Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Fıkıh Köşesi | Soru ve Cevap Detayı

Tarih   : 20.03.2009 13:26:06
Yazan  : SEDAT ÜNAL
Soru No : 81

Soru   :
adetli iken oruç tutulur, namaz kılınır mı? oruç tutulmaz, namaz kılınmaz ise bunun sebebi nedir?

Cevap Tarihi : 14.11.2007 16:56:17
Cevap :
Adetli kadın namaz kılamaz ve oruç tutamaz.

Adetli kadın temizlendikten sonra namazını kaza etmez, ama orucunu kaza eder.

Kadınların bu durumlarına sebep, Peygamberimiz (s.a.v)’den gelen rivayetlerdir. Onlardan bir kaçını zikretmek istiyoruz.

Hz. Âişe (r.anhâ); “Rasûlullah (s.a.v) zamanında (adetli) kadınlar orucu kaza ederler, ama namazı kaza etmezlerdi.” demiştir.

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a) demiştir ki: “Rasûlullah (s.a.v) Kurban veya Ramazan bayramında (namaz için) musallâya çıktı. (Namazdan sonra) kadınlar kısmına geçti ve:

“Ey kadınlar cemaati! Sadaka verin, zira bana, sizler cehennem ehlinin ekseriyeti olarak gösterildiniz!” buyurdular. Kadınlar:

“Niye ey Allah''ın Rasûlü?” dediler. Rasûlullah (s.a.v):

“Lâneti çok yapıyorsunuz, kocalarınıza nankörlük ediyorsunuz. Ben aklı ve dini noksan olanlar arasında, iradesi kavi erkeklerin aklını sizin kadar çelen birini görmedim.” buyurdu. Kadınlar:

“Ey Allah''ın Rasûlü! Dinimizin ve aklımızın noksanlığı nedir?” dediler. Rasûlullah (s.a.v):

“Kadının şehadeti erkeğinin şehadetinin yarısı değil mi?” buyurdu. Kadınlar:
“Evet!” dediler. Rasûlullah (s.a.v):

“İşte bu kadınların aklının noksanlığıdır. Kadınlar hayız oldukları zaman namaz kılmazlar, oruç tutmazlar öyle değil mi?” diye sordu. Onlar:

“Evet!” dediler. Rasûlullah (s.a.v):

“İşte bu onların dinlerinin noksanıdır.” buyurdu. (Buhârî, Kitâbu''l-Hayz)
Dinimiz kadınlara bu özel hâllerinden ötürü kolaylık tanımış ve namazı kaza etmeyip sadece tutamadıkları Ramazan oruçlarını kaza etmelerini farz kılmıştır. Zira namaz her ayda ve her günde tekerrür etmektedir. Kazası zor olur. Ancak oruç senede bir defadır. Dolayısıyla kazası zor olmaz.

Faydalanılan Eserler:
el-İhtiyar, c.1 s.55.
İslam Fıkhı Ansiklopedisi, c. s.358.
Neylü’l-Evtâr, c.1 s.280.Fıkıh Soruları Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 79 Toplam : 1959222                   Moderatör : Erol ŞEN |