Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Editörden… BaşYazı...

Editörden… / Eyüp ÖZBERK

Yine hasret ve üzüntünün, sürur ve mutluluğun bir arada yaşandığı günlere erdik. Hasret ve üzüntü; hepimizin on bir ay en güzel ümitlerle beklediği Ramazan ayından ayrılığın, sürur ise rahmet sahibi Rabb’imizin mü’minlere bahşettiği iki bayramdan ilki olan Ramazan Bayramı’nı idrak edişin meyvesidir.... devamı...


Mektubatı Rabbani  Sohbetleri Mektubatı Rabbani Sohbetleri(Muzaffer YALÇIN)
Mektûbât-ı Rabbânî Sohbetleri Dua cümleleriyle başlayan ve çok kıymetli anlayışların zikredildiği bu sohbette, Hocaefendi’nin İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin Mektûbât adlı Meşhûr eserinin 48. Mektubundan aktardıkları bölümler italik olarak işaret edilerek istifadelerinize sunulmuştur. Rehber ...

Ramazan Ve Bağışlanma
Ramazan Ve  Ba?ı?lanma Ramazan Ve Bağışlanma Ramazan Ve Ba?ı?lanma(osman şen)
Ebû Hureyre (r.a.)'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ramazan-ı şerife girip de bu ay çıkmadan kendini Cenâb-ı Hakk’a bağışlatamayan kimse perişan olsun.” (Tirmizî, Daavât 101) Amel ve ibadetlerin makbul olabilmesi Allah'a iman etmemize, ihlâs ve samimiyetimize bağ...

Ramazan  Bayramı ve Çocuk Kalbimizin Bayram  Sevinci Ramazan Bayramı ve Çocuk Kalbimizin Bayram Sevinci(Cafer CEYLAN)
Ruhuma seslenen ve güzellik katan bir manzara ile karşılaştığımda; şu fânide, bâki iklimin esintisini içime dolduran bir bâd-ı saba (sabah rüzgârı) misali bayram sabahları hatırıma gelir de nedenini bilmediğim iç yakan tatlı bir heyecan duyarım... Ah bayramlar!… Ruhumuzda, yüreğimizde derin izle...

SEN' inle Ramazan (a.s)  Ramazan SEN' inle Ramazan (a.s) Ramazan(Gülsüm AVCI)
Yâ Rasûlallah! Sana ve tüm sevdiklerine selâm olsun. Bu, Sen aramızdan ayrıldıktan sonraki bin dört yüz on yedinci Ramazanımız. Biliyor ve bu nedenle mahzun oluyoruz ki hiçbir ramazan seninle yaşanacak bir ramazan gününe, hiçbir sahur ve iftar senin sofranın güzelliğine kavuşamayacaktır. Cennet ka...

ALLAH’I ZİKİR GÜNLERİ ALLAH’I ZİKİR GÜNLERİ(Mustafa ULUM)
Peygamberimiz Efendimiz bayramı “yeme, içme ve Allah’ı zikir günleri” olarak tavsif ve tarif etmiştir. (Müslim, Sıyam 144.) Bu Hadis-i Şerif’te bayramlarımızın vasıflarını görüyoruz: Allah Teâlâ'yı zikir... Bu, İslâmî telâkkide bayram ve tatil anlayışını tespitte ehemmiyetli bir noktayı aydınlat...

Veli Ve Velayet Veli Ve Velayet(Yakup YÜKSEL)
Kıymetli arkadaşlar! Dergimizin bir önceki sayısı Tasavvufî Ahlâk köşemizde sizlerle tasavvufun temel değerlerinden Velî-Velâyet kavramlarının anlamı, velâyetin alâmetleri, çeşitleri ve velâyetle nübüvvet arasındaki ilgi ve farklılıkları paylaştık. Şimdi ise konumuzun devamı sadedinde velâyetin şart...

SEYYİD İMAM CÂFER-İ SÂDIK (Rh. A.) SEYYİD İMAM CÂFER-İ SÂDIK (Rh. A.)(Abdülcelal EMANET)
İslâm âlimlerinin göz bebeklerinden olup, On İki İmam'ın altıncısıdır. İsmi Câfer-i Sâdık bin Muhammed Bâkır bin Ali Zeynelâbidîn bin Hüseyin bin Ali bin Ebî Tâlib, künyesi Ebû Abdullah, lakapları Tâhir, Fâdıl ve doğruluğu ve sadâkatinden dolayı kendisine "Sâdık" lakabı verildi. Babası Muhammed Bâkı...

Bir Ayet Tefsiri… Bir Ayet Tefsiri…(Eyüp ÖZBERK )
İBADETE KAPANIŞ; İTİKÂF ... ???????????? ?????? ??????????? ????????????? ???? ???????? ???????? ??????????????? ??????????????? ???????????? ?????????? ... ?? “…İbrahim ve İsmail’e şöyle emretmiştik: “Tavaf edenler, itikâf edenler, rukû ve secde edenler için evimi (Kâbe’yi) tertemiz tutun.” (el...

