Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Abdulkadir Geylani Hz. BaşYazı...

Abdulkadir Geylani Hz. / ÖzlenenRehber

B. Kâdiriye Yolunun Coğrafi Yayılışı Abdü’l-Kâdir Geylani, Bağdat’ta aldığı eğitim den sonra bir süre riyazet ile meşgul olmuş o sıralarda Şey Ahmet Debbas ile sohbet ederek kendisine ahz-ı tarikat etmiştir. Abdü’l-Kâdir Geylânî Hazretleri bu sıralarda İbn’l-Esir zaman... devamı...


AHLAK AHLAK(İsa AVCI)
Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Cenabı hakkın “habibim sen ne yüce bir ahlak üzeresin”1 buyurduğu Resulün ümmetiyiz. Bütün beşerin ahlakça en güzeli olan bir Resulün ümmetiyiz. Ahlakiliği hiç kalmamış bir topluma gelerek, onları zirvelere ulaştıran, ...

AHLÂK-I  HAMİDİYE’DE MERHAMET AHLÂK-I HAMİDİYE’DE MERHAMET(İsmail TANIŞ)
Cenabı hak kendisine ibadet etmeleri için insanları yeryüzüne göndermiştir. İnsanlar yeryüzünde değişik topluluklara bölünüp farklı dinler kabul etmişler ve bu cihetle de bazı insanları kendileri için önder-örnek kabul etmişler ve seçtikleri insanların yollarını takip etmişlerdir. Biz inanan in...

IMANIN KIYMETI IMANIN KIYMETI(ÖzlenenRehber)
Insan, beden ile ruhtan yaratilmis mukemmel bir varliktir. Ruh ve bedenin de kendi ozelliklerine gore ihtiyaclari vardir. İnsan, bedenini dış tesirlerden korumak icin dayanikli evler insa eder ve hayatini oralarda surdurur, vucudunu soguktan ve sicaktan korumak icin icinde bulundugu mevsimine gor...

EVLİLİĞİN  İLANI VE DEF ÇALINMASI EVLİLİĞİN İLANI VE DEF ÇALINMASI(Mehmet YALÇIN)
“Nikah benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir.”(1) Hayatımızın her alanını düzenlediği gibi, İslam; insan hayatının en önemli safhalarından biri olan nikah merasiminin ve bunu ilan etmenin ölçülerini de biz Müslümanlara bildirmektedir. Allah...

Hz. AİŞE-İ SIDDIKA (R.ANHA) Hz. AİŞE-İ SIDDIKA (R.ANHA)(ÖzlenenRehber)
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Hz.Aişe (r.anha), Ebu Bekir (r.a) efendimiz ve eşi Ümmü Ruma’nın islamiyetle şereflendikten sonra dünyaya gelen, iki çocuğundan biridir. Hz. Aişe (r.anha) cahiliyenin çirkin adetlerinden uzak bir ortamda büyüyordu Ümmu Ruman ona titizlik gösteriyor, ...

SELAM ODUR, SELAM ONDANDIR SELAM ODUR, SELAM ONDANDIR(Esra Hatice Ara)
Bil ki selam Müslümanların sünneti, cennetliklerin selamı, sevgiyi celbeden kini ve öfkeyi gideren bir ifadedir. Hz.Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah (c.c) Adem (a.s.)’ı yaratıp ona ruh üflediğinde Adem (a.s.) aksırdı ve ‘Elhamdülillah’ dedi. Bunun üzerine...

TASAVVUF ve METODU TASAVVUF ve METODU(Muzaffer YALÇIN)
Tasavvufî terbiye ve bu terbiyenin mahiyeti bazı kesimlerce gereği gibi anlaşılamadığından ehli tasavvuf son derece ağır ithamlara maruz bırakılmıştır. Gayesi, nefsin putlarını yıkarak, Tevhid üzere Hz. Allah’a (c.c.) kulluk vazifesini yerine getirmek olan tasavvuf, nebevî bir yol olup, te...

SEVMEK AMA, KİMİ ……………? SEVMEK AMA, KİMİ ……………?(Döndü ERDAL)
Sevmenin adını “Muhabbet” koymuş Allahu Tealâ ….. Ve bunu şöyle dile getirmiş Allah’ın sevgili Rasulü (A.S): “Benim rızam için birbirini sevenlere, benim için bir araya gelenlere, benim için birbirlerini ziyaret edenlere ve benim için birbirlerini (para, vakit) h...

FİNCANIN HİKAYESİ FİNCANIN HİKAYESİ(Süleyman İLHAN)
Hali vakti yerinde olan bir kadın bir gün alışverişe çıktı. Bir dükkanda oldukça güzel ve sanat değeri fazlaca olan bir fincan gördü. O fincanı görürü görmez öyle büyük bir arzuyla ona sahip olmak istedi ve hemen pazarlık yaptı. Ama pazarlığı da öylesine yaptı. Fincana hatırı sayılır bir para öd...

