Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Fıkıh Köşesi

Kıymetli okurlarımızın dikkatine!

Bizlere yöneltmiş olduğunuz her bir soru, tarafımızdan itina ile incelenip değerlendirmeye alınmaktadır. Sorularınızı, aslî kaynaklara müracaat ederek tabiîn ve müçtehit imamların usulü üzere cevaplandırmaya gayret etmekteyiz. Bu ise bir hayli zaman almaktadır. Dolayısıyla sorularınızın cevaplandırılmasındaki gecikme, ilgi ve alakasızlık sebebiyle değil; sizlere detaylı, sahih ve kesin bilgiler sunmak içindir. Verilen her bir cevap ve fetva, bu işin dünya ve âhiretteki büyük vebali düşünülerek verilmektedir. Cevaplanacak konular, sadece sorulan sorular çerçevesinde değil, daha geniş kapsamlı ele alınmaktadır ki, aynı mevzuda akla gelebilecek diğer sorular da aydınlatılmış olsun.
Kıymetli okurlarımızdan ricamız; sorularınızı bizlere yöneltmeden önce, soracakları konunun daha önce sitemizde cevaplanıp cevaplanmadığına bakmalarıdır.Aksi halde mükerrer sorulardan dolayı yığılma olacaktır bu da zaman kaybına sebep olacaktır...
Kıymetli okurlarımız! Sizlerden gelen sorularda aşırı bir yığılma olduğundan geçici bir süre bu bölüm kapanmıştır. En kısa zamanda tekrar hizmetinizde olacaktır.

İlgi ve anlayışınızdan dolayı teşekkür ederiz!Kıymetli okurlarımız! Çok yakında farklı bir tasarımla karşınızda olacağız inşaallah!..

" www.rehberdergisi.com "site yönetimi "


Önceden Sorulmuş Sorular

Soru   :
süt bankası hakkında fıkhi görüşleriniz nelerdir?

