Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Fıkıh Köşesi | Soru ve Cevap Detayı

Tarih   : 14.03.2011 15:59:43
Yazan  : Erol ŞEN
Soru No : 969

Soru   : abdestin sünnetleri nelerdir.

Cevap Tarihi : 14.03.2011 15:58:33
Cevap :

abdestin  sünnetleri hakkında..soru: abdestin
sünnetleri nelerdir?cevap:  1- niyet; (abdest alan kişi), hades’in
(abdestsizliğin) giderilmesine veya ancak abdest ile yapılması caiz olan bir
işi mübah kılmaya (yapmaya) niyet eder.2- abdestin
başında, elleri bileklere kadar üç defa yıkamak. abdest alacak kişi uykusundan
uyanmış ise, elleri yıkamak daha da önem kazanır ve (ellerini su) kabına
daldırmadan önce yıkar.3- abdestin
başında besmele çekmek.4- misvak
kullanmak.5- üç defa
mazmaza yapmak.6-  üç defa, sümkürmeyle birlikte istinşak
yapmak.7- başın
tamamını meshetmek.8- İki kulağı
meshetmek.9- parmakları
hilallemek.10- sakalı
hilallemek.11-
(yıkanacak uzuvlarda) yıkamayı üç defa tekrarlamak.12- kur’an-ı
kerim’de varit olduğu üzere tertibe (riayet) etmek. şöyle ki; ilkönce yüzünü
yıkar, sonra dirseklere kadar ellerini (yıkar), sonra başı mesheder, sonra da
topuklarla (aşık kemikleriyle) birlikte ayakları yıkar.13- sağ
(taraflardan) başlamak. şöyle ki; ilkönce sağ elini, sonra sol eliniyıkar. aynı
şekilde (ayağını yıkarken de) sağ ayaktan başlar, sonra da sol ayağını (yıkar).14-
yıkamaları peş peşe (ara vermeden) yapmak.15- boynu
meshetmek[1]. [1]“el-kudûrî”;elleri
su kabına daldırmadan önce yıkamayı, besmele çekmeyi, misvak kullanmayı,
mazmaza ve istinşak yapmayı, kulakları meshetmeyi, sakalı ve parmakları
hilallemeyi ve yıkamayı üç defa tekrarlamayı sünnet olarak saymıştır. sonra da;
abdest alan kişi için temizliğe niyet etme, başının tamamını meshetme, tertibe
riayet etme, sağ taraflardan başlama, peş peşe yıkama, boynu meshetmemüstehab
diyerek, bu altı (maddeyi) müstehab olarak zikretti. fakat “el-hidâye”sahibi;
besmele çekmeyi müstehab, niyet ve tertibi ise sünnet olarak
zikretti.  bu ihtilaftan dolayı mübtedî
kişinin aklı karışmasın diye, bunların hepsini “sünnetler” başlığı altında
topladım. (bu konuyu anlatacak) hocaya gereken ise, müstahab’ın kesinliğinin sünnetten
daha az olduğunu beyan edip açıklamaktır. (müellİf)      


Fıkıh Soruları Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 77 Toplam : 1959220                   Moderatör : Erol ŞEN |