Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Fıkıh Köşesi | Soru ve Cevap Detayı

Tarih   : 16.05.2011 21:05:48
Yazan  : Erol ŞEN
Soru No : 983

Soru   : Sular Hakkında Bilgi Verirmisiniz?

Cevap Tarihi : 16.05.2011 21:15:51
Cevap :

soru: büyük
ve küçük hades (abdestsizlik) ne ile giderilir?cevap: her iki hades’ten (abdestsizlikten) temizlik, yağmur
suyu, derelerin suyu, nehirlerin suyu, membalar ve kuyuların suyu ve tuzlu da
olsa denizlerin suyu ile caizdir. (aynı şekilde) her iki hades’ten temizlik,
içine temiz bir şeyin karışıp da vasıflarından birini değiştirdiği su ile de
caizdir, örneğin; içine toprak karışmış sel suyu ve içine sabun veya zaferan
(safran) karışmış su gibi.

soru: her iki hades’in (abdestsizliğin) kendisi ile
giderilmesinin caiz olmadığı sular var mıdır?
cevap: ağaç veya meyveyi sıkmakla
elde edilen su ile veya başka maddelerin galebe çalarak onu su olma tabiatından
çıkardığı su ile abdest ve gusül almak caiz değildir. şerbetler,
sirke, çorba ve benzeri gibi.

soru: kendisi ile iki hades’ten
(abdestsizlikten) herhangi biri giderilmiş veya (allah’a) kurbiyet kastıyla -
abdestli olan kimsenin sevap elde etmek için tekrar abdestini tazelemesi gibi
-  beden de kullanılmış su olan “mâ-i
müsta’mel” hakkında ne söylersiniz?

cevap: böyle bir (su) ile abdest
almak veya gusletmek caiz değildir.soru: (yukarıda) öğrendik ki; “mâ-i
müsta’mel” ile hades (abdestsizlik) giderilmez. (şimdi ise) bu (su) temiz midir
değil midir? bunu bilmek istiyoruz.  cevap:  (mâ-i
müsta’mel) ile yalnızca hades (abdestsizlik) giderilmiş - yani hakiki necasetin
giderilmesinde kullanılmamış - ise temizdir, (lakin) temizleyici değildir.  yani bu (su) ile ikinci defa (büyük veya
küçük) hades (abdestsizlik) giderilemez. (ancak), abdest alırken veya
guslederken “mâ-i müsta’mel” elbiseye damlasa veya suya veya bazı kaplara sıçrasa
bu şeyleri necis kılmaz.

suyun pis veya temiz olması

soru: İçine bir şey düşmesiyle su pis olur mu?cevap:  allah teâlâ suyu temiz ve
temizleyici halde yaratmıştır. fakat az olsun veya çok olsun içine pislik
düşmesiyle (su) pislenir. çünkü nebî (s.a.v), suyun necasetten muhafaza
edilmesini emrederek şöyle buyurmuştur: “(sizden) hiç biriniz akmayan durgun
suya bevletmesin. sonra ondan (su alıp) yıkanabilir.[1]”
(yine) nebî (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “biriniz uykusundan uyandığı zaman,
elini üç defa yıkamadıkça (su) kabına daldırmasın. çünkü o, elinin nerede
gecelediğini idrak edemez.[2]”
o halde suya necaset düşerse bu (su) ile abdest almak veya gusletmek caiz
olmaz.soru: İçine
necaset düştüğü takdirde gölden abdest alma hususunda fukahâ’nın görüşü nedir?cevap: büyük
göl; bir tarafının hareket ettirilmesiyle diğer tarafının hareket etmediği
(göldür). (böyle bir gölün) bir tarafına necaset düştüğü zaman, diğer
tarafından abdest almak caiz olur. çünkü görünen odur ki, necaset düşen tarafa olan
uzaklığından dolayı karşı tarafa necaset ulaşmaz. soru: İçine necaset düşmüş akan suyun hükmü nedir?cevap: eğer (pisliğin) suda eseri
görülmez ise bu (sudan) abdest almak ve gusletmek caiz olur, çünkü su akıp
gittiği için (pislik bulunduğu yerde) kalıcı olmaz.soru: İçinde hayvanın ölmesi suyu ifsat eder mi?cevap: evet suyu ifsat eder. yani
ister kuş (cinsi) olsun, ister (kara) hayvanı olsun akıcı kanı olan bir
hayvanın (suda) ölümü onu pis kılar. (suda) yaşayan, balık, kurbağa ve yengeç
gibi (hayvanların) ölmesi ile ise (su) pislenmez. aynı şekilde (suda yaşamayıp da)
akıcı kanı olmayan tahtakurusu (bit), sinek, eşek arısı ve akrep gibi
(hayvanların suda) ölmesiyle de (su) pislenmez.[2] müslim, tahâret,
26, 87


Fıkıh Soruları Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 146 Toplam : 1959289                   Moderatör : Erol ŞEN |