Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Editörden… BaşYazı...

Editörden… / Abdülcelal EMANET

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Şanlı Peygamber’in ümmeti dünyanın dört bir yanında zulüm ve ölümlerle karşı karşıya bırakılmaktadır. Hele yaşadığımız şu coğrafyanın bir kısmı kan ve gözyaşına boğulmuşken ‘başımıza gelenler’ üzerine soğukkanlı bir şekilde söz söylemek hiç de kolay değildir. Her gü... devamı...


HATIRAT…RAVZA' DA BAYRAM HATIRAT…RAVZA' DA BAYRAM(Muzaffer YALÇIN)
Eûzü billâhimine’ş-şeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmu alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve ashâbihî ve ezvâcihî ve evlâdihî ve etbâihî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi biadedi külli...

DİNLE Kİ NE SÖYLER NAMAZ DİNLE Kİ NE SÖYLER NAMAZ(Mustafa ŞENTÜRK)
Var edilişin gayesi kulluktur. Kulluktan maksat ise Hakk’a vuslat yollarını bulmak ve o kutlu yolda emin adımlarla ilerleyebilmektir. Nefsanî hile ve desiseler ile onlarca tehlike dolu olan bu yolda kulun can dostu ve en has yoldaşı namazdır. Namaz dinin direği ve kulluğun ilk gereğidir. Anlayana, ...

Mutmain Kalbin Huzuru
NAMAZ Mutmain Kalbin Huzuru NAMAZ(Ali KOCABAŞ)
Allah’a hamd olsun bizi kendisine kullukla mükellef kılarak şereflendirmiştir. İnsanoğluna verilmiş bu görev ölümle son bulur. Kul ömrünü Allah’ın rızasına muvafık olarak yaşamışsa, bu görevi başarmış olmaktadır. Allah’ın rızasına nail olan insan cennetle şerefyâb olacak ve nimetlerin en kıymetlisiy...

ÂHİR ZAMAN ÂHİR ZAMAN(Recep Faruk KARABAL)
“Ahir zaman” ifadesi anlam olarak “son dönem”, “son zaman” demektir. Dünya hayatının tamamı dikkate alındığında Peygamber (s.a.v.) Efendimizin risaleti ile başlayan dönem ahir zaman kapsamında değerlendirilebilir. Çünkü Efendimiz (s.a.v.) Hz. Âdem (a.s.) ile başlayan peygamberler zincirinin son halk...

ÂDAB ÂDAB(Zeynep ALKAN)
Yaratılış itibarı ile her canlı gibi insanoğlunun da ihtiyaçları vardır. Fakat insanoğlunun diğer canlılar gibi birkaç ihtiyaçla hayatını sürdürmesi imkânsızdır. Zamanın getirdiği ihtiyaçlar, çekirdek aile olgusu, hızlı yaşam modeli vb., bu ihtiyaç adedini sınırsızlaştırmıştır. Çağın baş döndürücü ...

DÜŞÜNCE & YORUM.. DÜŞÜNCE & YORUM.."Elişi yapmak"(Servet EREN)
Biz hanımların en büyük zevkidir, elişi yapmak. Gerekli veya gereksiz her şeyin üstüne dantel örer, göz nuru dökerek örtüler işleriz. Özellikle bazı hanımlar evlerini, eşlerini ve çocuklarını ihmal edip bütün zamanlarını elişi ile geçirirler. Birçok ev hanımı bu işi bir hobi olarak yaparken, birç...

SEYYİD İMAM CÂFER-İ SÂDIK (rh.a.) – II SEYYİD İMAM CÂFER-İ SÂDIK (rh.a.) – II(Abdülcelal EMANET)
İmam-ı Câfer-i Sâdık’ın Menâkıbı Halifenin kapıcısı ve veziri Rebî’ anlatıyor: Halife Mansur bir gün Câfer-i Sâdık’ı çağırttı ve ona şöyle dedi: “Eğer ben seni öldürmezsem, Allah beni öldürsün. Sen, fitne çıkarıp müslümanların kanını dökmek istiyormuşsun!” dedi. Câfer-i Sâdık yemin ederek: “Ben b...

Bir Âyeti Kerime Ve Tefsiri Bir Âyeti Kerime Ve Tefsiri(Eyüp ÖZBERK )
ACELECİ İNSAN! ???????? ???????????? ?????????? ?????????? ???????????? ??????? ???????????? ???????? “İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir.” (el-İsrâ, 17/11) İnsan, Allah (c.c)’dan, cennet, rıza, rahmet, azaptan emin olma vs. gibi hayırları talep ettiği gibi şer ol...

