Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Fıkıh Köşesi | Soru ve Cevap Detayı

Tarih   : 19.03.2009 21:22:15
Yazan  : Ali DİLSİZ
Soru No : 278

Soru   :
güneş enerjisi ile ısıtılan suyla gusül alınabilir mi ?

alınmazsa neden alınmaz ?

Cevap Tarihi : 05.03.2007
Cevap :
Güneşte ısıtılmış suyun hükmü:

Güneşte bırakılıp ısınan su ile abdest veya gusül almak tenzihen mekruhtur. Bu suya “mâu müşemmes” denir.

Güneşte ısıtılmış suyla abdest almanın yasaklanmasının hikmeti:

Peygamber Efendimiz (s.a.v), güneşte su ısıtıp abdest almak isteyen Hz. Âişe (r.anhâ)’ya;
“Sakın öyle yapma Ey Humeyrâ! Çünkü o su, baras (alaca tenliliğe) sebep olur.” buyurmuştur. (Dârâkutnî)
Bu hadiste ifade edildiği üzere bu yasağın hikmeti; güneşte ısınan suyun “baras”, yani alaca hastalığına neden olmasıdır.

Güneşte ısıtılan suyun abdestte kullanılmasının mekruh olmasının şartı:

Ulemanın bir kısmı, güneş altında ısıtılmış suyun abdest veya gusül almada kullanılmasının mekruh olması için şu şartların bulunması gerektiğini söylemişlerdir:

1. Suyun bakır, demir vb. paslanıp oksitlenebilecek bir kapta bulunması,

2. Suyun bu tür kaplarda Hicaz gibi sıcak bir beldede ısıtılmış olması.

Güneş enerjisi sistemleri ile ısıtılan suyu kullanmanın hükmü:

Günümüzde evlerde ve iş yerlerinde, “güneş enerjisi sistemleri” vasıtasıyla su ısıtılmaktadır. Bu sistemler vasıtasıyla ısıtılan suları kullanmak mekruh değildir, caizdir. Çünkü su, güneşi açık biçimde direk olarak görmemektedir. Suyun ısınması bir tesis vasıtasıyla olmaktadır.

Güneşte ısıtılan suyla elbise vs. yıkamanın hükmü:

Güneşte ısıtılmış su ile elbise vs. yıkamak mekruh değildir.

Faydalanılan Kaynaklar:
(Şeyhu’l-İslâm Yahya Zekeriyyâ el-Ensârî, Fethu’l-Vehhab, c.1, s.4; Dört Mezhep Fıkhı, el-Cezîrî, c.1, s.101; İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, Vehbe Zuhaylî, c.1, s.186; İslâm Fıkhı, Celal Yıldırım, c.4, s.273–74.)Fıkıh Soruları Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 79 Toplam : 1959222                   Moderatör : Erol ŞEN |