...10 Cevap için tıklayınSoru   : Sünnetin tarifi nedir? Sünnet kaç kısımdır? Sünnet-i Hüdâ’yı terk etmenin hükmü nedir? Sünnet-i Zevâid’i terk etmenin hükmü nedir? “Sünnet-i Zevâid âdetler kabilindendir” sözünün manası nedir? Sünneti terk etmekten murad nedir? Sünnet-i Müekkede ve Sünnet-i Gayr-i Müekkede ne demektir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Mehdi (a.s)’ın İsmi, Nesebi, Doğumu, Ona Biat Edilmesi ve Hicret Yerleri Nerelerdir?
Mehdi (a.s)’ın Hilyesi ve Zuhur Yaşı Nedir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Evliyâyı Kirâma yakınlaşmak (tekarrub) maksadı ile onların türbelerine para, mum ve zeytinyağı gibi şeyler götürmenin hükmü nedir? Bir kimse bir türbeye gidip, “Ey Seyyidim/Efendim filân! Eğer kaybettiğim şey elime geçerse veya hastam düzelirse yahut ihtiyacım görülürse, sana şu kadar altın veya gümüş yahut yiyecek veya mum veya zeytinyağı adadım” derse hükmü ne olur? Bir kimse bir türbeye gidip, “Allah’ım! Eğer hastama şifa verirsen veya kaybettiğim şeyi bana iade edersen yahut hacetimi giderirsen, Seyyide Nefîse türbesinin veya İmam Şafii türbesinin yahut İmam Leys türbesinin kapılarında bekleyen fakirlere yiyecek vermeyi veya bunların mescitlerine hasır veya yakmak için zeytinyağı satın almayı yahut mescitlerinin hizmetlerinde bulunan kayyımlara para vermeyi nezrettim” derse hükmü ne olur ve bu adak malını kimlere vermek caizdir? Mahlûka yapılan nezir mun’akid olur mu, böyle bir adağı yerine getirmek gerekir mi? İmam Muhammed’in, “bütün avam takımı benim kölelerim olsaydı, onları âzad eder ve velâ hakkımı da ıskat ederdim” sözünden maksat nedir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Vitir Namazı Hakkında Bilgi Verebilirmisiniz Kaç Rekattır, Nasıl Kılınır?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Sünnet ve Nafile Namazlar Nelerdir Açıklarmısınız?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Namazın edeplerini açıklarmısınız?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Namazın vaciplerini açıklarmısınız?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Namazın sahih olması için mutlaka olması gereken şartları açıklarmısınız?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :  namazın sünnetlerini açıklayınız?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :  namazın farzlarını açıklayınız?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : tahrim (tekbirinden) selâm (verinceye)  başından sonuna kadar namazın kılınış şeklini açıklayınız?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : erkek ile kadının namazı arasındaki farkı açıklarmısınız?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : (Tercî’); iki şehadet (Eşhedü enlê ilêhe illallâh ve Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah)’ı (ikişer defa söyleyip, birinciyi söylerken) sesini alçaltması, sonra dönüp (ikinciyi söylerken de iki şehadeti sesini) yükselterek (söylemesidir).
(Tercî’ yapmak) Şafilere göre, meşru ve sünnettir.
İbn-i Mâce, Ezân, 3, 710
(Bu hususta) şöyle dediler: Cünüp (iken) ezan okuyanın ezanı iade olunur, (cünüp iken kamet getirenin) kameti iade olunmaz. “el-Hidâye”’de de böyledir.”el-Mücteb┒da olduğu gibi en sahih olan budur. Çünkü (ezanın) tekrarı, tıpkı Cuma ezanında olduğu gibi meşrudur. Kametin tekrarı böyle değildir, zira (tekrarı) gayri meşrudur. Bu (meseleden), abdestsiz kimsenin kametinin iade edilmeyeceği evleviyetle anlaşılır. “El-Bahru’r-Râik”’ten alınmıştır.
Bu Soru Cevap BekliyorSoru   :  fukahâlar kitaplarına niçin tahâret (temizlik) hükümleri ile başlıyorlar?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Eğitim-Öğretim Hakkında Bilgi Verirmisiniz..
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Vehhabilik -II-
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Namaz Vakitleri Hakkında Bilgi Verirmisiniz?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Namaz Kitabı Hakkında Bilgi Verirmisiniz?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Özür Sahibinin Hükmü Nedir Hakkında Bilgi Verirmisiniz?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Necasetler ve Necasetlerin Temizliği Hakkında Bilgi Verirmisiniz?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : İstinca Nedir Açıklarmısınız?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : İstihaze Hakkında Bilgi Verirmisiniz?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Teyemmüm Hakkında Bilgi Verirmisiniz?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Nifas Hakkında Bilgi Verirmisiniz?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Meshler ve Sargı Üzerine Meshetmek Hakkında Bilgi Verirmisiniz?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Hayız, Nifas ve İstihaze Namazı Hakkında Bilgi Verirmisiniz?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Kuyuların Temizliği hakında Bilgi Verirmisiniz?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Artıklarla İlgili Meseleler Hakkında Bilgi Verirmisiniz?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Vehhabilik Hakkında Bilgi Verirmisiniz?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Sular Hakkında Bilgi Verirmisiniz?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Borç-Faiz İlişkisini açıklarmısınız?
...10 Cevap için tıklayın ...10 Cevap için tıklayın ...10 Cevap için tıklayınSoru   :

soru: 1- büyük hades ( büyük abdestsizlik) ne zaman vuku bulur? gusül hangi durumda farz olur? 


soru: 2- mezî veya vedî gelmesiyle gusül gerekir mi?

...10 Cevap için tıklayın ...10 Cevap için tıklayın ...10 Cevap için tıklayınSoru   : Erkek veya kadın, küçük hades’ten (abdestsizlikten) abdest alarak temizlendikten sonra bu temizlik (abdestlilik hali) ne zaman son bulur?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : abdestin sünnetleri nelerdir.
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Her iki (büyük ve küçük) hades ile ilgili hükümleri açıklayınız?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : abdest hakkında bilgi verebilirmisiniz tşk saygılar
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Mesih anlayışı üzerine açıklama yaparmısınız..
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Yahudilikte İman /İnanç Esasları nelerdir.
...10 Cevap için tıklayınSoru   : Malumdur günümüzde mevcut olan gazlı içecekler tüketilmektedir. Bunların fıkıh yönünden sakıncaları varmıdır aydınlatırsanız memnun oluruz. Şimdiden çok teşekkürler, Allah razı olsun…
...10 Cevap için tıklayın ...10 Cevap için tıklayınSoru   :
1- dâr-ı adl, dâr-ı bağy, dâr-ı eman, dâr-ı harb, dâr-ı İslâm, dâr-ı ridde, dâr-i zimmet, dâr-ı sulh ne demektir?

2- müslüman olmayan bir ülkeye pasaportla giren bir müslüman, oradaki gayri müslimlerin mallarına, canlarına dokunabilir mi?
 3- müslüman olmayan bir ülkeye pasaportla giren bir müslüman, oradaki gayri müslimlerin mallarını izinsiz alarak kendi ülkesine getirebilir mi?

4- müslüman olmayan bir ülkeye pasaportla giren bir müslüman, oradaki gayri müslimlerin mallarını gasp edebilir mi?

5- müslüman olmayan bir ülkeye pasaportla giren bir müslüman oradaki gayri müslimlerle faiz, kumar veya fasit akitler yoluyla muamelelerde bulunabilir mi? (almanya, İngiltere, fransa ve amerika gibi ülkelerde faizli muamelelerde bulunmak caiz midir?)

6- dar-ı harpte faiz ve kumar türü muamelelerin caiz olması için müslümanın kazanması şart mıdır?

7- dar-ı harpte İslâm’ı kabul etmiş, fakat henüz müslüman ülkesine hicret etmemiş o ülkenin vatandaşı olan kimse ile bir müslümanın faizli muamelede bulunması caiz midir?

8- müslüman bir ülkeye pasaportla giren gayri müslim bir kimsenin malını, müslüman bir kimse faiz, kumar veya fasit akitler yoluyla alabilir mi?
 9- bir İslâm memleketi ne zaman dar-ı harb olur?

10- dar-ı harb olan bir ülke dar-ı İslâm olur mu?

11- bir şehrin başındaki vali kâfir, müslümanlar da azınlık da olursa cuma ve bayram namazı kılınır mı? kâfir idareciye itaat edilir mi?
...10 Cevap için tıklayın ...10 Cevap için tıklayınSoru   : “leasing” yani finansal kiralama nedir? finansal kiralama (leasing) dinen caiz midir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
arkadaşlar arasında bir grup oluşturarak tasarruf amaçlı dolar, altın, euro veya türk lirası üzerine gün yapıyoruz. gruptaki her bir arkadaş, mesela; her aybaşında bir altın getiriyor. sonra kura çekerek bir isim belirliyoruz. kurada kimin ismi çıkarsa toplanan altınları o kimseye veriyoruz. böylece her ay bir kişi, kuradaki duruma göre sırayla altınları almış oluyor. hiç birimiz fazla veya eksik bir şey almıyor. böyle altın vs. günleri yapmak caiz midir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
tabiîî yolla çocuk elde edememe durumunda başvurulan suni yöntemler nedir? suni yolla iç döllenme ve hükmü nedir? suni yolla dış döllenme (tüp bebek) ve hükmü nedir?

...10 Cevap için tıklayınSoru   :
- sünnet kaç kısımdır?
- sünnet-i hüdâ’yı terk etmenin hükmü nedir?
- sünnet-i zevâid’i terk etmenin hükmü nedir?
- sünnet-i zevâid adetler kabilindendir, sözünün manası nedir?
- sünneti terk etmekten murat nedir? israrla sünneti terk edenin hükmü nedir?
- sünneti hafife alıp işlemeyenin hükmü nedir? hafife almaktan maksat nedir?
- ehl-i sünnet âlimlerinin, sünnetle alakalı birçok hususu izahları ve bir takım şüpheleri izaleleri.

...10 Cevap için tıklayınSoru   :
bir kimse arkadaşından borç istese, arkadaşı da ona;
- “borç veremem; ama eğer dilersen piyasa değeri 10 bin lira olan şu arabamı sana 12 bin liraya bir yıl sonra vermek üzere satayım. sen de gidip pazarda bunu 10 bin liraya peşin olarak satarsın, işini görürsün, bana da bir yıl sonra 12 bin lira olarak borcunu ödersin.” derse böyle bir borç verme caiz midir?
veya;
- “borç veremem; ama eğer dilersen piyasa değeri 10 bin lira olan şu arabamı sana 12 bin liraya bir yıl sonra vermek üzere satayım.” der ve daha sonra sattığı arabayı borç isteyen kişiden 10 bin liraya tekrar geri alırsa caiz midir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
1- bir kimse, borcuna karşılık olarak evini 50 bin liraya alacaklısına satsa ve alış-veriş bittikten sonrada sattığı o kimseye “ben 1 yıl sonra borcumu sana geri getireceğim, parayı getirdiğim zaman sen de bana evimi geri vereceksin!” dese ve bunun üzerine anlaşırlarsa hüküm ne olur?
2- bir kimse, arkadaşından borç istese, o da “bana şu evini satman karşılığında sana borç veririm” dese ve borç isteyen kimse de evini ona sattıktan sonra; “sana evimi sattım; ama ne zaman borcumu sana geri ödersem o vakit evimi bana geri iade edersin!” dese ve bunun üzerine anlaşsalar hüküm ne olur?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
saçlarım döküldüğü için saç ektirmek istiyorum fıkhen caizmidir...
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
arkadaşımdan borç olarak aldığım 2005 yılına ait çeyrek altınları 2008 yılında ödemek istiyorum. yalnız 2005 yılında basılmış çeyrek altınla 2008 yılında basılmış çeyrek altının arasında fiyat farkı vardır. fiyat farkından doğan bu fazlalık faiz olur mu?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
hava parası nedir? hava parası kimler arasında ve nasıl cereyan eder? hava parasını hangi durumlarda almak caizdir? hava parasının alınmasının caiz olması için bulunması gereken şartlar nelerdir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
ölü bir kimseden hayatta olan bir kimseye organ nakli yyapılmasının hükmü nedir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
canlı bir kimsenin bir uzvunu yine aynı kimsenin vücudunun başka bir yerine nakletmek caiz midir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
canlı bir İnsandan diğer canlı bir İnsana hibe yoluyla organ nakli caiz midir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
kurban kesmek kime vaciptir? fıtır sadakası veya kurban vacip olan bir kimsede aranan zenginlik şartları nelerdir? temel ihtiyaçlar nelerdir? zekâtı vacip kılan mal ile kurbanı vacip kılan mal arasındaki fark nelerdir? zekât vacip olmayan, fakat fıtır sadakası veya kurban vacip olan kimse başkasından zekât alabilir mi? kirada gayrı menkulü olan kimseye fıtır sadakası ve kurban gerekir mi? bir yıl boyunca fakir olan, lakin kurban bayramında zengin olan kişiye kurban gerekir mi? pahalı ve birçok elbiseleri olan kimsenin durumu nedir? kadının aldığı mehirin durumu nedir? bir kimsenin ortağının elinde parası olup, fakat yanında malı veya parası olmasa durumu ne olur? ailede yalızca bir kişinin kurban kesmesi yeterli midir? bir kimsenin malı olup da, borcu malından fazla olursa kurban gerekir mi? kurban bayramının birinci günü malı olmayıp üçüncü günü parası olursa kurban gerekir mi? nisap miktarı malı olmayıp, fakat kışlık ve yazlık evi olan kimseye evi veya eşyaları sebebiyle kurban gerekir mi?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
hocam ben 40 yaşında mide ağrısı ve migrenden dolayı hiç oruç tutamıyorum. bunun için her yıl parasını vermem mi gerekiyor? ne kadar vermem lazım? eğer verirsem kocası ölmüş amcamın kızına verebilir miyim? cevaplandırırsanız çok sevinirim.
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
el ile istimna caiz midir? İstimna eden kişi bunu terk etmek için ne yapmalıdır? kadınların durumu nedir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
erkekler sürme çekebilir mi?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
dövme nedir? nasıl yapılır? dövme yapmanın veya yaptırmanın hükmü nedir? dövme yapma veya yaptırma ne zaman caiz olur? dövme ile abdest veya gusül caiz olur mu? dövmeyi gidermek lazım mıdır? dövme yaparak elde edilen kazanç helal midir? konuyla ilgili âyet veya hadis var mıdır?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
kim kime selem vermez


...10 Cevap için tıklayınSoru   :
baş örtüsü hakkında bilgi verirmisiniz
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
zevk suyu gusul gerektırırmı
...10 Cevap için tıklayınSoru   : İnsan çok seviği bi evliyanın resmini evinin duvarına asabilirmi bunda bi sakınca varmıdır veya evinin duvarlarına ailesinden sevdiklerinden birinin resmini asmasında sakınca varmıdır
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
güneş enerjisi ile ısıtılan suyla gusül alınabilir mi ?

alınmazsa neden alınmaz ?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : 30 yaşlarında, eşi vefat etmiş, çocukları olan ve geçim sıkıntısı çeken bir bayan; 60 yaşlarında, yalnız başına yaşayan, felçli ve bakıma muhtaç olan kayınbabasıyla bir evde yalnız kalıp, hizmet ve bakımını yapabilir mi?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : bir kimse oruçlu iken orucunu bozsa veya eşiyle cima yapsa, sonra acil bir telefonla 90 km uzağa gitmesi gerekse hükmü ne olur? geceden yolculuğa ve oruca niyet edilse veya edilmese, sonra bir şey yenip içilse hükmü nedir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   : kimler oturarak namaz kılabilir? namazın bir kısmında kendi başına veya bir kişinin yardımı ile ayakta durabiliyorsa ne yapar? oturmak nasıl olur? yalnız secde yapmaya gücü yetmez ise veya yalnız ayakta durabiliyor, rükû ve secde yapamıyorsa ne yapar? oturarak ima nasıl yapılır? secde için başına bir şey kaldırsa caiz midir? oturarak namaz kılamayan ne yapar? sırtüstü yatamayan ne yapar? yatan kişi kıbleye dönemez ise ne yapar? İma ile namaz kılamayan ne yapar? hastanın yattığı yatak veya elbisesi pis olursa namaz kılması caiz midir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
sakalı kesmenin hükmü nedir?
sakalı bir tutam yani bir kabza veya daha fazla uzatmanın hükmü nedir? sakalı yanlarından almanın hükmü nedir? bir tutamdan az uzatılan sakalın hükmü nedir? erkeğin kaşlarından, yüzünün kıllarından veya kirpiklerinden alması caiz midir? boğazdaki kılları tıraş etmek caiz midir? bıyığın uzunluğunun miktarı ne kadar olmalıdır? bıyığı kısaltmayıp uzun bırakmanın hükmü nedir? bıyık ve sakaldaki beyaz kılları yolmanın hükmü nedir? alt dudaktaki kılları yolmanın hükmü nedir? burundaki kılları yolmanın hükmü nedir? göğüs ve sırttaki kılları yolmanın hükmü nedir? sakalı kesmede zaruret olur mu?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
kredi kartı kullanmanın hükmü ve bu hükmün sebepleri nedir, açıklar mısınız?
pos cihazı kullanmanın hükmü nedir? kredi kartlarından elde edilen puanlar veya zorunlu nemaların kullanılması caiz midir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
elimizdeki buğdayı harman zamanı geri almak üzere versek ve bunu alış-veriş veya borç niyetiyle yapsak her birinin hükmü ne olur? “ribe’n-nesîe” veya “karz” ne demektir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
ailelerinin haberi olmadan bir kadının bir erkekle nikâhlanmaları caiz midir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
cünüplüyken banyo yapmadan herhangi bir şey yapmak, yemek yemek, vs günahmıdır? bir adım bile atıldığında günah mı yazılır?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
İçki yasağı kesin midir, yasak değişebilir mi? İçki ne zaman ve nasıl haram kılınmıştır? İçkinin tedricen haram kılınmasının hikmeti nedir? haram olan maddenin miktarı ve çeşidi nedir? peygamberimiz’in bu husustaki hadisleri var mıdır? İçki bütün kötülüklerin başı mıdır?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
ailevi sıkıntılardan kaynaklanan bir sebepten dolayı yalan yere yemin etmek zorunda kaldım ailemin parçalanmaması ve bozmamak için bunun keffareti nedir acil cevap verirseniz beni rahatlatmış olursunuz..nasıl bir yol izlemem gerekir.şimdiden teşekkürler!..
...10 Cevap için tıklayınSoru   : haram, helal ne demektir? şüphe, ne demektir? şüphenin kaynakları nelerdir? haram mal ile helal mal birbirine karışmış ise ne yapılır, karışma oranları önemli midir? zamanımızdaki haram ve helal mallar birbirine karışmış olup nasıl davranılır? bir pazarda çalıntı vb. haram mallar olduğu bilinirse ne yapılır? bir şey için hem haram hem de helal hükmü verenler varsa ne yapmalıyız? zamanımızda ortaya çıkıp hükmünde ihtilaf edilen meselelerde nasıl hareket etmeliyiz? bir kişinin malına haram karışmış ise onun yemeği yenir mi? bir caddede veya ilde vakıf olan veya gasp edilmiş gayrimenkul varsa ve hangisi olduğu bilinmiyorsa, oradan gayrimenkul satın almak caiz midir? “ müftüler fetva verse de kalbine danış!” hadisini nasıl anlamalıyız?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
İçinde alkol bulunan el kremlerini ellerimize sürüyoruz. kremi elimize sürerken az da olsa giydiğimiz kıyafete bulaşıyor. o kıyafetle namaz kılmak caiz midir? çoğu haram olan bir maddenin, azı da haram ve mutlaka necis midir? aklı gideren bir şey, şüphesiz olarak caiz değildir. o halde sarhoşluk veren bazı maddelere nasıl mubah denebilir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
ehl-i kitap diye kabul ettiğimiz İncil ve tevrat’a tabi olanların kestiği hayvanın eti yenir mi?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
İnsan uzuvlarının alım - satımı caizmidir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
bir kimse kurbanlık için yetiştirdiği veya satın aldığı büyük baş hayvana, kendisinden başka altı kişiyi ortak etse caiz olur mu? İhtilaftan kurtulmak için nasıl davranmalıdır?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
hac yapan kişiye hac kurbanının haricinde, kurban bayramından dolayı kurban kesmesi gerekir mi?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
 ramazan orucunu cinsî münasebet yoluyla bozmuş karı-kocanın keffaret orucu tutması lazım mıdır? keffaret orucunun hükmü nedir? keffaret orucunun delili nedir? tabiî yolların haricinde ramazan’da münasebette bulunur da meni gelirse veya unutarak cima ederse ne gerekir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
vücuttaki hangi kıllar ne zaman temizlenir? kıl dökücü kremler, otlar vb. şeylerle temizlik yapılabilir mi? bu temizlik için en efdâl zaman hangisidir? temizliğe hangi taraftan başlanılır? cünüp iken tıraş olunur mu? vücut temizliği için belirli bir müddet aralığı var mıdır? bu sürede temizlik yapılmaz ise hükmü nedir? vücuttaki kılları temizleme hususunda kadın erkek ayrımı var mıdır? makattaki (dübürdeki) kılları izale etmenin hükmü nedir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
niyet namazın şartlarından mıdır? niyet nedir? sadece bilmek yeterli midir, yoksa bilinen şeyi kastetmek mi lazımdır? kalbî niyet hususundaki ölçü nedir? kılacağı namazı bilmek yeterli midir? hangi namazı kılacağını kalbiyle bildiği halde, diliyle başka bir şey söylese ne olur? niyeti kalp ile yapıp dil ile de söylemenin hükmü nedir? kıldığı namazın sünnet, nafile veya farz gibi nevini belirtmek lazım mıdır? kaza namazı çok olan kimse nasıl niyet eder? kişi, ikindi namazı kıldırırken niyeti öğle namazı olarak ederse namazı iade etmek gerekir mi?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
İşyerinin olduğu ortamda ezan sesi duyulmadığı için namazı nasıl kılmalıyım? ezan okumadan kılıyorum? ama namaz vaktini biliyorum, 10 dakika sonra kılıyorum?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
abdest sırasında abdesti bozacak bir durum meydana gelirse abdeste devam etmek mi, yoksa yeniden başlamak gerekiyor?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
kefaret orucu tutarken bilerek bozup akşama kadar yemesek, kaza mı gerekir, yoksa baştan başlamak mı?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
yüzüstü yatmak doğru mudur?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
peruk takmak caiz midir? dövme yaptırmak; kadının yüzünden kıl aldırması, takma kirpik kullanması, güzelleşmek için dişlerini törpületmesi, kaş aldırması, yüzüne estetik cerrahi yaptırması vb. fiiller doğru mudur? bu işleri sanat edinmek caiz midir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
şans oyunları, spor toto-loto, at yarışları, piyango, iddaa, satranç, tombala, tavla, internet kafeler, atari salonları, bilardo salonları, okey, kâğıt oyunları, bilumum spor faaliyetleri, yarışlar, oyun aletleri satmak, haram oyuna çağırmak, oyun oynayanın şahitliği, çocukların oynadığı kumar, kuponla veya çekilişle hediye almak gibi konuların hükmü hakkında bilgi verebilir misiniz? oynayanlarda “alan razı veren razı” gibi bir zihniyet hâkim. bu zihniyete nasıl bir cevap verilebilir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
kocanın kadın üzerindeki hakkı nedir? İslâm’da kadının erkeğe itaatinin boyutlarını nedir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
erkeklerin altın ve gümüş takı ve zinet eşyaları takmalarının hükmü nedir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
göze sürme çekmek doğru mudur? hangi sürmeyi çekmek gerekir? ne zaman ve nasıl çekilir? orucu bozar mı? faydaları var mıdır?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
oruçluyken sarılma, öpme (yanaktan), arkasından sarılma ve vücutların birleşmesinden dolayı gelen mezi orucu bozar mı? gusül gerektirir mi?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
gusül abdesti alırken burna su vermezsek gusül sahih olur mu?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
fıtır sadakası ne zaman verilmelidir? zamanında verilmez ise düşer mi? ramazan’dan sonra verilir mi?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
adetli iken oruç tutulur, namaz kılınır mı? oruç tutulmaz, namaz kılınmaz ise bunun sebebi nedir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
namaza kaç yaşından itibaren başlanmalıdır, namaz kaç yaşından itibaren farz olur? dini sorumluluk yaşı kaçtır?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
dinî emir ve yasaklardan sorumlu olma yaşı kaçtır? günahlar, ne zaman başlar? kaç yaşında örtünüp, kapanmalıyız?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
benim ablam evli ve kocası pazarda çalışıyor. eniştemin bize borcu var, ama veremiyor. babam da kuyumcu ve “ben zekâtımı kızıma vereyim, o da bana tekrar versin, borcundan düşeyim!” diyor. böyle yapmamız caiz midir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
teravih namazının vakti ne zamandır? akşam namazını müteakip de kılınabilir
mi? vitir namazından önce veya sonra kılınabilir mi?
...10 Cevap için tıklayın ...10 Cevap için tıklayınSoru   :
gece eşimle beraber oldum ve uyudum. sahura da kalkamadım. sabah kalkıp gusül abdesti aldım. bu, orucuma mani midir, yoksa gece muhakkak abdest alıp öyle mi yatmam gerekirdi?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
bir kişi beş defadan fazla cünüp olmuş ise kaç kere gusül abdesti almalıdır?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
İftitah tekbiri alırken “allâhu ekber” cümlesinde lafz-ı celaldeki “hu” ince mi kalın mı okunur? kalın okunursa ve biz bunu ince okursak namaza bir zarar verir mi?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
anne- babaya, akrabaya ve komşuya iyilik yapmak ömrü uzatır mı? sıla-i rahmin başka faydaları var mıdır? kişi, sıla-i rahim yapıp da iyiliğe karşılık kötülük bulursa ne yapmalıdır?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
kader nedir? İnkâr edilirse ne olur? kadere inanmak lazım mıdır? kader hakkında yorum yapmak doğru mudur? her şey kader midir? her şey kader ise bizim irademiz ne oluyor? sebeplerin rolü var mıdır? günahlar da kader midir? dua etmek fayda verir mi?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
babam vefat etti ve biz 2 erkek, 3 kız kardeşiz ve bir de annemiz var. yüz milyar değerinde mülk bıraktı. şimdi bu durumda bu 100 milyarlık gayrimenkulün aramızda ne şekilde taksim edilmesi gerekir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
bir anne erkek çocuğunu veya bir baba kız çocuğunu şehvetle tutsa karı-koca birbirlerine haram (hürmet-i musâhare) olur mu? bu husus vesvese ve sihir olabilir mi? zira peygamber efendimize sihir yapılmıştı, olmamış şeyleri olmuş gibi görmüş idi.
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
kına gecesi ve kabul günü gibi bayanların kendi aralarında toplandıkları zamanlarda, başlarını veya diğer ziynet yerlerini açmaları ve eğlenmeleri caiz midir? bir kadın diğer bir kadının neresine bakabilir?
Cevap için tıklayınSoru   :
kişi, evlenmek istediği kıza bakabilir mi, bakabilirse nerelerine bakar? evleneceği kızla konuşabilir mi? nişanlılık devresinde, yüz yüze veya telefon vs. ile konuşmak, yine bu devrede gezmek, birbirine dokunmak doğru mudur? nişanlılık döneminde konuşup görüşmeler haram olmasın diye dinî nikâh yaptırmak caiz midir? dinî nikâh ne zaman yapılır? bu durumda kendisinden nikâh kıyması istenilen kişi nasıl davranmalıdır?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
İlkokul öğrencisi iken okul kantininde görev yapıyordum. bize harçlık veriyorlardı; ama ben bazen hakkım olmadan kasadan para alıyordum. o zaman haram-helal konusu benim için pek ehemmiyetli değildi. şimdi bu durumdan fazlasıyla sıkıntı duyuyorum. bu yükümlülükten kurtulmam için ne yapmam gerekir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
resim yapmanın ve resimli kumaş kullanmanın hükmü nedir? bunların bulunduğu eve melek girer mi? hangi resmi yapmak haram, hangi resmi yapmak helaldir? resim asmak veya çantada taşımak doğru mudur? ressamın âhiretteki durumu nedir? oyuncaklar caiz midir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
zekerden gelen zevk suyu gusül abdesti almayı gerektirir mi?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