ÜLÜ’L-ERBAB ÜLÜ’L-ERBAB(ÖzlenenRehber)
“Ülü’l-elbab” tamlaması akıl sahipleri, akli selim olanlar, üstün akıl sahipleri olarak dilimize çevrilmiştir. Bu tamlamadaki “elbab” kelimesi bir şeyin özü, hakikatı manasına gelen “lüb” kelimesi çoğuludur. Ceviz, badem gibi yemişlerin içi gibi ifade ...

AHLAK AHLAK(İsa AVCI)
Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Cenabı hakkın “habibim sen ne yüce bir ahlak üzeresin”1 buyurduğu Resulün ümmetiyiz. Bütün beşerin ahlakça en güzeli olan bir Resulün ümmetiyiz. Ahlakili?i hiç kalmamı? bir topluma gelerek, onları zirvelere ula?tıra...

AHLÂK-I  HAMİDİYE’DE MERHAMET AHLÂK-I HAMİDİYE’DE MERHAMET(İsmail TANIŞ)
Cenabı hak kendisine ibadet etmeleri için insanları yeryüzüne göndermiştir. İnsanlar yeryüzünde deği?ik topluluklara bölünüp farklı dinler kabul etmi?ler ve bu cihetle de bazı insanları kendileri için önder-örnek kabul etmi?ler ve seçtikleri insanların yollarını takip etmi?lerdir. Biz inanan in...

IMANIN KIYMETI IMANIN KIYMETI(Abdülcelal EMANET)
Insan, beden ile ruhtan yaratilmis mukemmel bir varliktir. Ruh ve bedenin de kendi ozelliklerine gore ihtiyaclari vardir. İnsan, bedenini dış tesirlerden korumak icin dayanikli evler insa eder ve hayatini oralarda surdurur, vucudunu soguktan ve sicaktan korumak icin icinde bulundugu mevsimine go...

EVLİLİĞİN  İLANI VE DEF ÇALINMASI EVLİLİĞİN İLANI VE DEF ÇALINMASI(Mehmet YALÇIN)
“Nikah benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir.”(1) Hayatımızın her alanını düzenledi?i gibi, İslam; insan hayatının en önemli safhalarından biri olan nikah merasiminin ve bunu ilan etmenin ölçülerini de biz Müslümanlara bildirmektedir. Allah’ı...

Hz. AİŞE-İ SIDDIKA (R.ANHA) Hz. AİŞE-İ SIDDIKA (R.ANHA)(Hatice ULUM)
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Hz.Aişe (r.anha), Ebu Bekir (r.a) efendimiz ve e?i Ümmü Ruma’nın islamiyetle ?ereflendikten sonra dünyaya gelen, iki çocuğundan biridir. Hz. Ai?e (r.anha) cahiliyenin çirkin adetlerinden uzak bir ortamda büyüyordu Ümmu Ruman ona titizlik gösteriyor, itina ile b...

SELAM ODUR, SELAM ONDANDIR SELAM ODUR, SELAM ONDANDIR(Esra Hatice Ara)
Bil ki selam Müslümanların sünneti, cennetliklerin selamı, sevgiyi celbeden kini ve öfkeyi gideren bir ifadedir. Hz.Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmu?tur: “Allah (c.c) Adem (a.s.)’ı yaratıp ona ruh üflediğinde Adem (a.s.) aksırdı ve ‘Elhamdülillah’ dedi. Bunun üzerine...

SEVMEK AMA, KİMİ ……………? SEVMEK AMA, KİMİ ……………?(Döndü ERDAL)
Sevmenin adını “Muhabbet” koymuş Allahu Tealâ ….. Ve bunu ?öyle dile getirmi? Allah’ın sevgili Rasulü (A.S): “Benim rızam için birbirini sevenlere, benim için bir araya gelenlere, benim için birbirlerini ziyaret edenlere ve benim için birbirlerini (para, vakit) harcay...

FİNCANIN HİKAYESİ FİNCANIN HİKAYESİ(Süleyman İLHAN)
Hali vakti yerinde olan bir kadın bir gün alışveri?e çıktı. Bir dükkanda oldukça güzel ve sanat değeri fazlaca olan bir fincan gördü. O fincanı görürü görmez öyle büyük bir arzuyla ona sahip olmak istedi ve hemen pazarlık yaptı. Ama pazarlı?ı da öylesine yaptı. Fincana hatırı sayılır bir para öd...

ÜLÜ’L-ERBAB ÜLÜ’L-ERBAB(MUZAFFER ACAR)
“Ülü’l-elbab” tamlaması akıl sahipleri, akli selim olanlar, üstün akıl sahipleri olarak dilimize çevrilmiştir. Bu tamlamadaki “elbab” kelimesi bir ?eyin özü, hakikatı manasına gelen “lüb” kelimesi çoğuludur. Ceviz, badem gibi yemi?lerin içi gibi ifade eden...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 80 Toplam : 1959223                   Moderatör : Erol ŞEN |