Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Fıkıh Köşesi | Soru ve Cevap Detayı

Tarih   : 14.06.2011 21:54:31
Yazan  : Erol ŞEN
Soru No : 987

Soru   : Artıklarla İlgili Meseleler Hakkında Bilgi Verirmisiniz?

Cevap Tarihi : 14.06.2011 22:01:02
Cevap :

 32- soru: İnsanın ve sair hayvanların artığının
hükmü nedir?32- cevap:
erkek veya
kadın olsun, cünüp veya hayızlı olsun, 
müslüman veya kâfir olsun her insanoğlunun artığı temizdir. aynı
şekilde eti yenen her hayvanın artığı da temizdir.köpeğin,
domuzun ve yırtıcı hayvanların artığı ise pistir.kedinin,
başıboş (dışarıda gezen) tavuğun ve doğan, şahin gibi yırtıcı kuşların artığı
mekruhtur. aynı şekilde yılan ve fare gibi evlerde dolaşıp (yaşayan
hayvanların) artığı da mekruhtur. 
33- soru: mekruh olan artığın hükmü
nedir?33- cevap: eğer (mekruh olan bu sudan)
başka (temiz bir su) var ise (bu suyu) kullanmak mekruh olur. örneğin; bir
kimsenin yanında (iki kapta) temiz su var ise, birinden kedi içmiş,
(diğerinden) bir insan içmiş ve (o kimse de) abdest almak istiyorsa, insanın
artığı olan (sudan) abdest alır. kedi ve benzeri hayvanların içtiği suyu
kullanmasından, böyle yapması daha efdaldır.34 - soru: (abdest alacak kimse)
kedinin içtiği sudan başka bir su bulamaz ise, (bu sudan) abdest mi alır? yoksa
teyemmüm mü eder?34- cevap: (kedinin artığı olan) bu (mekruh sudan) abdest alır,
teyemmüm etmez. çünkü mekruh olmayan su var iken (kedinin artığı olan böyle bir
suyu) kullanmak mekruh olsa bile bu su, temizdir.35
- soru:

artıklardan şüpheli olan var mıdır?35- cevap: evet vardır. delillerin ihtilaflı olmasından dolayı eşeğin ve
katırın artığının temizleyiciliğinde şüphe vardır.36 - soru: (yalnızca ) eşeğin veya katırın içtiği su var ise,
(kişi) abdest mi alır? yoksa teyemmüm mü eder?36- cevap: (o su) ile abdest alır ve bununla
beraber şüpheden kurtulmak için de teyemmüm eder.37 - soru: (yukarıda ki durumda) ilkönce abdest mi alır? yoksa
teyemmüm mü eder?37-
cevap:
İlkönce
hangisini yaparsa yapsın caizdir.bir fayda: (eğer) insanoğlu, içki içmemiş, dişleri kanamamış veya
ağız dolusu kusmamış bir halde ise artığı temizdir. (eğer bu sayılanlardan bir
mevcut ise), üç defa ağzını çalkalayana veya ağzında ve dudaklarında necis bir
şey kalmayıncaya kadar tekrar tekrar salyasını yutana kadar[1] (bu kişinin) artığı pis
sayılır. aynı şekilde, kedi fare yemiş ve hemen peşi sıra ağzını (su kabına)
sokmuş ise artığı pistir. ancak  (fareyi
yedikten sonra) biraz bekleyip, ağzını salyası ile temizlemiş ve necasetin izi
kalmamış ise artığının mekruh olmasıyla birlikte ağzının temizliğine hükmedilir[2]. anla…[1] bunu “el-bahru’r-râik”
sahibi zikretmiştir. “hâşiyetü
İbn-i âbidîn alâ’d-dürri’l
muhtâr”
isimle
eserde
de (aktarılmıştır) oraya da bakılabilir.


[2] “el-hidâye” sahibi şöyle demiştir: (kedi)
fareyi yedikten hemen sonra suyu içerse, (artığı) necis olur. ancak (suyu,
fareyi yedikten) bir saat sonra (içerse artığı temiz olur). (çünkü) salyası ile
ağzını yıkamıştır. bu istisna ebû hanife ve ebû yusuf’un mezhebine göre olup,
(ebû yusuf); “necis bir şeyin temiz olabilmesi için su dökülmesi şartı”
zaruretten dolayı düşer, (demiştir). (fethu’l kadîr müellifi
kemal) İbnü’l hümâm da şöyle demiştir: (İmam) muhammed (rh.a)’e göre ise,
(kedi, fareyi yedikten bir saat sonra da suyu içse, yine de artığı) necis olur.
çünkü ona göre necaset ancak su ile giderilir.


Fıkıh Soruları Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 146 Toplam : 1959289                   Moderatör : Erol ŞEN |