Peygamberimiz' in Dilinden Dualar Peygamberimiz' in Dilinden Dualar(Seyfullah KILINÇ)
طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِ&...

Ledünni Tefsir Ledünni Tefsir(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Mâide Sûresi 67. Âyetinin Tasavvufî Tefsîri RASÛL-İ EKREM (s.a.v.)’İN TEBLİĞ VAZİFESİ, KORUNMUŞLUĞU VE HİDAYET Cenâb-ı Hak Azîmüşşan Hazretleri Mâide Sûresi 67. âyet-i kerîmede şöyle buyurmaktadır: “Ey Rasûl! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamı...

Fıkıh  Köşesi Fıkıh Köşesi(Seyfullah KILINÇ)
SORULAR: Soru 1: Bir kimse evli kız kardeşine veya evli kızına zekât verebilir mi? Soru 2: Camilere ve Kur’an kurslarına zekât verilebilir mi? CEVAP: Zekât, öşür, sadaka-i fıtrın verilecek yerleri aynıdır. Zekâtın verileceği yerler: 1. Fakirler (zekât verecek kadar mala sahip olmayan kimsele...

Nebiler Silsilesi-MELEKLERİN SECDE ETTİĞİ
HZ. ÂDEM (a.s.) Nebiler Silsilesi-MELEKLERİN SECDE ETTİĞİ HZ. ÂDEM (a.s.)(A.Hakim TEKÇE)
Allah’ın selâmı tüm peygamberlerin yaratılmasına vesile olan, Nebiler Sultan’ına ve Ebü’l beşer olan Hz. Âdem’e olsun. Allah’a hamd olsun ki Allah (c.c.), Hz. Âdem’i yokluktan var edip, Âdem’in oğulları olan bizleri kulu olarak seçmiş ve bizlere peygamberlerini sevmeyi nasip etmiştir. Kâinatın hâ...

Ehl-i Nârın Beş Sözü Ehl-i Nârın Beş Sözü(Mücahit HAŞİM)
Kur’ân-ı Kerim’de anlatılan öyle sahneler vardır ki aradan zaman-mekân mefhumu kalkmış, olacaklar olmuştur. Âyât-ı beyyinât yer yer perdeleri aralar, ötelerden haberler sunar ve daha dünyadayken ukbayı nazara verir. Verir de iman eden, kulak veren, ibret alan, gereğini yapan kazanır; aksine hareket ...

Yâ Rabbi-ŞİİR Yâ Rabbi-ŞİİR(Necati YÜKSEL)
Hamd sana, kulluk sana, İbadet sana, itaat sana, Rasûl’ün öğretti bunları bana İtikâfa geldim yine yâ Rabbi! Evveli rahmettir, ortası bağış, Sonunda vardır rızaya eriş, Leyle-i Kadir’de rahmetin geniş Lütfeyle rızanı n’olur yâ Rabbi! Habîb’in severdi on gün itikafı, bırakmazdı asla bu ...

Ver De,Er Ver De,Er(Zuhal BOZKURT (Aksaray))
Giden gider, gitti diye yanma Allah için verilince, sakın biter sanma Gidenler, gelir misliyle, nefse aldanma Allah için ver, yine O’nun yardımıyla Verdikçe bul, buldukça dön Mevlâ’ya Ver, vermeye kıyamadığın malını Bölünmez uykunu, tatlı azığını Bitmez sandığın ömrünü, bütün varını Yalnız...

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ VE IRAK BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ VE IRAK(Muhammed MASUM)
Tarihten Günümüze Irak En eski şark medeniyetlerinin doğduğu Mezopotamya, 633–642 yılları arasında İslâm toprakları arasına girdi. Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde, en parlak devrini yaşadı. O zamanlar Bağdat dünyanın en önemli kültür ve ticaret merkeziydi. Irak, 637 yılında Müslümanlar tarafın...

Sağlık....Diyabet Sağlık....Diyabet(Uzm.Dr. Candan OFLUOĞLU)
Dergimizin daha önceki sayılarında yayınlanmış olan Diabet (Şeker hastalığı) konusu ile ilgili yazı çok sayıda sorular almıþ ve okurlarımız bu hususta daha ayrıntılı ve doyurucu bilgiler paylaþılmasını istemiþtir. Bu soru ve sorunlarınıza bir nebze ıþık tutabilmek amacıyla...

Teknoloji Köşesi Teknoloji Köşesi(Erol ŞEN (Moderatör))
Bataryası Bitmeyen Cep Telefonu Cep telefonlarında devrim gibi bir haber geldi. Yeni teknoloji ürünü piller ile cep telefonunu şarj etmeden bir ay boyunca konuşabileceğiz. Yakıt olarak hidrojen kullanan ve elektrik enerjisi sağlayan piller, diğer pillerle kıyaslanamayacak kadar uzun süre dayan...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |