Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Fıkıh Köşesi | Soru ve Cevap Detayı

Tarih   : 14.07.2011 11:29:17
Yazan  : Erol ŞEN
Soru No : 991

Soru   : Hayız, Nifas ve İstihaze Namazı Hakkında Bilgi Verirmisiniz?

Cevap Tarihi : 14.07.2011 11:45:34
Cevap :

72
- soru:
hayız
nedir?72- cevap: allah teâlâ, âdemoğlunun kızlarının rahimlerinden kan
akmasını takdir etti. kadınların genelinde de her ay, rahimleri bu kanı dışarı
atar ve bu akıntı “hayız” diye isimlendirilir, tıpkı bunun zıddının “tuhr”
(temizlik) diye isimlendirildiği gibi. 73 - soru: (hayız ve temizlik mevzularının) şeriat-ı garrâ’da hükümleri
var mıdır?73- cevap: evet, her iki (mevzunun) fıkıh kitaplarında zikredilen
hükümleri vardır. 74 - soru: kadın hayız olduğu zaman, (buna bağlı olarak) hangi
hüküm sabit olur?74- cevap:
(hayız olan
bir kadın hakkında) beş hüküm sabit olur;1- hayız
günlerinde, ne farz, ne de nafile olarak namaz kılması veya oruç tutması caiz
olmaz.2- mescide
girmesi veya kâbe’yi tavaf etmesi caiz olmaz.3- kur’an
okuması caiz olmaz.4- yapışık
olmayan kılıfla (dokunmak) müstesna, kur’an-ı kerim’e dokunması
caiz
olmaz.5- kocası
onunla cima yapamaz. 75 - soru: hayızlı (kadın) temizlendiği
zaman namazı ve orucu kaza etmesi üzerine farz olur mu?75- cevap: namazı kaza etmez, çünkü (namaz, hayızlının)
zimmetinden aslî olarak düşer, kazaya dönüşmez. 
ramazan orucuna gelince, (hayızlı kadın) temizlenince üzerine kazası
farz olur. 76 - soru: hayızın
müddet (bakımından) azı veya çoğu var mıdır?76- cevap: evet (vardır).
hayızın en azı üç gün üç gece, en çoğu ise on gün on gecedir.      77 - soru: hayızlının gördüğü kana özgü bir renk var mıdır?77- cevap: hayızlının hayız günlerinde
gördüğü, kırmızı, sarı ve bulanık (renkteki kan ve akıntıların) tamamı, ta ki
halis beyaz (akıntıyı) görünceye kadar, hayızdır. 78 – soru: hayızlının (hayız) kanı
kesilip, halis beyazlığı görmüş ise onunla cima etmek ne zaman caiz olur?78- cevap: hayız kanı
on günden önce kesilmiş ise, yıkanana
[1] kadar
veya kâmil
[2] bir
namaz vakti geçene kadar bu (kadınla) cima etmek caiz olmaz
.
şayet (hayız) kanı on gün sürüp kesilirse, yıkanmadan önce (kadınla) cima etmek
caiz olur.  79 – soru: kan (gelen) iki (ayrı
günün) arasında (kesinti olup) araya temizlik girerse, (bu süre) hayız hükmünde
midir? yoksa temizlik (hükmünde midir)?79- cevap: hayız müddeti
içerisinde kan (gelen) iki (ayrı günün) arasına temizlik girerse, (bu günler),
akan kan (yani kanın aktığı diğer günler) gibi olup, bu (müddetin) tamamında
hayız hükümleri geçerli olur.

  80 – soru: temizlik müddetinin azı
veya çoğu var mıdır?80- cevap: temizlik müddetinin en azı on beş
gündür. -bunun manası (şudur); şayet hayız kanı on günde kesilirse, sonra
(kadın) on beş gün geçmeden önce de kan görürse, bu (kan) hayız (kanı)
değildir, çünkü (iki hayızın) arasını ayıran temizlik müddeti henüz
bitmemiştir.-  (temizlik müddetinin) en
fazlası için bir sınır yoktur. -şayet (kadının) temizlik (müddeti) senelerce
sürer ve hayız olmaz ise, hayız kanını görene kadar devamlı temiz olmuş olur.- 

[1]
(yukarıda anlatılan) durum; (on günden az olan bu müddet, her ay gördüğü hayız
müddeti olup bu) adet günlerini tamamladığı halde geçerlidir. ama (hayız kanı,
her ay gördüğü on günden az olan bu adet müddetini) tamamlamadan daha kısa bir
sürede kesilirse, (kadın) yıkansa bile, her zamanki adet günlerini
tamamlayıncaya kadar onunla cima etmek caiz olmaz. çünkü adet günleri içinde
kesilen kanın tekrar akması kuvvetle muhtemeldir. bu sebeple ihtiyaten sakınmak
gerekir.(el-hidâye)[2]
(yukarıda ki) “kâmil (bir namaz)” kaydı, “duha ve bayram namazı gibi nakıs bir
namaz vaktinde  (hayız kanı) kesilirse,
yıkanıncaya kadar veya üzerinden öğle namazı vakti geçinceye kadar cima etmek
caiz olmaz” (hükmünden) sakındırmak içindir. 
el-cevheretü\'n-neyyire (şerhu muhtasari\'l-kudûrî
fî furui\'l-hanefiyye, ebû bekir b. ali b. muhammed el-haddâd ez-zebîdî)


Fıkıh Soruları Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 146 Toplam : 1959289                   Moderatör : Erol ŞEN |