Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Fıkıh Köşesi | Soru ve Cevap Detayı

Tarih   : 19.03.2009 21:18:48
Yazan  : mustafa poyraz
Soru No : 422

Soru   :
zevk suyu gusul gerektırırmı

Cevap Tarihi : 22.10.2007 12:11:57
Cevap : Cevap:
Meni; şehvetin artması halinde dışarıya çıkan yoğun sudur. Uyku veya uyanıklık halinde iken bakışla, cimayı düşünerek, sarılma, öpme, kucaklaşmayla, canlı veya cansız bir insan ya da hayvan ile fiilen ilişkide bulunarak erkeğin zekerinden lezzet ve tazyik ile (fışkırarak) çıkan meni guslü gerektirir.
- Hanımıyla oynaşıp öptükten sonra lezzet duymadığı halde menisi gelen erkeğe gusül gerekir.
- Hastalık, sırta vurma, yüksekten atlama vs. gibi sebeplerden dolayı meni gelecek olursa gusül gerekmez.
- Uyku halinde meni akması (ihtilam olma) halinde gusül gerekir. Yani uykusunda ihtilam olup uyandığında iç çamaşırında, vücudunda veya tenasül organının dışında ıslaklık görürse gusül gerekir.
- Uyandığında tenasül organının ucunda ıslaklık bulur, fakat ihtilam olduğunu hatırlamazsa bakılır; eğer uyumadan önce alet-i intişar halinde ise gusül gerekmez. Ama uyumadan önce tenasül aleti intişar halinde değil ise o zaman gusül gerekir.
- İhtilam olduğunu ve lezzet duyduğunu hatırlar, fakat bir ıslaklık bulamazsa gusül gerekmez.
- Meni erkeğin belinden şehvetle ayrılacak olursa, erkeklik organının ucundan dışarıya çıkmadığı sürece gusletmek vacip olmaz.
- Mezi gelmesi dolayısıyla gusül gerekmez. Mezi; cinsî bir tat duymaksızın ve sonrasında tenasül uzvunda bir gevşeklik görülmeksizin şehvet anında (erkeğin hanımıyla oynaşması gibi) gelen beyaza yakın ince bir sudur.
- Vedi gelmesi dolayısıyla gusül gerekmez. Vedi; sidikten önce veya sonra gelen, sidikten kalın, beyaz, bulanık bir sudur. (Yüksekten atlamak, ağır yük kaldırmak gibi sebeplerden dolayı da gelebilir.)
- Mezi ve vedinin gelmesi namaz abdestini bozar, sadece namaz abdesti alınması yeterlidir.(İbn-i Âbidîn; Vehbe Zuhaylî; el-İhtiyâr; el-Cezîrî; Nûru’l-Îzâh)Fıkıh Soruları Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 78 Toplam : 1959221                   Moderatör : Erol ŞEN |