Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Başyazı ..Sadrın Kur'an ve Sünnette Sükun  Bulması, BaşYazı...

Başyazı ..Sadrın Kur'an ve Sünnette Sükun Bulması, / Muzaffer YALÇIN

* Bu sohbet, Muzaffer Yalçın Hocaefendinin muhtelif zamanlarda yapmış olduğu sohbetlerden derlenmiştir.”
Özlenen Rehber
Bismillahirrahmanirrahim…
Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar, O güzeller güzeli Peygamber Efendimize, Âline, Ashâbına, Ehl-i Beytine de salât ve selamların en güzeli olsun.

devamı...


Sizler İçin Seçtiklerimiz... Sizler İçin Seçtiklerimiz...(Abdulcelal EMANET (Editör))
“Onların ne etleri ve ne kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (Allah'a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.” (Kur’ân-ı Kerim, 22/37)
Cenâb-ı Hakk’ı ta'zîm, şükür, fedâkarlık ve mânevî yakınlaşma gibi manaları kapsayan Kurban Bayramı’na ve Hacc’ın bu yılki îfâ günlerine sayılı günler kaldı.

Hac’daki İçtimai Boyut ve Efendimiz (s.a.v.)’in Haccı Hac’daki İçtimai Boyut ve Efendimiz (s.a.v.)’in Haccı(Mustafa ŞENTÜRK)
Hac sözlükte; "Yönelmek, ziyaret et¬mek, kastetmek" anlamlarına gel¬mektedir. Istılahta ise; "Belirli zaman içerisinde Ara¬fat'ta vakfe yapmak, Kâbe'yi ve etrafındaki yerleri usulüne göre ziyaret etmek ve bura¬larda yapılması gereken diğer görevleri yeri¬ne getirmek" demektir. Hac hicretin dokuzuncu yılında farz kılınmıştır. Farz oluşu Kur’ân-ı Kerim’de: “Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.” (Âl-i İmran sûresi, 3/97) âyeti, Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin, "İslâm beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şahâdet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kâbe'yi haccetmek, Ramazan orucu tutmak" (Buhârî, İman 1; Müslim, İman 22) hadis-i şerifi ve icma ile sabittir.

Hususiyetleriyle  Mescid-i  Nebevi... Hususiyetleriyle Mescid-i Nebevi...(Namık Güzel)
HÜCRE-İ SAADET
Mescid-i Nebevî inşa edilirken güney doğu kısmına Peygamber Efendimiz için 2 oda yapıldı. Bunlardan biri Hz. Âişe'nin odasıydı, peygamberimiz son günlerini burada geçirdi, burada ruhunu teslim etti ve buraya defnedildi. Hz. Âişe anemimizin odası bundan sonra Hücre-i Saadet olarak anılmaya başlandı.

Sizden Gelenler...Harameyne Yolculuk ..ŞİİR Sizden Gelenler...Harameyne Yolculuk ..ŞİİR(AYŞENUR AYDINLI)
Günler öncesinden başlayan tatlı bir heyecan,
Hani içi içine sığmaz ya insanın, öyle işte… Kolay mı?
Rasûle kavuşacak olmanın sevincini taşımak gönülde?
Havaalanına gitmeye saatler kala vakit geçmez olur,
Sanki zaman durmuştur.

Kur'an'ın Gölgesinde...İlahi Emir Karşısında Aklın Konumu, Kur'an'ın Gölgesinde...İlahi Emir Karşısında Aklın Konumu,(Eyüp ÖZBERK )
قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَۜ قَالَ اَنَا۬ خَيْرٌ مِنْهُۚ خَلَقْتَن۪ي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ ط۪ينٍ ﴿﴾
“(Allah): ‘Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten ne men etti?’ buyurdu. (İblis): ‘Ben ondan hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın.’ dedi.”
(el-A’râf, 7/12)

Rahle-i  Edeb..Kurbanın Sünnetleri, Rahle-i Edeb..Kurbanın Sünnetleri,(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Kurban, biz Müslümanlar için vâcib olan hem de malla yapılan bir ibâdettir. Kurban keserken başkalarından utanıldığı için veya çoluk-çocuk et yesin niyetiyle değil, sırf Allah rızâsı için kesilmelidir.
Kurban kesmek için de vakitlerin en fazîletlisini seçmelidir. Bu en fazîletli vakit ise; Kurban Bayramı günlerinin ilkidir; bayram namazı kılındıktan sonra kesilir.