cuma namazı hususunda bilgi verebilir misiniz? cemaatle kılınan cuma namazının farzından sonraki 10 rekâtlık kısım ne namazıdır? öğle namazı olarak mı oluyor? farzdan önceki namaza ne diye niyet etmemiz gerekiyor? cuma namazının bütün rekâtlarını teker teker yazabilir misiniz? nasıl niyet etmemiz gerekiyor? bir de bazı kimseler cuma namazının farzını kılınca gidiyor. bu neden oluyor, açıklaması nedir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
dayımın oğlu olan eşim sarhoş ve sinirli iken benimle kavga ettiği bir anda bana; “dünya âhiret bacımsın, halamın kızı olarak kalacaksın!” dedi. bu anda ben de adetli idim. dinen durumumuz nedir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
bela ve musibetsiz hayat olmaz mı? neden başımıza bunlar gelir? dertlerin büyüklüğü neye göredir? en çok sıkıntıyı kimler çeker? bunlardan allah’a sığınmanın hükmü nedir? niçin çocuklara hastalık ve dert gelir? bela ve musibetler açısından müslüman ve kâfirlerin dünyadaki durumları nedir, açıklar mısınız?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
kefaret orucu tutarken kefaretin kurban bayramına denk gelmesi halinde ne yapmamız gerekir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
yalnız başına kıldığımız namazların rükû ve secdelerini uzatmamız ve oradaki tesbihleri artırmamızın sakıncası var mıdır, sehiv secdesini gerektirir mi?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
selamlaşmanın ilk emredilişi, manası, faydaları, hükmü, şekli, mekruh olan selam, kadınlarla ve çocuklarla selamlaşma, ölülere selam, kim kime selam verir, işaretle selam ve gayr-i müslimlerle selamlaşma konularını açıklayabilir misiniz?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
İmanım gevredi! cümlesi küfre götüren sözlerden midir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
altın ve gümüş kapları kullanmak caiz midir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
dört rekâtlı bir namazda, imam yanlışlıkla beşinci rekâta kalkarsa cemaatin ne yapması gerekir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
bir kimse evi ve âilesinin bulunduğu, sürekli ikamet etmeye niyet ettiği bir yerden, doğup büyüdüğü veya anne-baba, akrabalarının bulunduğu memlekete giderse namazlarını kaç rekât kılar?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
 bir kimse ikamet ettiği beldeden ayrılarak sefere niyet etmeden 90 km veya daha fazla yol kat ederse namazlarını kaç rekât kılar?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :  
bir kişi kefaret orucuna, yani 61 tutmaya niyet eder, bu niyetinde muvaffak olamaz ve 10 gün kefaret orucu tuttuktan sonra oruçtan vazgeçerse hükmü ne olur?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
 bize kadınların özel hallerinde kur’an okumada bir beis olmadığı söyleniyor. bunun doğruluğu ne kadardır?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
diğer bir soruda yanlış anlamadıysam sefere niyet etmeden 90 km bi mesafeye diye . sefere niyetle fark oluyor degilmi, yani sefere niyet ederse farz namazları 2 rekat kılınıyor degilmi?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
İntihar etmenin hükmü nedir?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
bir kimse evli kız kardeşine veyahutta evli kızına zekat vb.verebilirmi aydınlatırsanız?
...10 Cevap için tıklayınSoru   :
dinimiz islam' a göre bir kişi bir kardeşinin hakkında bir takım söylentiler duymuşsa, duyan kişinin fıkhen ne yapması gerekir?
Cevap için tıklayınSoru   :
camilere ve kuran kurslarına zekat verilebilirmi?
Cevap için tıklayınSoru   :
teyemmüm ile gusül abdesti alınabilirmi, alınırsa nasıl alınır tarif edebilirmisiniz,
Cevap için tıklayınSoru   :
kız çocuğum var kaç yaşında başörtü takınması gerekir.
Cevap için tıklayınSoru   :
gusul abdesi alirgen burnumuzdan kan akarsa abdesimiz kabul olurmu yoksa olmazmı?
Cevap için tıklayın 
Siz de Sorabilirsiniz !
Soru sormadan önce lütfen cevaplara bakınız, soracağınız sorunun cevabı orda olabilir!..
Aşağıdaki form vasıtasıyla günlük yaşantınızda zihninize yerleşen soruları bizlerle paylaşın İlâhiyatçı, El-Ezher İslâm Hukuku ve Medeni Hukuk Mezunu Hocalarımız sorularınızı cevaplandırsın...

Adınız Soyadınız :
Mail Adresiniz :
Şehir :
Mesajınız :
İsminiz Görünsün mü ?
Evet Hayır
 
Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 164 Toplam : 1959307                   Moderatör : Erol ŞEN |