Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Sizin İçin Seçtiklerimiz… BaşYazı...

Sizin İçin Seçtiklerimiz… / Mücahit HAŞİM

Hakk dostunu yâd etmek… Hakk dostunu yâd etmek ne demektir? Kimden bahsettiğini bile bilmeden sadece ismini zikredip geçmek midir? Veya bir lahza var olup bir anda tekrar yok olan bir sevgi şimşeği midir? Yahut biraz daha ileri safhasıyla o şimşeğin çakışı sonrası gelen ve son... devamı...


Baş Yazı...Tevhid’in, İdrakine Sirayet Ettiği Baş Yazı...Tevhid’in, İdrakine Sirayet Ettiği(Muzaffer YALÇIN)
Allah Azîmü’ş-Şân Hazretleri her şeyi bir ölçü içerisinde yaratmıştır. O’nun yaratmış olduğu her varlıkta bunu görmek mümkündür. Mü’minin dünya ve ahiret hayatını imar eden İslâm’ın getirmiş olduğu hükümlerde de bu ölçü ve usûl bütünlüğünü görmekteyiz. İlk vahyin geliş...

ABDULLAH FARÛKÎ EL-MÜCEDDİDÎ (K.S.) VE EHL-İ BEYT’E BAĞLILIĞI ABDULLAH FARÛKÎ EL-MÜCEDDİDÎ (K.S.) VE EHL-İ BEYT’E BAĞLILIĞI(Muhammed MASUM)
Cenâb-ı Hak, kullarını kendi Zât’ına yakın kılmak için bazı vesileler yaratmıştır. Bu vesilelerin en önemli halkalarından birisini de “Ehl-i Beyt-i Rasûl” sevgisi teşkil etmektedir. Zira Ehl-i Beyt’in üstün makamı ile ilgili olarak nazil olan âyetler ve Efendimiz (s.a.v.)...

Hakk Dostuyla Mebrûr Bir Hacc’ın Ölmez Hatırâtı Hakk Dostuyla Mebrûr Bir Hacc’ın Ölmez Hatırâtı(Mehmet YALÇIN)
İbadetlerin yerine getirilmesinde sevgi önemli bir yer tutmaktadır. Sevgiyle candan yapılan ibadetler, insana; huşûyu, huzuru, sükûnu ve her şeyden önemlisi Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazandırması açısından büyük önem arz eder. İbadetler bedenen ve mal ile yapılan ibadetler diye sınıflandırılı...

Kur'an'ın Gölgesinde...Velilerin  Evsafı…. Kur'an'ın Gölgesinde...Velilerin Evsafı….(Eyüp ÖZBERK )
اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَ&...

Gülizâr-ı Ehâdîs…Allah'ın Veli Kulları… Gülizâr-ı Ehâdîs…Allah'ın Veli Kulları…(Mehmet Ali DEVRİM)
ALLAH’IN VELİ KULLARI عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ا...

Şiir...Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s) Şiir...Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s)(Abdurrahman DEMİR)
Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s) Başında sarığı, sürmeli gözü Zikir ile geçer, gece gündüzü Yolunun esası, İslâm’ın özü Abdullah Fârukî el-Müceddidî Abdullah Fârukî el-Müceddidî Şeriattır yolu, hem tevhîdîdir Alıştırdı bize, farzı sünneti Abdullah Fârukî el-Müceddidî Cemaat ...

Tâlib’in Seyr Hâllerinde Tâlib’in Seyr Hâllerinde(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Bismillâhirrahmânirrahîm. İnşallah bugün bir sohbet yapıp sonra da Cenâb-ı Hakk’ı zikredeceğiz. Ondan sonra gideceğiz. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin hayatını iki dönemde inceleyebiliriz: Mekke dönemi ve Medine dönemi… Burayı iyi dinleyin yalnız! Mekke döneminde çok sıkıntılı bir...

Selef-i Sâlihîn’in Yolunda..BİR ÂLİM-İ RABBÂNİ Selef-i Sâlihîn’in Yolunda..BİR ÂLİM-İ RABBÂNİ(Seyfullah KILINÇ)
Cenâb-ı Hakk’a şanına yaraşır hamd ve Habîb’ine, Cenâb-ı Hakk’ın rızasını celbedecek salât ve selâmların en yücesi olsun. Ehl-i Sünnet çizgisinde bulunan her müslümanın, âlimi ve ümmisi ile takip edeceği yol “selef-i salîhin” istikameti üzerine olmaktır. Bu çizgi üz...

Abdullah Fârukî el-Müceddidî’nin (k.s.)...SÜNNET’E İMTİSALİ Abdullah Fârukî el-Müceddidî’nin (k.s.)...SÜNNET’E İMTİSALİ(Mustafa ULUM)
Abdullah Farukî hazretlerini yakından tanıma fırsatı bulan insanlar kahir ekseriyet ile onun hakkında şu iki kanaate ve hayranlığa sahip olurlardı. Bunlardan birisi, Onu görünce sanki ceddi Hz. Ömer (r.a.)’i görmüş gibi olmak; ikincisi de Kitapların tozlu sayfalarında inzivaya çekilmiş Ash...

Abdullah Fârûkî el-Müceddidî (k.s.) ve HİZMET ANLAYIŞI Abdullah Fârûkî el-Müceddidî (k.s.) ve HİZMET ANLAYIŞI(Mehmet ÖZ)
Abdullah Farukî el-Müceediddî hazretleri 11 Aralık 1999’da 63 yaşında ve hayatını adadığı İslâm yoluna hizmet uğrunda hayata gözlerini yuman mümtaz bir insan, bir mürşid-i kâmildir. Ehlince maruf olduğu üzere mürşid-i kâmiller “Bütün hâl ve işlerinin muradını Allah’ın üzerine ...

FARUK SULTANIM!... FARUK SULTANIM!...(Cafer CEYLAN)
Her gönle verilmez Hakk ile ülfet Bu nimeti bulana en büyük devlet Âşkın ile yanan gönül mübarek Faruk Sultanım benim canım Efendi’m Dergâhına gelen hep şifa bulur Mevlâ’m dualarını kabul buyurur Gönülden geçenler hakikât olur Faruk Sultanım benim canım Efendi’m Kadir...

Hikem-i Fârukiyye’den Seçmeler… Hikem-i Fârukiyye’den Seçmeler…(Özlenen Rehber)
“Ey sâlik! Cenâb-ı Hakk’ın rızası, Âlemlerin Fahri Hazreti Muhammed (s.a.v.)’e itaattir. Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) sünnetlerine muhalif davranma ki Hazreti Allah’ın (c.c.) gazabına müstahak olmayasın.” “Ey mü’min! Cenâb-ı Hakk’ın emirl...

Abdullah Fârukî el-Müceddidî’nin (k.s)...HAKKI ÖĞRETME GAYRETİ ÜZERİNE Abdullah Fârukî el-Müceddidî’nin (k.s)...HAKKI ÖĞRETME GAYRETİ ÜZERİNE(Recep Faruk KARABAL)
Abdullah Fârukî el-Müceddidî Hocaefendi’den ayrılışımızın dokuzuncu sene-i devriyesindeyiz. Nimetlerin kıymeti kaybedilince daha iyi anlaşılır ya, Hocaefendi hazretlerinin de kıymeti, her geçen gün kendisini tanımış olan herkesçe çok daha fazla idrak edilmektedir. Bizim bu çalışmamızdaki çab...

Abdullah Fârukî el-Müceddidî’den (k.s.) Tavsiyeler… Abdullah Fârukî el-Müceddidî’den (k.s.) Tavsiyeler…(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Cenâb-ı Fahr-i Âlem (a.s.) buyurmuş ki: “(Âhir zamanda), fitnelerin zuhur edeceği zamanda, (unutulan) sünnetlerimden bir tanesini ihyâ ederse, yaşar ve yayarsa Allah Azîmu’ş-Şân ona yüz şehit sevabı verir.” (Tam metin için bkz. el-Hâtib et-Tibrîzî, Mişkâtu'l-Mesâbih, İman, c. 1, ...

Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.) ile MISIR HÂTIRÂTI Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.) ile MISIR HÂTIRÂTI(Mustafa Yavuz)
1997 nisan ayında Mısır’dan Türkiye’ye geldiğimde Efendim’in yanına uğramıştım. Bana dönüşte Mısır’a beraber gideceğimizi söylemişti. Bu, uzun yıllar Efendi hazretlerinden ayrı kalan birine verilebilecek en güzel müjdelerden biri idi. İzin dönüşünde Eylül’de Gaziantep...

Şiir...TECELLİ-İ RAHMÂN’IN MEKÂNI Şiir...TECELLİ-İ RAHMÂN’IN MEKÂNI(Mücahit HAŞİM)
"Fârûkî"dir Hakk katında yâd-ı cemîli Fahr-i Kâinatın öz oğludur Üveysî Fenâfiş-şeyhidir nûr-i Murtezâ Ali Tecellî-i Rahmân'ın mekânı Efendim Kabz u bast hâli, cemâl celâl esintisi Bir yanı Sıddîkî, diğer yanı Fârûkî Bu yolun hem Osmân'ıdır hem de Ali'si Tecellî-i Rahmân'ın mekânı Efend...

Spotlar… Spotlar…(Özlenen Rehber)
02 - Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s) ve Ehl-i Beyt’e Bağlılığı - Muhammed Masum Cenâb-ı Hakk cennetin dört köşesinin bir köşesini Hz. Fâtıma (r.anhâ), bir köşesini Hz. Ali (r.a.), bir köşesini Hz. Hasan (r.a.) ve bir köşesini de Hz. Hüseyin (r.a.)‘in nurları ile süslemiştir. Du...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 261 Toplam : 1959040                   Moderatör : Erol ŞEN |