Fıkhın Aydınlığında...Hacının Kurban Kesmesi, Fıkhın Aydınlığında...Hacının Kurban Kesmesi,(Seyfullah KILINÇ)
Soru:
Hac yapan kişiye hac kurbanının haricinde, kurban bayramından dolayı kurban kesmesi gerekir mi?

Adanmak Yada İsmail'ce Kurban Kurban Olabilmek, Adanmak Yada İsmail'ce Kurban Kurban Olabilmek,(Tahir Türkmen)
Eğer âşık isen yâre
Sakın aldanma ağyare
Düş İbrahim gibi nâre
Bu gülşende yanar olmaz..
Gönlündeki sevdası İbrahim’ce olanın, yüreği kocaman olur. İnsan İbrahimî bir aşka talip olursa, aşkının ateşi Nemrutların yaktığı ateşi söndürür, bunda kimsenin kuşkusu olmasın.

Kitabiyat.. Kitabiyat..(Abdurrahman ÇALIŞKAN)
Kıymetli okurlar! Geçen sayımızda ilk bölümünü yayınladığımız, Hz. Pîr Abdülkâdir Geylânî (k.s.) hazretlerinin telifâtı ve hakkında yapılan çalışmalara dair makalemizin ikinci bölümü yedi başlık altında toplanmıştır.

Bayramsa Bayramınız Mübarek Olsun... Bayramsa Bayramınız Mübarek Olsun...(Sema Betül ŞENTÜRK)
Bayramlar neşe ve sürür günleridir. Bayramlar Allah’a kulluk şuurunda olanlar için zikir ve ihsan ile geçirilmesi gereken müstesna zaman dilimleridir. Bayramlar Allah'ı bir, Peygamberi bir, Kitabı bir, aynı kıbleye yönelen, aynı esaslara inanma nimetini yüreklerinde bulup, aynı heyecanı taşıyan Müslümanların dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar sevinçlerini mutluluklarını paylaştığı mukaddes günlerdir. Bayramlar müminler olarak bizlerin birlik ve beraberlik şuuruna ermemizin gerektiği kutlu mevsimlerdir. Bayramlar müslümanların arasının açılmasına ve toplumda birlik ruhunun zayıflamasına sebep olan kin, nefret, haset ve düşmanlık duygularının kalplerimizden sökülüp atıldığı bunların yerine sevginin, kardeşlik ve birlik duygularının yerleştiği, dargınlıkların öfke ve husumetlerin sona erdiği ulvi anlardır.

Peygamber Efendimizin  (s.a.v) Dilinden Dualar... Peygamber Efendimizin (s.a.v) Dilinden Dualar...(Seyfullah KILINÇ)
اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ،
وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ.
Abdullah b. Ömer (r.anhuma)’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v.)’in duasından biri şöyle idi:
Allah’ım! Nimetinin zevalinden, (verdiğin) afiyetinin değişmesinden, azabının ansızın gelip çatmasından ve gazabına (sebep olacak) bütün (şeylerden) San’a sığınırım. (Müslim, Rikâk)

Gelişen Dünya..Yazılım ve Donanım Hataları. Mavi Ekran-III- Gelişen Dünya..Yazılım ve Donanım Hataları. Mavi Ekran-III-(Erol ŞEN (Moderatör))
BELİRLİ DURMA HATALARI
Belirli Durma Hataları Şunlardır.
Bazı durma hataları, hatanın nasıl giderilebileceğini belirlemenize yardımcı olacak “DATA_BUS_ERROR” gibi açıklayıcı mesajlar görüntüler. Bu bölümde belirli durma hatalarında aldığınız mesajın türüne göre sorun giderme işleminin nasıl yapılacağı açıklanmaktadır.

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |