırsa… & Ramleri Tanıyalım MSN şifresi çalınanlara iyi haber! Ankara Adliyesi, MSN şifresinin çalındığı iddiasıyla kendilerine yapılan başvurularda olumlu sonuçlar aldıklarını belirtiyor. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte internet üzerinden yapılan haberleşmelerde de büyük bir ...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 260 Toplam : 1959039                   Moderatör : Erol ŞEN |