Peygamberimizin Dilinden Dualar Peygamberimizin Dilinden Dualar(Seyfullah KILINÇ)
َللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِي &...

Gönül Tabibiyle Söyleşi Gönül Tabibiyle Söyleşi(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Kırıkkale Radyo-Televizyonu’nda Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.) ile Yapılan Sohbet - III “Peygamberimiz’i rüyada görmek haktır ve saâdettir.” -Evet Efendim, Biraz tasavvufun içerisine girelim. Efendim şeytan, mürşid kılığına girerek görünebilir mi? Çünkü bazıları “Ben mürşidimi gördüm, b...

EDEP YA Hۅ EDEP YA Hۅ(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
“Ey sâdık! Hâl u harekâtını Hz. Peygamber’e uydur ki taraf-ı ilâhîden, ‘râdiyeten merdiyye’ hitabına eresin.” “Tevhîd ehli, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in bütün sünnetlerini sever. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v)’in her sünneti, tevhîdin bir yansımasıdır.” “Ey tâlib-i Hak! Rasûl’e dünya ve âhirette tâ...

Fıkıh Köşesi Fıkıh Köşesi(Seyfullah KILINÇ)
Soru: Dinimiz İslâm’a göre bir kişi bir kardeşinin hakkında bir takım söylentiler duymuşsa, duyan kişinin fıkhen ne yapması gerekir? Cevap: Gıybet; kişiyi gıyabında kötü bir hâl ile zikretmektir. Eğer bu hâl o adamda yoksa bu, iftira olur ki; gıybetten daha da ağırdır. Gıybetle İlgili Âyet ...

Nebiler Silsilesi… Nebiler Silsilesi…(A.Hakim TEKÇE)
YÜCE BİR MAKAMA YÜKSELTİLEN HZ. İDRİS (a.s) Allah’ın selâmı âlemlerin fahri Efendimiz (s.a.v.)’e ve nur nebilerin silsilesinin ikincisi olan Hz. İdris (a.s)’a olsun. Rabbimize şükürler olsun ki, bizleri doğru yola yönlendirecek peygamberler göndermiş ve bizlere, onlara imanı ve sevgiyi bahşetmiş...

DÜŞÜNCE & YORUM..İslâm Çevre ve İnsan DÜŞÜNCE & YORUM..İslâm Çevre ve İnsan(Zeki KANBUR)
İnsanlar var oluşundan günümüze gelinceye kadar çevreyi kendi istekleri doğrultusunda kullanmış ve doğayı değiştirme gayreti içerisinde olmuştur. İnsanoğlunun doğayı bilinçsiz bir şekilde kullanması, içinde yaşadığı çevre ile arasında var olması gereken uyumu bozmuştur. Hızlı nüfus artışı ve sanay...

ANALİZ...Ortadoğu’daki Gelişmeler ve Türkiye’ye Yansıyanlar ANALİZ...Ortadoğu’daki Gelişmeler ve Türkiye’ye Yansıyanlar(Muhammed MASUM)
Yazının kaleme alındığı şu günlerde medya ve kamuoyunda meclisten onay alan tezkere ve muhtemel bir sınır ötesi harekât, belki de onlarca yıl devam edecek olan çatışmalar ve intikamlar üzerine inşa edilecek bir gelecek tartışılmaktadır. Böyle bir atmosferde karşı tarafa duyulan öfke her iki tarafın ...

Sağlık...Kırım - Kongo Sağlık...Kırım - Kongo(Uzm.Dr. Candan OFLUOĞLU)
alanda yasayanlarda görülmektedir ve ülkemiz coðrafi açıdan kenelerin yaþaması için oldukça uygun bir yapıya sahiptir. Bu nedenle de hastalık, özellikle hayvancılıðın yapıldıðı, nem, orman ve gür otlakların bulunduðu yerler baþta olmak üzere, ülkemizin her yerinde ...

Teknoloji Köşesi…Bios-I- Teknoloji Köşesi…Bios-I-(Erol ŞEN (Moderatör))
BIOS -I- (Basic Input Output System) Anakart üzerinde bir ROM bellek olarak tutulan bir yazılım (programdır) dır. BIOS, sisteme (işlemciye) bir sabit diskten ya da disketten veri okumadan ne yapacağını söyleyen yazılımı içerir. BIOS menüsüne girmek için “Del”, F10, F2, “Esc...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |