Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Fıkıh Köşesi | Soru ve Cevap Detayı

Tarih   : 19.03.2009 21:55:51
Yazan  : erol şen
Soru No : 16

Soru   :
bir kimse evi ve âilesinin bulunduğu, sürekli ikamet etmeye niyet ettiği bir yerden, doğup büyüdüğü veya anne-baba, akrabalarının bulunduğu memlekete giderse namazlarını kaç rekât kılar?

Cevap Tarihi : 18.08.2006
Cevap :
Vatan üç kısımdır:

1. Aslî Vatan: Kişinin doğduğu yahut evlendiği yahut evlenmediği halde orada sürekli yaşamayı düşündüğü yerdir.

2. İkamet Vatanı: On beş gün veya daha fazla kalmaya niyet edilen yerdir.

3. Süknâ Vatanı: On beş günden daha az kalmaya niyet edilen yerdir.

Bir kimsenin aslî vatanı; âilesi ve ev eşyası ile birlikte temelli kalmak üzere başka bir şehre hicret etmesiyle batıl olur. Böyle bir kişi ilk beldesine sefere çıkarsa ve orada da on beş günden az kalmaya niyet ederse namazlarını kısaltarak kılması vacip olur. Zira aslî vatan misli ile batıl olur. Bunun delili; hicretten sonra Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kendisini Mekke’de seferî saymasıdır.

Meselâ; Malatya’da doğup büyüyen, aile-akraba vs. orada olan bir kişi, Ankara’ya üniversitede okumaya veya çalışmaya gitse, ama niyeti ileride tekrar Malatya’ya dönmek olsa, bu kişi Malatya’ya gittiğinde orada kaç gün kalırsa kalsın namazlarını dört rekât kılar. Aynı kişi evlenip Ankara’ya yerleşse ve tekrar Malatya’ya dönüp yerleşme niyeti de olmasa, Malatya’da on beş günden az kaldığı sürece namazlarını iki rekât kılar. Zira aslî vatan olan Malatya, misli ile yani Ankara iline yerleşmekle batıl olur. Bundan sonra o kişinin aslî vatanı Ankara’dır.Fıkıh Soruları Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 146 Toplam : 1959289                   Moderatör : Erol ŞEN |