Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Fıkıh Köşesi | Soru ve Cevap Detayı

Tarih   : 13.11.2011 21:07:59
Yazan  : Erol ŞEN
Soru No : 1010

Soru   :  fukahâlar kitaplarına niçin tahâret (temizlik) hükümleri ile başlıyorlar?

Cevap Tarihi : 13.11.2011 21:11:39
Cevap :

1- cevap: çünkü tahâret, namazın sıhhatinin şartlarındandır.
namaz ise, İslam’ın beş rüknünden ikinci rükündür. bu sebeple ilkönce tahâret
hükümlerini sunuyorlar, sonra peşinden namaz hükümlerini zikrediyorlar.

2-
soru: “lügat’te” ve “şer’î ıstılahta” tahâret ne demektir?

2- cevap: tahâret
lügat’te; nezafet (temizlik) demektir. şer’î ıstılahta ise; büyük ve küçük
hades’in (küçük abdestsizliğin) giderilmesi, elbiselerden, bedenlerden ve namaz
kılınacak mekânlardan necasetlerin giderilmesi demektir.

3- soru: büyük hades
(büyük abdestsizlik) ne demektir?

3- cevap: erkek veya kadına bütün bedeni
yıkamayı farz kılan (abdestsizlik), büyük hades’tir. (bütün bedeni) yıkadığı
zaman, bu abdestsizlik giderilmiş olur ve bu (yıkanma), “gusül” ve “iğtisal”
diye isimlendirilir.

4- soru: küçük hades (küçük abdestsizlik) ne demektir?

4-
cevap: erkek veya kadına namazı eda etmek için, birtakım uzuvları yıkamayı,
bazısını da meshetmeyi farz kılan (abdestsizlik), küçük hades’tir. bu azalardan
abdestsizlik giderildiğinde, o vakit tahâret hâsıl olmuş olur. bu yıkama
(işlemine) “vudû’” (abdest), (bunu yapan) kişiye de “abdestli” denilir.

5-
soru: abdest (alırken) mutlaka yıkanması veya meshedilmesi gereken bu uzuvları
açıklayınız?

5- cevap: bu (uzuvlar); 1- saç bitiminden çene altına ve sağ kulak
yumuşağından sol kulak yumuşağına kadar olan, yüz.

2- parmak uçlarından
dirseklere kadar olan, iki el.

3- parmak uçlarından topuklara (aşık
kemiklerine) kadar olan, iki ayak. abdestte, işte bu uzuvlar yıkanır ve kişi
ancak bu (uzuvların) hepsini yıkamakla abdestli sayılır. bir kıl kadar yere su
ulaşmayıp (kuru kalsa, kişi) bu yeri de yıkayana kadar abdestli sayılmaz.

4-
meshedilen uzuv ise baş’tır. (baş’ın) tamamını meshetmek sünnet olup, farzın (yerine
gelebilmesi için) dörtte birini meshedilmesi yeterlidir.

6- soru: topuklar
(aşık kemikleri) ve dirsekler, (abdestte) yıkanması gereken yerlere dahil
midir?

6- cevap: evet, (aşık kemikleri ve dirsekler) abdestin farzına,
(yıkanması farz olan yerlere) dahildirler.

7- soru: abdest alırken üç uzvun
yıkanmasının ve başın meshedilmesinin farz olduğunu nereden (hangi delilden)
anladınız?

7- cevap: (yıkanması ve meshedilmesi farz olan uzuvları) allah
teâlâ, kitabı (kur’an-ı kerim de) açıklayarak şöyle buyurmuştur: “ey mü\'minler!
namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinize kadar ellerinizi
yıkayınız ve başlarınıza meshediniz ve ayaklarınızı iki topuğa kadar yıkayınız.
”

8- soru: başın dörtte birini meshetmenin farz olduğuna delil nedir?

8- cevap:
(başın dörtte birini meshetmenin farz olduğuna delil); muğîre b. şu’be (r.a)’ın
hadisidir ki şöyle demiştir: “nebî (s.a.v.) abdest aldı ve nasiyesini (başının
ön kısmını) meshetti. ”


Fıkıh Soruları Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 146 Toplam : 1959289                   Moderatör : Erol ŞEN |