Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Fıkıh Köşesi | Soru ve Cevap Detayı

Tarih   : 12.03.2011 19:57:43
Yazan  : Erol ŞEN
Soru No : 966

Soru   : abdest hakkında bilgi verebilirmisiniz tşk saygılar

Cevap Tarihi : 13.03.2011 17:27:18
Cevap : 1- soru: fukahâlar kitaplarına niçin tahâret (temizlik) hükümleri ile başlıyorlar?
1- cevap: çünkü tahâret, namazın sıhhatinin şartlarındandır. namaz ise, İslam’ın beş rüknünden ikinci rükündür. bu sebeple ilkönce tahâret hükümlerini sunuyorlar, sonra peşinden namaz hükümlerini zikrediyorlar.


2- soru: “lügat’te” ve “şer’î ıstılahta” tahâret ne demektir?
2- cevap: tahâret lügat’te; nezafet (temizlik) demektir. şer’î ıstılahta ise; büyük ve küçük hades’in (küçük abdestsizliğin) giderilmesi, elbiselerden, bedenlerden ve namaz kılınacak mekânlardan necasetlerin giderilmesi demektir.

3- soru: büyük hades (büyük abdestsizlik) ne demektir?
3- cevap: erkek veya kadına bütün bedeni yıkamayı farz kılan (abdestsizlik), büyük hades’tir. (bütün bedeni) yıkadığı zaman, bu abdestsizlik giderilmiş olur ve bu (yıkanma), “gusül” ve “iğtisal” diye isimlendirilir.
4- soru: küçük hades (küçük abdestsizlik) ne demektir?
4- cevap: erkek veya kadına namazı eda etmek için, birtakım uzuvları yıkamayı, bazısını da meshetmeyi farz kılan (abdestsizlik), küçük hades’tir. bu azalardan abdestsizlik giderildiğinde, o vakit tahâret hâsıl olmuş olur. bu yıkama (işlemine) “vudû’” (abdest), (bunu yapan) kişiye de “abdestli” denilir.

5- soru: abdest (alırken) mutlaka yıkanması veya meshedilmesi gereken bu uzuvları açıklayınız
?
 5- cevap: bu (uzuvlar);
1- saç bitiminden çene altına ve sağ kulak yumuşağından sol kulak yumuşağına kadar olan, yüz.
2- parmak uçlarından dirseklere kadar olan, iki el.

3- parmak uçlarından topuklara (aşık kemiklerine) kadar olan, iki ayak.
abdestte, işte bu uzuvlar yıkanır ve kişi ancak bu (uzuvların) hepsini yıkamakla abdestli sayılır. bir kıl kadar yere su ulaşmayıp (kuru kalsa, kişi) bu yeri de yıkayana kadar abdestli sayılmaz.

4- meshedilen uzuv ise baş’tır. (baş’ın) tamamını meshetmek sünnet olup, farzın (yerine gelebilmesi için) dörtte birini meshedilmesi yeterlidir.
6- soru: topuklar (aşık kemikleri) ve dirsekler, (abdestte) yıkanması gereken yerlere dahil midir?

6- cevap: evet, (aşık kemikleri ve dirsekler) abdestin farzına, (yıkanması farz olan yerlere) dahildirler.


7- soru: abdest alırken üç uzvun yıkanmasının ve başın meshedilmesinin farz olduğunu nereden (hangi delilden) anladınız?
7- cevap: (yıkanması ve meshedilmesi farz olan uzuvları) allah teâlâ, kitabı (kur’an-ı kerim de) açıklayarak şöyle buyurmuştur: “ey mü\'minler! namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayınız ve başlarınıza meshediniz ve ayaklarınızı iki topuğa kadar yıkayınız. ”


8- soru: başın dörtte birini meshetmenin farz olduğuna delil nedir?

8- cevap: (başın dörtte birini meshetmenin farz olduğuna delil); muğîre b. şu’be (r.a)’ın hadisidir ki şöyle demiştir: “nebî (s.a.v.) abdest aldı ve nasiyesini (başının ön kısmını) meshetti. ”Fıkıh Soruları Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 77 Toplam : 1959220                   Moderatör : Erol ŞEN |